Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX1008(02)

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – Porolonas (AT.39801)

OJ C 354, 8.10.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/5


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

Porolonas

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

2012 m. lapkričio 15 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 (2) 11 straipsnio 6 dalį Europos Komisija pradėjo procedūrą prieš įmones „Carpenter Co.“, „Carpenter S.A.S.“, „Carpenter GmbH“, „Carpenter Belgium NV“ ir „Carpenter Limited“ (toliau – „Carpenter“), „Vita Cayman Limited“, „Caligen Europe BV“, „Draka Interfoam B.V.“, „ICOA France S.A.S.“, „Koepp Schaum GmbH“, „Metzeler Schaum GmbH“, „Tramico S.A.S.“, „UAB Vita Baltic International“, „Vita Polymers Poland Sp. z o.o.“, „Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH“, „Vita Cellular Foams (UK) Limited“ ir „Vita Industrial (UK) Limited“ (toliau – „Vita“), „Eurofoam GmbH“, „Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe“, „Eurofoam KFM GmbH“, „Eurofoam Hungary Kft“, „Eurofoam Polska Sp. z.o.o.“ ir „S.C. Eurofoam S.r.l.“ (toliau – „Eurofoam“), „Recticel N.V./S.A.“, „Recticel s.a.s.“, „Recticel OÜ“, „Recticel Limited“, „Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG“ ir „Recticel B.V.“ (toliau – „Recticel“) ir „Greiner Holding AG“ (toliau – „Greiner“, toliau kartu – šalys).

Pasibaigus diskusijoms dėl susitarimo ir po to, kai buvo pateikti susitarimo pareiškimai pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 (3) 10a straipsnio 2 dalį, 2013 m. spalio 23 d. Europos Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą (toliau – PP), skirtą šalims, kuriame teigiama, kad šalys dalyvavo darant vieną tęstinį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimą.

Pažeidimas buvo susijęs su karteliu dėl tam tikrų rūšių minkšto poliuretaninio putplasčio pardavimo ir apėmė dešimt valstybių narių. Karteliu buvo siekiama žaliavų kainų padidėjimą perduoti galutiniams vartotojams ir taip išvengti agresyvios kainų konkurencijos tarp porolono gamintojų vartotojų atžvilgiu. Kartelis tęsėsi nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2010 m. liepos mėn.

Atitinkamuose šalių atsakymuose į PP buvo patvirtinta, kad joms skirtas PP atitiko jų susitarimo pareiškimų turinį.

Vadovaudamasis Sprendimo 2011/695/ES 16 straipsniu, išnagrinėjau, ar sprendimo projekte kalbama tik apie prieštaravimus, dėl kurių šalims buvo sudarytos galimybės pareikšti savo nuomonę, ir priėjau prie teigiamos išvados.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į tai, kad šalys nesikreipė į mane su prašymais ar skundais (4), manau, kad visoms bylos šalims buvo suteikta galimybė veiksmingai naudotis procesinėmis teisėmis.

Briuselis, 2014 m. sausio 17 d.

Wouter WILS


(1)  Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas 16 ir 17 straipsnius (OL L 275, 2011 10 20, p. 29).

(2)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(3)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (OL L 123, 2004 4 27, p. 18).

(4)  Pagal Sprendimo 2011/695/ES 15 straipsnio 2 dalį, kartelio bylos šalys, kurios pradeda diskusijas dėl susitarimo pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 10a straipsnį, gali bet kuriuo susitarimo procedūros etapu kreiptis į bylas nagrinėjantį pareigūną, kad būtų užtikrintas veiksmingas naudojimasis procesinėmis teisėmis. Taip pat žr. Komisijos pranešimo 2008/C 167/01 dėl susitarimo procedūros tvarkos siekiant priimti sprendimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius kartelių bylose 18 punktą (OL C 167, 2008 7 2, p. 1).


Top