Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XR0400

Europos regionų komiteto rezoliucija dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo

OJ C 176, 23.5.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/8


Europos regionų komiteto rezoliucija dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo

(2018/C 176/03)

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS (RK),

atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos pasiūlymą Tarybai priimti sprendimą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės principo Europos Sąjungoje iš vietos ir regionų perspektyvos,

atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 12 d. nuomonę dėl vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmens užtikrinant daugiapakopę pagrindinių teisių ir teisinės valstybės apsaugą ES,

atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje,

atsižvelgdamas į Venecijos komisijos 2017 m. gruodžio 8–9 d. nuomonę dėl Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl Nacionalinės teisėjų tarybos, projekto; dėl Lenkijos Prezidento pasiūlyto Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo, projekto; ir dėl Įstatymo dėl bendrosios kompetencijos teismų organizavimo, priimtą Komisijos 113-oje plenarinėje sesijoje,

1.

pakartoja, kad remia bendras pagrindines vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, įskaitant pagarbą demokratijai ir teisinės valstybės principo laikymąsi, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje, ES pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK);

2.

mano, kad šios vertybės yra valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo, pasitikėjimo tarp valstybių narių ir ES institucijų, taip pat tarp visų valdymo lygmenų, pagrindas;

3.

pabrėžia, kad dauguma principų, kuriais grindžiama teisinė valstybė – teisėtumas, pagarba pagrindinėms teisėms, lygybė prieš įstatymą, žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, skaidrumas, atskaitomybė, valdžių padalijimas, demokratinis ir pliuralistinis teisės aktų priėmimo procesas, teisinis tikrumas, vykdomosios valdžios savavališkų veiksmų draudimas, nepriklausomi ir nešališki teismai, veiksminga teisminė kontrolė – yra tiesiogiai ir betarpiškai svarbūs vietos ir regionų valdžios institucijų veikimui ir yra išankstinė sąlyga jų aktyviam dalyvavimui Europos integracijos procese;

4.

todėl remia 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos pasiūlymą Tarybai priimti sprendimą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį, grindžiamą vertinimu, kad yra aiškus pavojus, jog Lenkijoje gali būti šiurkščiai pažeistas teisinės valstybės principas;

5.

tikisi, kad Lenkijos Vyriausybė ir Komisija pradės konstruktyvų dialogą, kaip iki 2018 m. kovo 20 d. ištaisyti susidariusią padėtį, visų pirma siekiant išvengti neigiamo šalutinio poveikio ES sprendimų priėmimo procesui, taip pat susijusiam su pasiūlymais, kuriuos turi pateikti Komisija dėl programavimo laikotarpio po 2020 m.;

6.

nepritaria bet kokioms politinėms ex post sąlygoms, kurios reikštų, kad vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų tapti nacionalinių Vyriausybių vykdomos politikos įkaitėmis, o tai paskatintų sustabdyti ES finansavimą miestams ir regionams. Sanglaudos politikos negali varžyti jokie reikalavimai Europos lygmeniu, kurių laikymasis visiškai nepriklauso nuo vietos ir regionų valdžios institucijų ir kitų paramos gavėjų. Tačiau RK atkreipia dėmesį į jau galiojančias partnerystės susitarimų nuostatas, kurios leidžia sustabdyti finansavimą, jeigu vietos ir regionų valdžios institucijos pažeidžia teisinės valstybės principą; reiškia susirūpinimą, kad galimos politinės sąlygos, nuo kurių priklauso galimybė miestams ir regionams gauti ES finansavimą, gali neatitikti proporcingumo principo;

7.

taip pat pabrėžia, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš valstybę narę Europos Teisingumo Teisme atveju, Teismas gali priimti sprendimą, kad baudos turėtų būti sumokėtos centrinės valdžios sąskaita;

8.

paveda Komiteto pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai, Europos Parlamentui, ES Tarybai pirmininkaujančiai Bulgarijai ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkui.

Briuselis, 2018 m. vasario 1 d.

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top