Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1344

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems obuolių muitams

OJ L 212, 17.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2005; netiesiogiai panaikino 32005R1579

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1344/oj

17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1344/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems obuolių muitams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1555/96 (2) dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir daržovėms taisyklių, numato jo priede nurodytų produktų importo stebėjimą. Toks stebėjimas atliekamas pagal taisykles, numatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 308d straipsnyje (3).

(2)

Taikant Urugvajaus raundo daugiašalėse derybose dėl prekybos sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnio 4 dalį (4) ir atsižvelgiant į paskutinius turimus 2002 m., 2003 m. ir 2004 m. duomenis, reikėtų iš dalies pakeisti papildomų obuolių muitų intervencinius lygius.

(3)

Dėl to reikia iš dalies pakeisti reglamentą (EB) Nr. 1555/96.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1555/96 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 828/2005 (OL L 137, 2005 5 31, p. 21).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų apimtį šio reglamento priėmimo metu. Jei prieš KN kodą yra „ex“, papildomo muito taikymo sritis nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą intervencinį laikotarpį.

Serijos Nr.

KN kodas

Prekės aprašymas

Intervencinis laikotarpis

Intervencinis lygis

(tonomis)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidorai

— nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

603 687

78.0020

— nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Agurkai

— nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

10 626

78.0075

— nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artišokai

— nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

— nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsinai

— nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinos

— nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusų hibridai

— nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrinos

— nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

291 598

78.0160

— nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės

— nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Obuoliai

— nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

804 433

78.0180

— nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Kriaušės

— nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

239 335

78.0235

— nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikosai

— nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

— nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikai, įskaitant brunonus ir nektarinus

— nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slyvos

— nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

54 605“


Top