Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1254

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2004, iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

OJ L 237, 8.7.2004, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1254/oj

8.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 237/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1254/2004

2004 m. liepos 7 d.

iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1503/96, nustatantį Tarybos Reglamento (EB) Nr. 3072/95 dėl ryžių importo muitų taikymo taisykles (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1220/2004 (3) buvo nustatyti importo muitai ryžių sektoriuje.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1503/96 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu muitų taikymo laikotarpiu vidutiniai importo muitai yra 10 eurų už toną didesni arba mažesni už fiksuotus muitus, Komisija daro atitinkamą patikslinimą. Toks svyravimas buvo užfiksuotas. Todėl reikėtų patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1220/2004 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1220/2004 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(2)  OL L 189, 1996 7 30, p. 71. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2294/2003 (OL L 340, 2003 12 24, p. 12).

(3)  OL L 232, 2004 7 1, p. 34.


I PRIEDAS

Ryžiams ir skaldytiems ryžiams taikomi importo muito mokesčiai

(EUR/t)

KN kodas

Importo muitas (5)

Trečiosios šalys (išskyrus AKR ir Bangladešą) (3)

AKR (1)  (2)  (3)

Bangladešas (4)

Indijos ir Pakistano

Basmati (6)

Egiptas (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Iš AKR valstybių importuojamiems ryžiams importo muitas yra taikomas pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2286/2002 (OL L 348, 2002 12 21, p. 5) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 638/2003 (OL L 93, 2003 4 10, p. 3) su pakeitimais nustatytą tvarką.

(2)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 1706/98 nuostatas importo muitai netaikomi produktams, kilusiems iš Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių ir tiesiogiai įvežamiems į Reuniono užjūrio departamentą.

(3)  Muitas už ryžių įvežimą į Reuniono užjūrio departamentą yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 3072/95 11 straipsnio 3 dalyje.

(4)  Importuojamiems ryžiams, išskyrus iš Bangladešo kilusius skaldytus ryžius (KN kodas 1006 40 00), importo muitas taikomas pagal Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 337, 1990 12 4, p. 1) ir Komisijos reglamente (EEB) Nr. 862/91 (OL L 88, 1991 4 9, p. 7) su pakeitimais nustatytą tvarką.

(5)  Pagal Tarybos sprendimo 91/482/EEB (OL L 263, 1991 9 19, p. 1) su pakeitimais 101 straipsnio 1 dalies nuostatas importuojami produktai, kilę iš užjūrio šalių ir teritorijų, nuo importo muito yra atleisti.

(6)  Basmati veislės lukštentiems ryžiams, kilusiems iš Indijos ir Pakistano, importo muitas yra sumažintas 250 eurų už toną (Reglamento (EB) Nr. 1503/96 su pakeitimais 4a straipsnis).

(7)  Bendrajame muitų tarife nurodytas muito mokestis.

(8)  Iš Egipto kilusiems ir atgabenamiems ryžiams importo muitas taikomas pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2184/96 (OL L 292, 1996 11 15, p. 1) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 196/97 (OL L 31, 1997 2 1, p. 53) nustatytą tvarką.


II PRIEDAS

Ryžių sektoriaus muito mokesčių apskaičiavimas

 

Žaliaviniai

Indica ryžiai

Japonica ryžiai

Skaldyti ryžiai

lukštenti

nulukštenti

lukštenti

nulukštenti

1.

Importo muitas (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Apskaičiavimo veiksniai:

a)

CIF ARAG kaina (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

FOB kaina (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Jūros frachtas (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Šaltinis

USDA ir operatoriai

USDA ir operatoriai

Operatoriai

Operatoriai


(1)  Bendrajame muitų tarife nurodytas importo mokestis.


Top