Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0839

2005/839/EB: 2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, skelbiančio, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu Byloje Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2672)

OJ L 312, 29.11.2005, p. 60–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/839/oj

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 13 d.

skelbiančio, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu Byloje Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2672)

(autentiškas tik tekstas anglų kalba)

(2005/839/EB)

2005 m. liepos 13 d. Komisija, atsižvelgdama į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1), ypač į šio reglamento 8 straipsnio 1 dalį, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto neslapta versija autentiška bylos kalba bei Komisijos darbo kalbomis yra Konkurencijos generalinio direktorato tinklapyje adresu: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

2005 m. sausio 20 d. Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kuriame nurodoma, kad bendrovė Celanese Corporation, JAV, (toliau – Celanese), kurią kontroliuoja Blackstone Crystal Holdings Capital Partners, Kaimanų salos, (toliau – Blackstone), įsigydama akcijas, įgyja visos bendrovės Acetex Corporation, Kanada, (toliau – Acetex) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

(2)

Blackstone yra privati JAV veikianti prekybos bankų operacijų bendrovė, kuri daugiausiai veikia finansinio konsultavimo paslaugų, privačių akcijų investavimo ir investavimo į nekilnojamąjį turtą srityse. Kaip aprašyta toliau, viena iš Blackstone kontroliuojamų bendrovių – Celanese – veikia toje pačioje produktų rinkoje, kaip ir Acetex.

(3)

Celanese yra cheminių produktų gamybos bendrovė, veikianti visame pasaulyje keturiuose pagrindiniuose sektoriuose: cheminiai produktai, acetato gaminiai, techniniai polimerai ir maisto ingredientai. Cheminių produktų sektoriuje Celanese gamina pagrindinius chemikalus, pvz., acto rūgštį, acto rūgšties anhidridą, vinilacetato monomerą (toliau – VAM); produktų charakteristikas pagerinančius chemikalus: polivinilo alkoholį (toliau – PVOH) ir emulsijas; ir specializuotus chemikalus, įskaitant karboksilines rūgštis, alkoholius, aminus ir esterius.

(4)

Acetex veikia acetilų ir plastikų verslo srityse. Pagrindiniai Acetex acetilų verslo produktai yra acto rūgštis ir VAM, kurie kartu sudarė daugiau kaip 70 % Acetex acetilų pardavimo 2003 m. Acetex acetilų gaminiai taip pat yra tokie acto rūgšties derivatai: acto rūgšties anhidridas, PVOH ir polivinilacetatas (toliau – PVAc).

(5)

2005 m. birželio 22 d. įvykusiame 132-ajame posėdyje Koncentracijų patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę dėl leidimą suteikiančio sprendimo projekto, kurį jam pateikė Komisija (2).

(6)

Bylas nagrinėjantis pareigūnas 2005 m. birželio 29 d. ataskaitoje atsižvelgė į tai, kad buvo gerbiama šalių teisė būti išklausytoms (2).

I.   SUSIJUSIOS RINKOS

Susijusios produktų rinkos

(7)

Komisijos tyrimas parodė, kad susijusios produktų rinkos buvo tokios: acto rūgštis, VAM, acto rūgšties anhidridas ir PVOH.

(8)

Acto rūgštis yra tarpinis cheminis produktas, naudojamas gaminant įvairius kitus chemikalus, įskaitant VAM, PVOH, acto rūgšties anhidridą, acetato esterius ir monochloracto rūgštį. Komisijos tyrimas parodė, kad acto rūgšties rinka yra atskira rinka, nes rinkoje nėra ją pakeičiančių produktų.

(9)

VAM yra plataus vartojimo chemikalas gaminamas iš acto rūgšties. VAM gali būti gaminamas keliais būdais: i) įpilant acto rūgšties į acetileną; ii) įpilant acto rūgšties į etileną; iii) acto rūgšties anhidrido ir acetaldehido reakcijos būdu. Komisijos tyrimas parodė, kad VAM rinka yra atskira produktų rinka, kurios nereikia toliau skaidyti.

(10)

Acto rūgšties anhidridas yra pagrindinis chemikalas naudojamas daugiausia (apie 75 %) gaminant celiuliozės acetato medžiagą, kuri savo ruožtu gali būti naudojama kaip acetatinių pakulų (naudojamų gaminant cigarečių filtrus, verpalus ir kai kurias konstrukcines plastmases) žaliava. Acto rūgšties anhidridas taip pat naudojamas gaminant medikamentus ir detergentus. Komisijos tyrimas parodė acto rūgšties anhidrido rinka turėtų būti laikoma atskira produktų rinka atsižvelgiant į tai, kad acto rūgšties anhidrido pakaitalų nėra.

(11)

PVOH yra vandenyje tirpus sintetinis polimeras, priklausantis platesnei mažo pralaidumo polimerų grupei. PVOH gaunamas iš polimerizuoto VAM. Komisijos tyrimas parodė, kad nėra jį pakeičiančių produktų. Todėl šiame sprendime PVOH rinka yra atskira susijusi produktų rinka.

Susijusios geografinės rinkos

(12)

Svarbiausias klausimas šioje byloje buvo apibrėžti tinkamą geografinę aprėptį acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido atžvilgiu. Šalys pateikė nuomonę, kad geografinės rinkos yra pasaulinės ir pagrindė savo nuomonę penkiais pagrindiniais argumentais:

importas patenkina daugiau kaip 20 % Vakarų Europos poreikio,

nei transporto išlaidos, nei importo muitai, nei nacionaliniai teisės aktai nesudaro kliūčių pasaulinei prekybai šiais produktais,

pagrindiniai pasaulio gamintojai tiekia produktus į Vakarų Europą vien tik importuodami juos,

atrodo, kad pakitus vietinei pasiūlai ir paklausai pasauliniai prekybos srautai gali būti lengvai nukreipiami Azijos, Rytų Europos, Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos kryptimis,

panašu, kad viso pasaulio geografiniuose regionuose kainos yra glaudžiai susijusios.

(13)

Atliekant rinkos tyrimą šalių argumentai buvo tikrinami ir apskritai pasitvirtino. Komisija ypač analizavo acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido prekybos srautus įvairiuose pasaulio regionuose, vidutinę kainą skirtinguose regionuose, kainos struktūrą, gamybos ir sandorio (transportas, saugojimas ir muitai) sąnaudas bei našumo didinimą. Be to, didžioji dalys tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, jog, jų nuomone, kad visų trijų produktų susijusios geografinės rinkos yra pasaulinės.

(14)

Siekdamos pagrįsti savo teiginius dėl acto rūgšties ir VAM geografinių rinkų apibrėžimo šalys taip pat pateikė kelias ekonometrines studijas (kainos koreliacinę analizę ir netikėto gamyklų darbo sustabdymo poveikio prekybos srautams tyrimą), kurios, jų nuomone, parodė, kad rinkos yra pasaulinės. Komisija kruopščiai išnagrinėjo ir pakartojo šias studijas. Be to, ji atliko savo studiją, panaudojusi tikslesnius duomenis. Remiantis jos rezultatais, acto rūgšties ir VAM geografinė rinka mažiausiai apima EEB ir Šiaurės Ameriką, bet taip pat gali būti ir pasaulinė.

(15)

Remiantis pirmiau išdėstytais pagrindais sprendime daroma išvada, kad šioje byloje acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido susijusios geografinės rinkos yra pasaulinės.

(16)

Praeityje priimtame sprendime (3) Komisija priėjo prie išvados, kad visų mažo pralaidumo polimerų tipų, įskaitant PVOH, susijusios geografinės rinkos buvo pasaulinės. Tai buvo plačiai patvirtinta Komisijai atlikus rinkos tyrimą. Todėl sprendimu daroma išvada, kad PVOH susijusi geografinė rinka yra pasaulinė.

II.   ĮVERTINIMAS

(17)

Pasaulinėje acto rūgšties rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (20–30) – (4) % (Celanese (20–30) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (20–30) % (Celanese, (15–25) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Įmonių grupė susidurs su dabar didžiausios bendrovės rinkoje – BP – (našumas (20–30) %; didmeninė prekyba (25–35) %) ir kitų stiprių įmonių, pvz., Millennium (našumas (1–10) %; didmeninė prekyba (1–10) %) ir Daicel (našumas (1–10) %; didmeninė prekyba (1–10) %) konkurencija.

(18)

Komisija išnagrinėjo, ar konkurentai turi pakankamai pajėgumų, kad suvaldytų konkurenciją varžantį kainų padidinimą, ir ar pakilus kainoms pirkėjai gali lengvai pakeisti tiekėjus. Atsižvelgiant į koncentracijos rinkoje lygį taip pat reikėjo ištirti galimybę, kad pasiūlytas veiksmas gali sukelti suderintą poveikį.

(19)

Sprendime prieinama prie išvados, kad vienašalis poveikis yra mažai tikėtinas, nes našumas padidės greičiau, nei prognozuojamas poreikis ir todėl našumas bus pakankamas, kad nugalėtų potencialų kainų augimą. Be to, atrodo, kad vartotojai galės lengvai pakeisti tiekėjus, ypač todėl, kad didžioji dalis vartotojų gauna prekes iš daugelio šaltinių. Suderinto poveikio atžvilgiu atlikus kruopštų rinkos struktūros, rinkos skaidrumo ir patikimų atsakomųjų veiksmų bei vartotojų ir dabartinių ir potencialų konkurentų reakcijos tyrimą sprendime taip pat daroma išvada, kad toks poveikis yra mažai tikėtinas.

(20)

Pasaulinėje VAM rinkoje naujojo vieneto rinkos dalis bus (25–35) % (Celanese (20–30) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (35–45) % (Celanese, (30–40) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Šalys susidurs su kelių didelių bendrovių, pvz., Dow (našumas (5–15) %; urmas (5–15) %), Millennium (našumas (5–15) %; urmas (10–20) %), DuPont (našumas (10–20) %), Dairen (našumas (1–10) %; urmas (1–10) %) ir BP (našumas (1–10) %; urmas (5–15) %) konkurencija.

(21)

Dėl panašių priežasčių, kaip išvardintosios acto rūgšties rinkos atžvilgiu, bei atlikus kruopštų VAM rinkos charakteristikų tyrimą, sprendime daroma išvada, kad vienašalis poveikis yra mažai tikėtinas. Sprendime taip pat prieinama prie išvados, kad suderintas konkurenciją varžantis poveikis yra mažai tikėtinas VAM rinkoje, daugiausiai dėl to, kad yra didelis atotrūkis tarp šalių didmeninės prekybos rinkos dalių ir jų didžiausio konkurento rinkos dalių. Be to, dėl skirtingo integracijos lygio ir skirtingų technologijų naudojimo skiriasi sąnaudų struktūra ir paskatos įvairiems gamintojams, o tai dar labiau sumažina sėkmingo suderinimo tikimybę.

(22)

Pasaulinėje acto rūgšties anhidrido rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (15–25) % (Celanese (15–25) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (30–40) % (Celanese, (25–35) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Šalys susidurs su BP, Eastman, Jilin ir Daicel, kurių didmeninės prekybos rinkos dalis atitinkamai yra (15–25) %, (10–20) %, (5–15) % ir (1–10) %, konkurenciją. Atsižvelgiant į didelę konkurenciją, kuria įmonių grupei sudarys šie konkurentai, kurie šiuo metu gamina konkurencingomis sąnaudomis, sprendime daroma išvada, kad veikla, apie kurią pranešta, nebus didelė kliūtis veiksmingai konkurencijai acto rūgšties anhidrido pasaulinėje rinkoje. Sprendime taip pat nagrinėta suderinto poveikio tikimybė ir daroma išvada, kad tokio poveikio galimybės nėra.

(23)

Pasaulinėje PVOH rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (5–15) % (Celanese (5–10) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (5–15) % (Celanese, (5–10) %; Acetex, (0–5) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Ši sujungta rinkos dalis neleistų šalims daryti poveikio rinkai; todėl sprendime prieinama prie išvados, kad veikla nebus veiksmingos konkurencijos kliūtimi pasaulinėje PVOH rinkoje.

(24)

Galiausiai, Komisija įvertino tikėtiną sandorio poveikį vertikaliai susijusioms rinkoms. Celanese ir Acetex yra vertikaliai žemyn integruotos bendrovės, nes jos naudoja acto rūgštį tiek acto rūgšties anhidrido, tiek VAM gamybai, VAM naudoja gamindamos PVOH. Celanese veikia emulsijų ir emulsinių miltelių, celiuliozės acetato ir acetato esterių vertikaliai žemyn susijusiose rinkose. Acetex yra etileno vinilacetato dervos kopolimerų ir PVAc dervų vartotoja. Tačiau atsižvelgiant į mažą šalių užimamą rinkos dalį ir santykinai mažą augimą, kurio tikimasi iš sandorio susijusiose rinkose, sprendime daroma išvada, jog mažai tikėtina, kad sandoris paveiks vertikaliai susijusias rinkas.

III.   IŠVADA

(25)

Dėl pirmiau išvardintų priežasčių Komisija padarė išvadą, kad pasiūlyta koncentracija stipriai netrukdo veiksmingai konkuruoti bendrojoje rinkoje ar didžiojoje jos dalyje, ypač jei būtų sukurta ar sustiprėtų dominuojanti pozicija. Ši koncentracija turėtų būti paskelbta suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu, laikantis Susijungimų reglamento 8 straipsnio 1 dalies bei EEE susitarimo 57 straipsnio nuostatų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 297, 2005 11 29.

(3)  1999 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka (Byla Nr. IV/M.1469 – Solvay/BASF), pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4069/89 (OL C 197, 1999 7 14, p. 2).

(4)  Šio teksto dalys buvo praleistos siekiat užtikrinti, kad nebus atskleista konfidenciali informacija. Šios dalys yra nurodytos laužtiniuose skliausteliuose.


Top