EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1855

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1855/2005, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN), Asperge des Sables des Landes (SGN), Pâtes d’Alsace (SGN), Jamón de Trevélez (SGN), Oliva Ascolana del Piceno (SKVN))

OJ L 297, 15.11.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 250–251 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 201 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 201 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 152 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1855/oj

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1855/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN), Asperge des Sables des Landes (SGN), Pâtes d’Alsace (SGN), Jamón de Trevélez (SGN), Oliva Ascolana del Piceno (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalį Italijos paraiška įregistruoti du pavadinimus: „Mela Alto Adige“ arba „Südtiroler Apfel“ ir „Oliva Ascolana del Piceno“; Prancūzijos įregistruoti du pavadinimus: „Asperge des Sables des Landes“ ir „Pâtes d’Alsace“. Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Jamón de Trevélez“ buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Jokio užprotestuojančio pareiškimo, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnyje, Komisijai nebuvo pateikta, todėl šie pavadinimai turi būti įrašyti į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedas (3) yra papildomas šio reglamento priede nurodytais pavadinimais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL C 12, 2005 1 18, p. 20 (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel);

OL C 47, 2005 2 23, p. 2 (Asperge des Sables des Landes);

OL C 47, 2005 2 23, p. 6 (Pâtes d’Aslace);

OL C 51, 2005 3 1, p. 2 (Jamón de Trevélez);

OL C 59, 2005 3 9, p. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  OL L 327, 1996 12 18, p. 11.


PRIEDAS

EB sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti produktai

Mėsos produktai (termiškai apdoroti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

ISPANIJA

Jamón de Trevélez (SGN)

Vaisiai, daržovės ir neperdirbti arba perdirbti javai

ITALIJA

Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN)

Oliva Ascolana del Piceno (SKVN)

PRANCŪZIJA

Asperge des Sables des Landes (SGN)

Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 I priede nurodyti maisto produktai

Tešlos gaminiai

PRANCŪZIJA

Pâtes d’Alsace (SGN)


Top