Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0442

Byla C-442/14: 2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/4/EB — 4 straipsnio 2 dalis — Visuomenės galimybė susipažinti su informacija — Sąvoka „informacija apie emisiją į aplinką“ — Direktyva 91/414/EEB — Direktyva 98/8/EB — Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 — Augalų apsaugos ir biocidinių produktų pateikimas rinkai — Konfidencialumas — Pramoninių ir komercinių interesų apsauga)

OJ C 30, 30.1.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 30/3


2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Byla C-442/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Orhuso konvencija - Direktyva 2003/4/EB - 4 straipsnio 2 dalis - Visuomenės galimybė susipažinti su informacija - Sąvoka „informacija apie emisiją į aplinką“ - Direktyva 91/414/EEB - Direktyva 98/8/EB - Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 - Augalų apsaugos ir biocidinių produktų pateikimas rinkai - Konfidencialumas - Pramoninių ir komercinių interesų apsauga))

(2017/C 030/03)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Atsakovė: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

dalyvaujant: Makhtesim-Agan Holland BV

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog augalų apsaugos arba biocidinio produkto pateikimo rinkai autorizacijos prašantis asmuo per tokiai autorizacijai gauti numatytą procedūrą neprašė per šią procedūrą pateiktos informacijos laikyti konfidencialia pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 14 straipsnį, 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 19 straipsnį arba 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 33 straipsnio 4 dalį ir 63 straipsnį, nekliudo kompetentingai institucijai, į kurią pasibaigus minėtai procedūrai tretieji asmenys, remdamiesi Direktyva 2003/4, kreipėsi su prašymu leisti susipažinti su šia informacija, išnagrinėti minėto pareiškėjo prieštaravimo dėl šio prašymo ir prireikus jo atmesti pagal šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktą motyvuojant tuo, kad minėtos informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų komercinės arba pramoninės informacijos konfidencialumą.

2.

Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip:

sąvoka „emisija į aplinką“ pagal šią nuostatą apima produktų arba medžiagų, kaip antai augalų apsaugos arba biocidinių produktų ir šių produktų sudėtyje esančių medžiagų, išmetimą į aplinką, jeigu toks išmetimas yra faktinis arba numatomas įprastomis arba realistiškomis naudojimo sąlygomis;

sąvoka „informacija apie emisiją į aplinką“ pagal šią nuostatą apima duomenis apie augalų apsaugos ir biocidinių produktų ir į šių produktų sudėtį įeinančių medžiagų „emisijos į aplinką“ pobūdį, sudėtį, kiekį, vietą ir laiką, taip pat duomenis apie šios emisijos daugiau ar mažiau ilgalaikį poveikį aplinkai, ypač informaciją apie likučius, aptinkamus aplinkoje panaudojus atitinkamą produktą, ir tyrimus, skirtus medžiagos dreifui naudojant produktą matuoti, neatsižvelgiant į tai, ar šie duomenys gauti iš tyrimų, atliktų (pusiau) lauko sąlygomis, laboratorinių ar translokacijos tyrimų.

3.

Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad nagrinėjant prašymą leisti susipažinti su informacija apie emisiją į aplinką, kurios atskleidimas neigiamai paveiktų vieną iš šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a, d ir f–h punktuose numatytų interesų, turi būti atskleidžiami tik reikšmingi duomenys apie emisiją į aplinką, kuriuos galima gauti iš informacijos šaltinio, jei šiuos duomenis įmanoma atskirti nuo kitos minėtame šaltinyje esančios informacijos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 462, 2014 12 22.


Top