Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7825 – KKR / Selecta) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7825 – KKR / Selecta)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/10)

1.

2015 m. lapkričio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė KKR&Co LLP (toliau – KKR, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Selecta AG (toliau – „Selecta“, Šveicarija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   KKR: įvairios alternatyvaus turto valdymo paslaugos viešiesiems ir privatiesiems rinkos investuotojams,

—    Selecta : pardavimo paslaugos, pvz., pardavimo automatų papildymas prekėmis, kitokių susijusių reikmenų tiekimas, maisto ir gėrimų pardavimų automatų papildymas ir aptarnavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7825 – KKR / Selecta“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Top