Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1878

2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1878/2004, nukrypstantis nuo Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2261/84 nuostatų dėl alyvuogių derlingumo ir aliejaus gamybos apimčių nustatymo Kipre, Maltoje ir Slovėnijoje

OJ L 326, 29.10.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1878/oj

29.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1878/2004

2004 m. spalio 28 d.

nukrypstantis nuo Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2261/84 nuostatų dėl alyvuogių derlingumo ir aliejaus gamybos apimčių nustatymo Kipre, Maltoje ir Slovėnijoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

1984 m. liepos 17 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2261/84, nustatančio bendrąsias pagalbos alyvuogių aliejaus gamybai ir pagalbos alyvuogių aliejaus gamintojų organizacijoms suteikimo taisykles (1), 18 straipsnyje numatyta, kad 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (2) 5 straipsnio 7 dalyje nurodytas alyvuogių derlingumas ir aliejaus gamybos apimtis nustatoma vienarūšėms gamybinėms zonoms, remiantis kiekvienos valstybės narės gamintojos pateiktais skaičiais.

(2)

Kipro, Maltos ir Slovėnijos atveju, atsižvelgiant į žemą jų gamybos lygį, statistiniai rezultatai turėtų būti gaunami iš vienintelės regioninės gamybos zonos ir mažo mėginio, kuris nesuteiktų pakankamai tikslių duomenų nacionaliniu lygiu. Todėl gauti duomenys būtų nenuoseklūs ir netinkami naudoti atliekant patikrinimą.

(3)

Siekiant Kipre, Maltoje ir Slovėnijoje išvengti nereikalingos administracinės naštos dėl derliaus apskaičiavimo metodo taikymo vien tik 2004–2005 prekybos metais, kurio rezultatai vis tiek būtų neadekvatūs, reikėtų nukrypti nuo Reglamento Nr. 136/66/EEB 5 straipsnio 7 dalies bei nuo Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 18 straipsnio nuostatų ir nenustatinėti šiose valstybėse narėse alyvuogių derlingumo ir aliejaus gamybos apimčių minėtaisiais prekybos metais.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Aliejaus ir riebalų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2004–2005 prekybos metais Reglamento Nr. 136/66/EEB 5 straipsnio 7 dalis ir Reglamento (EEB) Nr. 2261/84 18 straipsnis Kiprui, Maltai ir Slovėnijai netaikomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 208, 1984 8 3, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1639/1998 (OL L 210, 1998 7 28, p. 38).

(2)  OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 97).


Top