Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0855

Byla T-855/16: 2016 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fertisac/ECHA

OJ C 30, 30.1.2017, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 30/56


2016 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fertisac/ECHA

(Byla T-855/16)

(2017/C 030/64)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Fertisac, S.L. (Atarfe, Ispanija), atstovaujama advokato J. Gómez Rodríguez

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 15 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) sprendimą Nr.SME (2016) 5150, kuriuo pripažinta, kad FERTISAC S.L. netenkina tam tikroms vidutinėms įmonėms nustatytų mokesčių sumažinimo reikalavimų, ir nurodė jai sumokėti administravimo mokestį;

panaikinti ECHA sprendimo Nr. SME (2016) 5150 pagrindu išrašytą 2016 m. lapkričio 15 d. ECHA faktūrą Nr. 10060160, kurioje nurodyta suma, atitinkanti skirtumą tarp FERTISAC S.L. sumokėto mokesčio ir iš didelės įmonės reikalaujamo mokesčio;

panaikinti 2016 m. lapkričio 15 d. ECHA faktūrą Nr. 10060161, kurioje administravimo mokestis nustatytas remiantis ECHA sprendimu Nr. SME (2016) 5150;

priteisti iš ECHA bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su klaidingu FERTISAC S.L. priskyrimu didelėms įmonėms.

Ieškovė nurodo, kad pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijų 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) apibrėžimo (OL L 124, 2003, p. 36) 2 straipsnio 1 dalį, MVĮ apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau nei 250 asmenų, kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR. Taigi įmonė priskiriama MVĮ, jei atitinka du kriterijus. Nepakanka netenkinti vieno iš nurodytųjų dviejų kriterijaus (kaip matyti iš ECHA sprendimo, nes jame atsižvelgta tik į vieną iš jų – metinį balansą) ir aiškiai pažeisti pirmąjį kriterijų, būtent susijusį su darbuotojų skaičiumi, kuris atskirtas jungtuku „ir“. FERTISAC S.L. niekada nedirbo daugiau nei 250 asmenų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su klaidingu atsakovės Rekomendacijų 2003/361 aiškinimu.

Ieškovė tvirtina, kad siekiant nustatyti jos dydį, reikia atsižvelgti tik į jos ir su ja susijusių įmonių duomenis. Ieškovė nepriklauso jokiai įmonių grupei. Toks aiškinimas patvirtinamas ir Europos Komisijos paskelbtame MVĮ apibrėžimo naudotojo vadove. Kita vertus, tiek 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1) 3 straipsnyje, tiek 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 107, 2008 l 107, p. 6) 9 konstatuojamojoje dalyje ir 2 straipsnyje daroma nuoroda į Rekomendacijose 2003/361 pateiktą VMĮ apibrėžimą.


Top