Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2256

2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2256/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Malta ir Kipras ir dėl tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Malta ir Kipras, referencinių kiekių

OJ L 385, 29.12.2004, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 111–116 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 161 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 161 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 147 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2256/oj

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2256/2004

2004 m. spalio 14 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Malta ir Kipras ir dėl tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Malta ir Kipras, referencinių kiekių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis įkurta Sąjunga, pritaikomąsias pataisas (1), ypač į 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001, numatantį Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomos lengvatos, referencinių kiekių valdymą, remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio šalimis, bei panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1981/94 ir (EB) Nr. 934/95 (2), ypač į 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 24 d. sprendimu 2004/664/EB (3) Taryba įgaliojo pasirašyti ir nuo 2004 m. gegužės 1 d. numatė laikinai taikyti Euro-Viduržemio sutarties tarp Europos Bendrijų ir valstybių narių iš vienos pusės, ir Egipto Arabų Respublikos, iš kitos pusės, Protokolą, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Šis Protokolas numato naujas tarifines kvotas ir esamų tarifinių kvotų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 747/2001, pakeitimus.

(3)

Kad būtų įgyvendintos naujos tarifinės kvotos ir pakeistos esamos tarifinės kvotos, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 747/2001.

(4)

2004 m. naujų tarifinių kvotų dydžiai ir esamų tarifinių kvotų padidėjimas turi būti apskaičiuoti proporcingai pagrindiniams dydžiams, nustatytiems Protokole, atsižvelgiant į laikotarpį praėjusį iki 2004 m. gegužės 1 d.

(5)

Tam, kad būtų palengvintas tam tikrų esamų tarifinių kvotų, numatytų Reglamentu (EB) Nr. 747/2001, administravimas, nustatant tarifines kvotas, atidarytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 747/2001, su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, turėtų būti atsižvelgiama į pagal tas kvotas importuotus kiekius.

(6)

Po Maltos ir Kipro įstojimo į Europos Sąjungą, tų valstybių kilmės produktų tarifinės kvotos ir referenciniai kiekiai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 747/2001, turėtų nustoti galioti. Todėl nuorodos į tas kvotas ir referencinius kiekius turėtų būti ištrintos.

(7)

ES-Egipto Euro-Viduržemio Sutarties Protokolas laikinai taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d., ir šis Reglamentas turi būti taikomas nuo tos pačios datos ir turi įsigalioti kuo greičiau.

(8)

Šiame Reglamente numatytos priemonės yra suderintos su Muitinės kodekso komiteto nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 yra iš dalies pakeistas taip:

1)

1 straipsnis yra pakeistas taip:

„1 straipsnis

Tarifų nuolaidos, neviršijančios Bendrijos tarifinių kvotų arba referencinių kiekių

Kai produktai, kurių kilmės šalis yra Alžyras, Marokas, Tunisas, Egiptas, Jordanija, Sirija, Libanas, Izraelis, Vakarų krantas ir Gazos ruožas bei Turkija, išvardyti I–IX prieduose, išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje, jie gali būti atleidžiami nuo muitų arba jiems gali būti taikomi sumažinti muitai pagal Bendrijos tarifines kvotas arba referencinius kiekius per šiame Reglamente nurodytus laikotarpius ir remiantis šio Reglamento nuostatomis.“.

2)

3 straipsnio 2 dalis yra išbraukiama.

3)

IV priedas yra iš dalies pakeistas, kaip nustatyta šio Reglamento priede.

4)

X ir XI priedai yra išbraukiami.

2 straipsnis

Nustatant atitinkamas tarifines kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 747/2001 IV priede, su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, atsižvelgiama į prekių kiekius, kurie vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 747/2001 buvo išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje nuo pat kvotų, kurių numeriai 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 ir 09.1772, galiojimo laikotarpio pradžios ir kurios 2004 m. gegužės 1 d. vis dar buvo neišnaudotos.

3 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis Reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 54/2004 (OL L 7, 2004 1 13, p. 30).

(3)  OL L 303, 2004 9 30, p. 28.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 747/2001 IV priedo lentelė yra pakeista taip:

a)

yra įterpta ši nauja eilutė:

„09.1779

ex 0701 90 50

Šviežios bulvės, šviežios arba šaldytos

Nuo 5 1 iki 2004 6 30

1 166,66

Atleidimas“

Nuo 2004 4 1 iki 2005 6 30 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 4 1 iki 6 30

1 750

b)

tarifinių kvotų, kurių numeriai 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 ir 09.1772, eilutės atitinkamai yra pakeistos taip:

„09.1710

0703 10

Svogūnai ir askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti

Nuo 2 1 iki 2004 6 15

15 000 + 313,64 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 6 15

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 6 15

16 150 (1)

09.1719

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

Nuo 1 1 iki 2004 12 31

16 000 + 366,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 12 31

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Apelsinai, švieži arba džiovinti

Nuo 1 1 iki 2004 6 30

25 000 + 1 336,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 6 30

Atleidimas (2)

Nuo 2004 7 1 iki 2005 6 30

63 020

Nuo 2005 7 1 iki 2006 6 30 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 7 1 iki 6 30

68 020

 

 

iš kurių:

 

iš kurių:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Tikrieji apelsinai, švieži

Nuo 1 1 iki 2004 5 31

25 000 + 1 336,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 5 31 (5)

Atleidimas (6)

Nuo 2004 12 1 iki 2005 5 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 12 1 iki 5 31

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Kiti melionai, švieži

Nuo 1 1 iki 2004 5 31

666,667 + 23,33 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 5 31

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 10 15 iki 5 31

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Braškės ir žemuogės, šviežios

Nuo 1 1 iki 2004 3 31

250

Atleidimas

Nuo 2004 10 1 iki 2005 3 31

1 205

Nuo 2005 10 1 iki 2006 3 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 10 1 iki 03 31

1 705

09.1772

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Nuo 1 1 iki 2004 12 31

1 000 + 33,33 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 12 31

Atleidimas (2)

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

1 050 (3)


(1)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 16 150 tonų neto masės dydžio.

(2)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 16 550 tonų neto masės dydžio.

(3)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 1 050 tonų neto masės dydžio.

(4)  Nuo 2004 m. spalio 15 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesniu kvotų laikotarpiu. Pirmas padidėjimas bus 1 175 tonų neto masės dydžio.


Top