Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0421

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 421/2005, dėl importo licencijų išdavimo tam tikriems paruoštiems ar konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. balandžio 10 d.

OJ L 68, 15.3.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/421/oj

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 421/2005

2005 m. kovo 14 d.

dėl importo licencijų išdavimo tam tikriems paruoštiems ar konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. balandžio 10 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3285/94 dėl bendrų importo taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 518/94 panaikinimo (1),

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 519/94 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių ir Reglamentų (EEB) Nr. 1765/82, (EBB) Nr. 1766/82 ir (EBB) Nr. 3420/83 panaikinimo (2),

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 658/2004, įvedantį galutines apsaugos priemones prieš tam tikrų paruoštų ar konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) importą (3), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Kiekiai, kuriems tradiciniai ir nauji importuotojai pateikė paraiškas licencijoms gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 658/2004 5 straipsnį, viršija turimus kiekius produktams, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (KLR).

(2)

Reikia apibrėžti pagal importuotojų kategorijas, kokiais kiekiais pateiktos paraiškos dėl licencijų gali būti patenkintos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 658/2004 5 straipsnio 1 dalį yra patenkinamos priede nurodytais prašomų kiekių procentiniais dydžiais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 11 d. ir taikomas iki 2006 m. balandžio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 349, 1994 12 31, p. 53. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2200/2004 (OL L 374, 2004 12 22, p. 1).

(2)  OL L 67, 1994 3 10, p. 89. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 427/2003 (OL L 65, 2003 3 8, p. 1).

(3)  OL L 104, 2004 4 8, p. 67.


PRIEDAS

Produktų kilmė

Paskirstymo procentai

Kinijos Liaudies Respublika

Kitos trečiosios šalys

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 658/2004 2 straipsnio d dalis)

38,204 %

Netaikoma

kiti importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 658/2004 2 straipsnio f dalis)

4,725 %

Netaikoma


Top