Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0517(02)

Komisijos pranešimas – Rekomendacijos dėl perdirbtų egzempliorių pagal ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus

C/2017/3108

OJ C 154, 17.5.2017, p. 15–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 154/15


KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Rekomendacijos dėl perdirbtų egzempliorių pagal ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus

(2017/C 154/07)

Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti ES valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams įvertinti, ką galima arba ko negalima laikyti „perdirbtais egzemplioriais, įgytais daugiau kaip prieš 50 metų“ (toliau – perdirbti egzemplioriai) pagal ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus (1), taigi jos turėtų būti naudingos nusprendžiant, kokiais atvejais dėl perdirbtų egzempliorių teikti paraišką dėl bendrosios išimties, kurią taikant nebūtų būtina gauti ES vidaus prekybos sertifikato Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams.

Šios rekomendacijos taip pat gali būti taikomos įvežimo į ES arba (re)eksporto iš jos atvejais, kai importo arba eksporto leidimų ir (arba) reeksporto sertifikatų išdavimo sąlygos, taikomos Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų rūšių perdirbtiems egzemplioriams, yra ne tokios griežtos kaip kitiems šių rūšių egzemplioriams (2).

Į perdirbto egzemplioriaus apibrėžtį gali patekti labai daug įvairių objektų, todėl šių rekomendacijų paskirtis – tik pateikti gairių, kurios padėtų įvertinti, ar perdirbto egzemplioriaus apibrėžtį galima taikyti. Jeigu kyla abejonių, ar objektas atitinka perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, paraiška dėl ES vidaus prekybos sertifikato komerciniu tikslu turėtų būti teikiama CITES valdymo institucijai.

Tai rekomendacinis dokumentas, kurį parengė Komisija ir vienbalsiai patvirtino kompetentingų CITES valdymo institucijų ekspertų grupė.

Šiame rekomendaciniame dokumente išdėstyta, kaip Komisija aiškina Reglamentą (EB) Nr. 338/97, ir nurodomos priemonės, kurios, jos nuomone, yra geriausia praktika. Jo paskirtis – padėti nacionalinėms institucijoms, piliečiams ir įmonėms taikyti ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus. Autoritetingai aiškinti Sąjungos teisę priklauso tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

Kai kuriose ES valstybėse narėse ir kitose ne ES šalyse objektams, kurie gali arba negali būti naudojami komerciniais tikslais, gali būti taikomos griežtesnės nacionalinės kontrolės priemonės. Todėl, prieš pervežant perdirbtą egzempliorių, reikėtų išsiaiškinti paskirties šalyje galiojančias taisykles.

1.   Įvadas

1.1.

Perdirbto egzemplioriaus apibrėžtis pateikta Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte:

perdirbti egzemplioriai, įgyti daugiau kaip prieš 50 metų – tai egzemplioriai, kurių natūralus pirminis pavidalas daugiau kaip 50 metų iki šio reglamento įsigaliojimo  (3) buvo smarkiai pakeistas ir iš jų buvo pagaminti juvelyriniai dirbiniai, papuošalai, meno dirbiniai, naudingi daiktai ar muzikos instrumentai ir kurie valstybės narės valdymo institucijai priimtinu būdu buvo įgyti tokiu pavidalu. Tokie egzemplioriai laikomi perdirbtais tik jei juos galima aiškiai priskirti vienai iš anksčiau minėtų kategorijų ir jų nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jie galėtų atitikti paskirtį.

Perdirbto egzemplioriaus reikalavimus atitinkantys egzemplioriai paprastai vadinami antikvariniais daiktais.

Šios rekomendacijos taikomos visais atvejais, kai taikoma perdirbto egzemplioriaus apibrėžtis pagal ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, būtent pagal:

Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnį dėl įvežimo į Bendriją,

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnį dėl eksporto arba reeksporto iš Bendrijos,

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnį dėl nuostatų dėl komercinės veiklos kontroliavimo ES,

Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (4) 62 straipsnio 3 dalį dėl Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 ir 3 dalies bendrųjų išimčių.

1.2.

Remiantis pirmiau nurodyta perdirbto egzemplioriaus apibrėžtimi, atitinkamos valstybės narės valdymo institucija turi būti įsitikinusi, kad egzempliorius buvo įgytas perdirbto egzemplioriaus apibrėžtį atitinkančiu pavidalu.

Apibrėžtį galima suskirstyti į šiuos kriterijus, kurie visi turi būti įvertinti:

ar objektas pagamintas/perdirbtas iki 1947 m. kovo 3 d.,

ar natūralus objekto pavidalas buvo smarkiai pakeistas,

ar objektą aiškiai galima priskirti vienai iš šių kategorijų: juvelyriniams dirbiniams, papuošalams, meno dirbiniams, naudingiems daiktams ar muzikos instrumentams – ir jo nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jis galėtų atitikti paskirtį,

ar atitinkamos valstybės narės valdymo institucija įsitikinusi, kad objektas buvo įgytas tokiu pavidalu.

Rekomendacijose aptariami minėti kriterijai ir atsakoma į šiuos klausimus:

a)

kaip įvertinti, ar perdirbtas egzempliorius buvo pagamintas / perdirbtas iki 1947 m. kovo 3 d.;

b)

kaip įvertinti, ar natūralus egzemplioriaus pavidalas buvo smarkiai pakeistas, t. y. iš jo buvo pagaminti juvelyriniai dirbiniai, papuošalai, meno dirbiniai, naudingi daiktai ar muzikos instrumentai, ir ar jo nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jis galėtų atitikti savo paskirtį;

c)

kaip įvertinti, ar galima laikyti, jog egzempliorius restauruotas tiek, kad vis dar atitinka kriterijų, kad jo „nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad [jis] galėtų atitikti paskirtį“;

d)

kaip įvertinti, ar atitinkamos valstybės narės valdymo institucija gali įsitikinti, kad objektas buvo įgytas perdirbto egzemplioriaus apibrėžtį atitinkančiu pavidalu.

2.   Vertinimas, ar perdirbti egzemplioriai buvo pagaminti/perdirbti iki 1947 m. kovo 3 d.

2.1.

Egzempliorius turi būti pagamintas/perdirbtas daugiau kaip 50 metų iki Reglamento (EB) Nr. 338/97 įsigaliojimo, t. y. iki 1947 m. kovo 3 d.

2.2.

Dėl išimties taikymo egzempliorius, kurie buvo pakartotinai perdirbti iki 1947 m. kovo 3 d., galima laikyti perdirbtais egzemplioriais, jeigu jie atitinka kitas perdirbto egzemplioriaus apibrėžties sąlygas.

2.3.

Po 1947 m. perdirbti arba pakartotinai perdirbti egzemplioriai apibrėžties neatitiks, net jei tuos egzempliorius galima datuoti iki 1947 m. kovo 3 d. Pavyzdžiui, dramblio kaulo biliardo rutulys, pakartotinai perdirbtas į lazdos rankeną, neatitiks išimties taikymo reikalavimų, jeigu jis pakartotinai perdirbtas XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, net jei tą dramblio kaulą galima datuoti iki 1947 m. Kitas pavyzdys galėtų būti iki 1947 m. datuojama mediena, kurios egzempliorius perdirbtas po 1947 m. kovo 3 d.

2.4.

Dabartinis savininkas nebūtinai turi būti asmuo, įsigijęs egzempliorių (-ius) iki 1947 m. kovo 3 d.

3.   Vertinimas, ar egzempliorių „natūralus pirminis pavidalas […] buvo smarkiai pakeistas ir iš jų buvo pagaminti juvelyriniai dirbiniai, papuošalai, meno dirbiniai, naudingi daiktai ar muzikos instrumentai“

3.1.

Egzemplioriaus pakeitimo tikslas turi būti aiškus – pagaminti juvelyrinius dirbinius, papuošalus, meno dirbinius, naudingus daiktus ar muzikos instrumentus. Be to, egzemplioriaus neturėtų reikėti toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jis atitiktų savo paskirtį.

3.2.

Šios sąlygos gali būti vertinamos tik kiekvienu konkrečiu atveju (taip pat žr. 4 skirsnį).

3.3.

Tam, kad gyvūno dalis (pvz., dantys, iltys, ragai, elnio ragai, oda, kaulai arba šarvai) atitiktų perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, perdirbto egzemplioriaus natūralus pirminis pavidalas turi būti smarkiai pakeistas jį raižant, graviruojant ar gamybos metu suteikiant jam kitą formą.

3.4.

Dėl to, kad egzempliorius buvo poliruotas arba pritvirtintas prie kitos medžiagos (pavyzdžiui, montavimo detalių), jis nėra laikomas atitinkančiu perdirbto egzemplioriaus reikalavimus.

3.5.

Bet koks egzemplioriaus pakeitimas turėtų būti negrįžtamas. Be to, akivaizdžiai neturi būti suinteresuotumo arba ketinimo naudoti egzempliorių kitai paskirčiai.

3.6.

Dramblio kaulo atveju tai reiškia, kad žaliavinės dramblių iltys ar jų gabalai (jie gali būti poliruoti, tačiau neraižyti ir negraviruoti), nepriklausomai nuo to, ar jie sujungti su kaukole, neatitinka perdirbto egzemplioriaus reikalavimų (5). Kad iltys ar jų dalys atitiktų perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, bent 90 % egzemplioriaus paviršiaus turi būti smarkiai išraižyta arba išgraviruota. Egzempliorius nebus laikomas perdirbtu, jeigu jis išraižytas ir išgraviruotas nedaug arba žymės ant paviršiaus nedidelės, jei ilties forma iš esmės išlikusi natūralaus pirminio pavidalo.

3.7.

Raganosio ragai arba jų dalys nebus laikomi perdirbtais, jeigu jie išraižyti ir išgraviruoti nedaug arba žymės ant paviršiaus nedidelės, jei ragų forma iš esmės išlikusi natūralaus pirminio pavidalo.

3.8.

Raganosio ragų egzemplioriai, tokie kaip vientisi ragai arba jų dalys su juose įtaisytais laikrodžiais, rašalinėmis ir barometrais arba kitais objektais, jei ragai iš esmės lieka nepakeisti ir (arba) negalima įrodyti pakankamos jų, kaip atskirų daiktų, meninės vertės pagal šių rekomendacijų 5.6 punktą, perdirbto egzemplioriaus reikalavimų neatitinka. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ES rekomendacinį dokumentą „Raganosio ragų eksportas, reeksportas, importas ir prekyba jais Sąjungos viduje“ (6).

3.9.

Kaukolės, skeletai (visiškai ar iš dalies sujungti) arba atskiri kaulai, kurie buvo valomi, gruntuojami, poliruojami, tvirtinami ar kitaip ruošiami, nebus laikomi perdirbtais egzemplioriais. Kaukolės ir ragai, kurie buvo pritvirtinti (be kita ko, su kaukole sujungti ragai), pvz., prie medinės lentelės arba pagrindo, perdirbto egzemplioriaus reikalavimų neatitiks.

3.10.

Apskritai iškimšti (taksidermiškai apdoroti) gyvūnai, pavyzdžiui, pritvirtinti iškimšti paukščiai, atitiks perdirbto egzemplioriaus apibrėžties sąlygą, kad „natūralus pirminis pavidalas […] buvo smarkiai pakeistas“ (žr. Europos Teisingumo Teismo bylą C-154/02).

3.11.

Šių rekomendacijų I priedėlyje pateikiami paaiškinamieji pavyzdžiai tų egzempliorių, kurie, nepaisant to, kad iki 1947 m. kovo 3 d. buvo įsigyti gatavi, neatitiks perdirbto egzemplioriaus reikalavimų, kadangi nebuvo pakankamai pakeisti.

3.12.

Šių rekomendacijų II priedėlyje pateikiami iki 1947 m kovo 3 d. (dažnai komerciniu būdu) įsigytų gatavų egzempliorių, kurie atitiks perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, kadangi buvo pakankamai pakeisti, paaiškinamieji pavyzdžiai.

4.   Vertinimas, ar egzemplioriai buvo restauruoti ir pakartotinai perdirbti tiek, jog vis dar atitinka kriterijų, kad jų „nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jie galėtų atitikti paskirtį“

4.1.

Apskritai perdirbti egzemplioriai negali būti pakartotinai perdirbti po 1947 m. kovo 3 d. ir privalo išlikti pirminio „perdirbto“ pavidalo, nepaisant atitinkamos medžiagos amžiaus (7).

4.2.

Vis dėlto nerealu tikėtis, kad objektai keletą šimtmečių išsilaikys būdami pirminės būklės, taigi yra leidžiama su antikvarinių daiktų restauravimu susijusi teisėta komercinė veikla. Restauruojant egzempliorių negalima pakeisti jo funkcijos, kuriai jis buvo skirtas iš pradžių.

4.3.

Jeigu pakartotinai perdirbant egzempliorių naudojama po 1947 m. kovo 3 d. įgyta į CITES sąrašus įtraukta medžiaga, bus laikoma, kad objektas nebeatitinka perdirbto egzemplioriaus reikalavimų. Pavyzdžiui, pakartotinis Dalbergia nigra (juodosios dalbergijos) egzempliorių, tokių kaip grindų lentos arba apkalos dailylentės, perdirbimas į naujų gitarų korpusą nebus laikomas restauravimu. Į apibrėžties taikymo sritį taip pat nepateks atvejai, kai du sugadinti objektai panaudojami tam, kad būtų pagamintas vienas geras. Pavyzdžiui, jeigu visiškai išardomos dvi sugadintos arbatžolių dėžutės ir iš nesugadintų jų dalių pagaminama viena nauja arbatžolių dėžutė, ji apibrėžties neatitiks.

4.4.

Vis dėlto, jeigu taisant nėra naudojamos į CITES sąrašus įtrauktos medžiagos, bus laikoma, kad perdirbto egzemplioriaus apibrėžties reikalavimai tenkinami. Pavyzdžiui, jeigu pakeičiami antikvarinės į CITES sąrašus įtraukto vėžlio šarvo arbatžolių dėžutės žalvariniai vyriai, apibrėžties sąlygos bus tenkinamos, jeigu bus tenkinami ir kiti reikalavimai.

4.5.

Daug objektų restauruojami panaudojant kitų negrįžtamai sugadintų egzempliorių medžiagą tam, kad būtų galima restauruoti arba pataisyti vieną gerą egzempliorių. Kad restauruotas objektas vis dar atitiktų perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, restauruojant naudojama į CITES sąrašus įtraukta medžiaga turi būti datuojama iki tada, kai rūšis buvo įtraukta į CITES konvenciją. Pavyzdžiui, jeigu dramblio kaulu inkrustuotų baldų pirminei inkrustacijai pataisyti papildomai reikia dramblio kaulo ir tam naudojamas dramblio kaulas datuojamas iki tada, kai rūšis buvo įtraukta į CITES konvenciją (t. y. ikikonvencinis dramblio kaulas), tokį veiksmą galima laikyti restauravimu, o tas objektas vis dar atitiks perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, jeigu jis atitiks ir kitus reikalavimus. Lygiai taip pat atvejus, kai ikikonvencinis vienos arbatžolių dėžutės vėžlio šarvas panaudojamas kitai dėžutei restauruoti, galima laikyti restauravimu, o ne pakartotiniu perdirbimu.

5.   Vertinimas, ar atitinkamos valstybės narės valdymo institucija gali įsitikinti, kad egzempliorius buvo įgytas perdirbto egzemplioriaus apibrėžtį atitinkančiu pavidalu

5.1.

Pareiga įrodyti, kad atitinkamas egzempliorius atitinka perdirbto egzemplioriaus reikalavimus, tenka objekto savininkui arba pardavėjui.

5.2.

Gavusi paraišką valdymo institucija, siekdama nustatyti, ar objektas atitinka perdirbtam egzemplioriui keliamus reikalavimus, atsižvelgs į ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, šias rekomendacijas, kitus susijusius konkrečioms rūšims taikomus rekomendacinius dokumentus ir ankstesnius precedentinius sprendimus.

5.3.

Kad valdymo institucija įsitikintų dėl perdirbto egzemplioriaus amžiaus ir dėl vertinimo, ar tą egzempliorių galima laikyti juvelyriniu dirbiniu, papuošalu arba meno dirbiniu, tai turi patikrinti atitinkamos srities ekspertas, išskyrus 5.6 punkte nurodytus atvejus. Ekspertas gali būti atitinkamos verslo asociacijos, atstovaujamojo organo arba panašios organizacijos pripažintas antikvarinių daiktų specialistas, muziejaus kuratorius ir pan. Tai gali būti su konkretaus egzemplioriaus komerciniu naudojimu susijęs asmuo, jeigu tas asmuo turi atitinkamos patirties.

5.4.

Kai kurios valstybės narės vertinimą dėl perdirbto egzemplioriaus amžiaus ir dėl to, ar egzempliorių galima laikyti juvelyriniu dirbiniu, papuošalu arba meno dirbiniu, gali patikėti konkretiems asmenims, taigi paraiškų teikėjai turėtų pasikonsultuoti su savo valdymo institucija.

5.5.

Savininkų pateikti kilmės įrodymai, tokie kaip originalūs kvitai arba pardavimo sąskaitos su nurodyta data arba laikraščio straipsniai su nurodyta data, kuriuose pateiktos egzemplioriaus nuotraukos arba išsamus jo aprašymas, CITES valdymo institucijai taip pat gali būti priimtini egzemplioriaus amžiaus įrodymai.

5.6.

Tačiau, jei valdymo institucijai kyla abejonių dėl egzemplioriaus amžiaus arba dėl to, ar egzempliorių galima laikyti juvelyriniu dirbiniu, papuošalu arba meno dirbiniu, visų pirma tais atvejais, kai jis susijęs su didelės rizikos rūšimis (pvz., drambliais, raganosiais ir tigrais) ir (arba) kai įtariamas tyčinis reikalavimų pažeidimas, valdymo institucija gali nuspręsti, kad turėtų būti atliekamas nepriklausomas su konkretaus egzemplioriaus komerciniu naudojimu nesusijusio eksperto patikrinimas. Tokio patikrinimo neturėtų atlikti, pavyzdžiui, su to egzemplioriaus pardavimu susijęs pirkėjas, pardavėjas arba kitas tarpininkas (pvz., aukciono namai).

5.7.

Toks nepriklausomas egzemplioriaus amžiaus patikrinimas taip pat gali būti atliekamas naudojant turimas mokslines priemones (tokias kaip radioanglinio datavimo metodas). Tačiau reikalaujant tokio papildomo nepriklausomo patikrinimo reikėtų atsižvelgti į tai, kad net taikant minėtus metodus kartais gali būti sunku nustatyti tikslią datą ir gali prireikti didelių egzemplioriaus mėginių, o tai gali pakenkti egzemplioriui ir turėti įtakos meninei ir piniginei jo vertei.

5.8.

Sudėtinga nustatyti gyvūnų, visų pirma plėšriųjų paukščių, iškamšų amžių, taigi gali būti sunku įrodyti, kad egzempliorius buvo užbaigtas iki 1947 m. kovo 3 d. Patikrinimo procesas gali būti dar sunkesnis, jei gyvūnų iškamšos buvo restauruotos. Kad restauruota gyvūno iškamša būtų laikoma perdirbtu egzemplioriumi, valdymo institucijai turi būti pateikta pakankamų įrodymų dėl egzemplioriaus pirminio perdirbto pavidalo jį įgyjant.

5.9.

Valdymo institucija gali reikalauti arba įvesti papildomų priemonių, kurios turi būti taikomos atliekant vertinimą, todėl svarbu, kad paraiškos teikėjas teikdamas paraišką patikrintų, ar pateikta visa būtina informacija.


(1)  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1) ir jo įgyvendinimo reglamentai.

(2)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 5 dalies b punktą ir 5 straipsnio 6 dalies i punktą.

(3)  50 metų iki šio reglamento įsigaliojimo reiškia prieš 1947 m. kovo 3 d.

(4)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(5)  CITES konferencijos rezoliucija Nr. 10.10 (Red. CoP17): a) žaliavinis dramblio kaulas – bet kokio pavidalo poliruotos arba nepoliruotos vientisos dramblių iltys ir poliruoto arba nepoliruoto dramblio kaulo gabalai, kad ir kaip būtų pakeista jo pirminė forma, išskyrus perdirbtą dramblio kaulą, ir b) perdirbtas dramblio kaulas – visas arba iš dalies išraižytas, suformuotas arba apdorotas dramblio kaulas; prie jo nepriskiriamos vientisos bet kokio pavidalo iltys, išskyrus tokias, kurių visas paviršius išraižytas.

(6)  Komisijos pranešimas. Rekomendacinis dokumentas. Raganosio ragų eksportas, reeksportas, importas ir prekyba jais Sąjungos viduje (2016/C 15/02).

(7)  Žr. šių rekomendacijų 2.2 ir 3.1 punktus.


I priedėlis

OBJEKTŲ, KURIE NEATITIKS PERDIRBTO EGZEMPLIORIAUS REIKALAVIMŲ, PAVYZDŽIAI

Image

Neraižytos iltys ar ilčių dalys, nepaisant to, kad jos yra vientiso antikvarinio daikto dalis, nebus laikomos perdirbtomis. Taip pat būna panašių objektų, pagamintų iš raganosio ragų, narvalo ilčių ir tigro nagų.

Image

Išraižyta dramblio iltis, kurios bent 90 % paviršiaus nėra smarkiai išraižyta arba išgraviruota, nebus laikoma perdirbta.

Image

Dažnai prekiaujama vientisais jūrų vėžlių šarvais, tačiau jie nebus laikomi perdirbtais, jeigu prie šarvo nebėra pritvirtintas taksidermiškai apdorotas gyvūnas. Lakuotas ir (arba) poliruotas šarvas nebus laikomas perdirbtu. Be to, perdirbimu nebus laikomas tvirtinti prie sienos skirtų tvirtinimo detalių pritaisymas.

Image

Pjūklažuvės rostrumas nebus laikomas perdirbtu egzemplioriumi.

Image

Narvalo iltys ir vientisi banginių (Cetacea) būrio gyvūnų dantys nebus laikomi perdirbtais egzemplioriais. Tačiau žr. raižinių aprašymą perdirbtų egzempliorių skirsnyje „Meno dirbiniai“.

Image

Raganosio ragai ir kiti į A priedą įrašyti egzemplioriai, kurių ragai ir (arba) kaukolės buvo pritvirtinti prie medinės lentelės, nebus laikomi perdirbtais. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti raganosio ragų egzemplioriams, kurie dažnai perkami ir parduodami (dažnai pagal svorį) smarkiai padidintomis kainomis, kad patektų į nelegalią tradicinių vaistų rinką. Perdirbtais nebus laikomi kiti raganosio ragų egzemplioriai, kurių natūralus pirminis pavidalas nebuvo smarkiai pakeistas, pavyzdžiui, tokie egzemplioriai, į kuriuos įtaisyti kiti objektai (pvz., laikrodžiai, rašalinės, barometrai ar kiti objektai).

Image

Į sidabrą įmontuotų tigro nagų apyrankė. Kadangi patys tigro nagai neperdirbti, t. y. natūralus jų pavidalas nepakeistas, jie nebus laikomi perdirbtu egzemplioriumi.


II priedėlis

OBJEKTŲ, KURIE VEIKIAUSIAI ATITIKS PERDIRBTO EGZEMPLIORIAUS REIKALAVIMUS, PAVYZDŽIAI

1 skirsnis.

Juvelyriniai dirbiniai ir papuošalai

2 skirsnis.

Meno dirbiniai

3 skirsnis.

Naudingi daiktai

4 skirsnis.

Muzikos instrumentai

1 skirsnis. Juvelyriniai dirbiniai ir papuošalai

Image

Raižyto dramblio kaulo apyrankės, jeigu jos datuojamos iki 1947 m. kovo mėn. Tačiau yra daug pavyzdžių, kai šiuolaikinės apyrankės parduodamos kaip „antikvarinės“, taigi prieš susitariant dėl tokių objektų pardavimo reikėtų imtis atsargumo priemonių. Paties perdirbimo datos nustatyti neįmanoma, todėl tokiems egzemplioriams reikės dokumentinių įrodymų.

Image

Raižyto dramblio kaulo karoliai – dėl tų pačių priežasčių, kaip nurodyta pirmiau.

2 skirsnis. Meno dirbiniai

Image

Raižyto raganosio rago vyno aukojimo taurė. Amžių dažniausiai nustato antikvarinio verslo ekspertai. Dauguma patikimame versle pasitaikančių egzempliorių tikriausiai bus datuojami XVIII a. ir anksčiau.

Image

Raižyta dramblio iltis, kurios bent 90 % paviršiaus išraižyta, veikiausiai bus laikoma perdirbtu egzemplioriumi.

Image

Raižyto dramblio kaulo statulėlė.

Image

Apeigų šaukštas iš raganosio rago.

Image

Taksidermiškai apdoroti egzemplioriai (tačiau atkreipkite dėmesį į 5.8 punkte pateiktą rekomendaciją dėl restauravimo).

Image

Raižiniai ant banginio danties (egzemplioriaus paviršiuje išgraviruoti piešiniai ir (arba) raidės, raižinys išryškintas naudojant pigmentą).

3 skirsnis. Naudingi daiktai

Image

Rankinės, batai, piniginės, laikrodžių dirželiai ir t. t., paprastai pagaminti iš krokodilo arba gyvatės odos.

Image

Aligatoriaus odos moteriški bateliai buvo labai populiarūs, taigi vis dar išlikę daug pavyzdžių iš maždaug XX a. 4-ojo dešimtmečio. Paprastai parduodami specializuotose parduotuvėse, tačiau dabar vis dažnesnė prekyba internetu.

Image

Drabužiai – atkreipkite dėmesį, kad drabužių amžių nustatyti itin sunku, taigi dažnai (išskyrus tuos atvejus, kai ant etiketės nurodyta data arba daikto amžių galima nustatyti remiantis įmonės dokumentais) gali būti pravartu pasikonsultuoti su mados ekspertais.

Image

Arbatžolių dėžutė – dažnai padaryta iš (jūrų) vėžlių šarvo, gali būti inkrustuota juodąja dalbergija arba dramblio kaulu.

Image

Iš dalbergijos pagaminti arba dramblio kaulu inkrustuoti baldai.

Image

Dramblio kaulo biliardo rutuliai. Atkreipkite dėmesį, kad prekyboje dažnai pasitaiko biliardo rutulių, kurie buvo pakartotinai perdirbti į lietsargių arba lazdų rankenas. Tokie po 1947 m. kovo 3 d. pakartotinai perdirbti objektai nebeatitiks perdirbto egzemplioriaus apibrėžties.

Image

Džentelmeno lazdos su dramblio kaulo rankenomis, dažnai pagamintos XVIII ir XIX a. Vis dėlto būtina imtis atsargumo priemonių tokius objektus įsigyjant pasitikėjimo pagrindu, kadangi nemaža jų dalis būna pakartotinai perdirbti iš kitų dramblio kaulo egzempliorių ir daugeliu atvejų yra pagaminti neseniai.

Image

Lietsargių stovas iš dramblio kojos, kuri buvo apdorota taksidermiškai ir padengta kita medžiaga, taigi yra perdirbtas egzempliorius.

Image

Tigro odos kilimas su sąlyga, kad egzempliorius yra raugintas. Jeigu taksidermiškai apdorota tikro gyvūno galva lieka natūraliai sujungta su oda, kilimas veikiausiai bus laikomas perdirbtu egzemplioriumi, net jeigu oda nėra rauginta. Nepaisant nagų ir dantų, į apibrėžties taikymo sritį pateks kilimai, taksidermiškai apdorotos galvos arba vientisi egzemplioriai.

Image

Vėžlio šarvo arbatžolių dėžutė su suformuota medine galva ir kojomis ir pakeistu vidumi veikiausiai bus laikoma perdirbtu egzemplioriumi.

4 skirsnis. Muzikos instrumentai

Image

Dūdmaišiai, dažnai puošti dramblio kaulo antgaliais. Kiti mediniai pučiamieji instrumentai, pvz., klarnetai ir pan., taip pat gali turėti dramblio kaulo žiedus.

Image

Antikvariniai pianinai, kurių klavišai beveik visada būna dramblio kaulo; tačiau pianinai taip pat gali būti inkrustuoti dramblio kaulu arba puošti dalbergijos mozaikomis. Atkreipkite dėmesį, kad dramblio kaulo klavišams pakeisti dažnai naudojami pianinų, kurie laikomi netinkamais parduoti ir naudojami antikvarinių daiktų restauravimo versle, klavišai.

Image

Dažnai dramblio kaulu būna inkrustuoti styginių instrumentų, pvz., gitarų ir pan., ramstukai, grifai ir derinimo kuoliukai (kuoliukai, prie kurių tvirtinamos ir kuriais įtempiamos stygos). Gitarų korpusas (viršutinė ir apatinė pusės) taip pat gali būti iš juodosios dalbergijos.


Top