Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0335

Byla C-335/15: 2015 m. liepos 3 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

OJ C 294, 7.9.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 294/41


2015 m. liepos 3 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Byla C-335/15)

(2015/C 294/53)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Maria Cristina Elisabetta Ornano

Atsakovė: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

Prejudicinis klausimas

1.

Ar pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/85/EEB (1) 11 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktą, 2 punkto b papunktį, 3 punktą ir priešpaskutinę ir paskutinę konstatuojamąsias dalis, SESV 157 straipsnio (EB ex 141 straipsnis) 1, 2 ir 4 dalis, SESV 158 straipsnį (EB ex 142 straipsnis), kuriame nurodyta, kad „[v]alstybės narės stengiasi išlaikyti esamą mokamų atostogų sistemų lygiavertiškumą“, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB (2) 2 straipsnio 2 dalies c punktą ir 14 straipsnio 1 dalies c punktą, sietinus, be kita ko, su šios direktyvos 15 straipsniu ir 23 bei 24 konstatuojamosiomis dalimis, ir galiausiai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2000/C 364/01) 23 straipsnį draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip antai 1981 m. vasario 19 d. Įstatymo Nr. 27 3 punkto pirma pastraipa (redakcija iki 2004 m gruodžio 30 d. Įstatymo Nr. 311 1 straipsnio 325 dalimi padarytų pakeitimų), kurioje numatyta, kad šiame straipsnyje nustatytas priedas nemokamas privalomų motinystės atostogų laikotarpiu iki 2005 m. sausio 1 d.?


(1)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 110).

(2)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, p. 23).


Top