Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1252

2004 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1252/2004, leidžiantis pradėti pirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

OJ L 237, 8.7.2004, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1252/oj

8.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 237/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1252/2004

2004 m. liepos 7 d.

leidžiantis pradėti pirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) nr. 1255/1999 dėl bendro rinkos organizavimo pieno ir pieno produktų srityje (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) nr. 2771/1999, kuriame nurodyta Tarybos reglamento (EB) nr. 1255/1999 taikymo tvarka dėl intervencijos į sviesto ir grietinės rinką priemonių (2), būtent į 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) nr. 2771/1999 2 straipsnyje numatyta, kad pirkimai turi būti pradėti nuo 90 % intervencinės kainos arba Komisijos sustabdomi valstybėje narėje, kai tik konstatuojama, kad rinkos kaina šioje valstybėje narėje dvi savaites paeiliui, priklausomai nuo konkretaus atvejo, yra žemesnė arba lygi ar aukštesnė nei 92 % intervencinės kainos.

(2)

Rinkos kainų, apie kurias pranešė naujosios valstybės narės nuo 2004 m. gegužės 1 d., pagrindu Komisija konstatavo, kad kainos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje dvi savaites paeiliui yra žemesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl šiose valstybėse narėse turi būti pradėti intervenciniai pirkimai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sviesto pirkimas, numatytas reglamento (EB) nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, pradedamas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir yra tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 810/2004 (OL L 149, 2004 4 30, p. 138).


Top