Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0913(01)

Pranešimas dėl žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų (Šis pranešimas pakeičia pranešimą, paskelbtą OL C 85, 2007 4 19, p. 17 )

OJ C 264, 13.9.2013, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 264/4


Pranešimas dėl žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų

(Šis pranešimas pakeičia pranešimą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 85, 2007 m. balandžio 19 d., p. 17)

2013/C 264/05

I.   Bendrosios pastabos

1.

Licencijas arba sertifikatus ir jų išrašus išduoda kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Jie galioja bet kurioje valstybėje narėje vykdomoms importo ar eksporto operacijoms, išskyrus kai kuriuos specialius Sąjungos taisyklėse numatytus atvejus.

2.

Remiantis Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (1) 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybinių švenčių dienomis, sekmadieniais ir šeštadieniais licencijų arba sertifikatų paraiškos nepriimamos ir licencijos arba sertifikatai neišduodami.

3.

Paraiškos teikėjas privalo užpildyti tik 4 ir 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 bei 20 formos langelius. Tačiau valstybės narės gali nurodyti paraiškų teikėjams taip pat užpildyti 1 ir, prireikus, 5 langelius.

4.

Forma turi būti pildoma spausdintomis raidėmis viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kurią nurodo ar pripažįsta išduodančios valstybės narės kompetentingos institucijos. Licencija arba sertifikatas gali būti užpildytas tik viena kalba. Tačiau valstybės narės gali leisti pildyti paraiškas ranka, tačiau tik rašalu ir spausdintinėmis raidėmis.

5.

Paraiška ir licencija arba sertifikatas turi būti be trynimų ir ištaisymų. Padarius bet kokią formos pildymo klaidą, būtina pildyti kitą paraišką ar kitą licenciją arba sertifikatą.

6.

Sumos nurodomos skaičiais ir eurais, tačiau valstybės narės ne euro zonos narės gali nurodyti sumas nacionaline valiuta.

7.

Kiekiai nurodomi:

metrinės matų sistemos svorio ir tūrio vienetais naudojant šiuos trumpinius:

t, tonos,

kg, kilogramai,

hl, hektolitrai,

galvomis, jei skaičiuojami gyvi gyvūnai.

8.

Jeigu importui skirtos formos 7 ar 8 langeliuose bei eksportui skirtos formos 7 langelyje nepakanka vietos Sąjungos taisyklėse numatytam įrašui padaryti, visi įrašai daromi 20 langelyje, pažymėti žvaigždute, atitinkančia 7 ar 8 langelyje pažymėtą žvaigždutę.

Jeigu 20 langelyje nepakanka vietos įrašui, visi įrašai daromi 15 langelyje, pažymint žvaigždute, atitinkančia 7 ar 8 langelio žvaigždutę.

9.

Formos 7, 8 ir 9 langeliuose mažieji langeliai prieš žodžius „taip“ ir „ne“ turi būti pažymėti prieš atitinkamą teiginį įrašant raidę „X“.

10.

Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (2) 2 straipsnio a punkte ir 5 straipsnyje išvardytais atvejais importo licencijos galima neteikti.

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 2 straipsnio b punkte ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais eksporto licencijos galima neteikti.

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, kai importo ar eksporto operacija vykdoma ne lengvatinėmis sąlygomis, kuriomis naudotis teisė suteikiama licencija arba sertifikatu, nereikia pateikti jokios licencijos arba sertifikato, išskyrus atvejus, kai eksporto sertifikatuose nurodyta iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka už pieno produktus, tiekiamus ginkluotosioms pajėgoms, pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 2357/2000, 2 straipsnį.

11.

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 16 straipsnio 4 dalies taikymo pavyzdys:

13 valanda šiame reglamente atitinka 13 valandą (Belgijos laiku):

Valstybės narės

Vietos laikas (žiemos ir vasaros)

Vokietijos Federacinė Respublika

Belgija

Kroatija

Danija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Liuksemburgas

Olandija

Austrija

Švedija

Čekija

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

13 val.

Airija

Portugalija

Jungtinė Karalystė

12 val. (= 13 val. Belgijos laiku)

Bulgarija

Kipras

Graikija

Suomija

Estija

Latvija

Lietuva

Rumunija

14 val. (= 13 val. Belgijos laiku)

II.   Importui skirtos formos

7 langelis

Eksportuojančia šalimi laikoma trečioji šalis, iš kurios produktas siunčiamas į Sąjungą.

1.

Eksporto šalį ar šalių grupę būtina nurodyti, jei to reikalauja Sąjungos taisyklės.

2.

Kai pagal Sąjungos taisykles būtina nurodyti eksporto šalį, galioja tik tos licencijos arba sertifikatai, kuriuose pažymėtas langelis prieš žodį „taip“ ir produkto kilmė atitinka licencijoje arba sertifikate nurodytus duomenis.

3.

Kitais atvejais eksporto šalies nurodyti nebūtina. Ši nuoroda gali būti reikalinga taikant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 39 straipsnį dėl force majeure atvejų.

8 langelis

Kilmės šalis apibrėžiama pagal šioje srityje galiojančias Sąjungos taisykles.

Analogiškai galioja anksčiau pateikti nurodymai dėl 7 langelio.

14 langelis

Nurodyti tradicinius ir komercinius produktų pavadinimus (pavyzdžiui, cukrus), išskyrus gamintojo prekės ženklus.

15 ir 16 langeliai

Paprastai licencijos arba sertifikato prašoma, ir jis suteikiamas visiems vienai kombinuotosios prekių nomenklatūros subpozicijai priskiriamiems produktams. Tačiau tam tikrais specialiais Sąjungos taisyklėse numatytais atvejais licencijos arba sertifikato prašoma, ir jis suteikiamas:

arba produktams, priskiriamiems kelioms kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoms,

arba tik daliai produktų, priskiriamų vienai kombinuotosios nomenklatūros subpozicijai.

Jei 16 langelyje nepakanka vietos įrašyti kelioms kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoms, visos subpozicijos įrašomos 15 langelyje, pažymint jas žvaigždute, atitinkančia 16 langelyje pažymėtą žvaigždutę.

15 langelis

Aprašymas gali būti daromas supaprastintai, jei tik nurodomi reikalingi duomenys, pagal kuriuos produktui priskiriamas kombinuotosios nomenklatūros kodas, nurodytas 16 langelyje.

Vynuogininkystės ir vyno gamybos sektoriaus produktų aprašyme turi būti nurodyta ir vyno arba vynuogių misos spalva – balta, raudona ar rausva.

16 langelis

Nurodyti visą kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos kodą. Tačiau tam tikrais specialiais Sąjungos taisyklėse numatytais atvejais:

nurodyti visus kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų arba kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos, prieš kurią yra įrašas „ex“, kodus

arba

nurodyti kodus taip, kaip numatyta Sąjungos taisyklėse.

19 langelis

1.

Pildyti laikantis Sąjungos taisyklių, nusakančių atitinkamam produktui leistinas paklaidas.

2.

Licencijoms arba sertifikatams, kuriuose nėra numatyta leistina paklaida, 19 langelyje reikia įrašyti nulį (0).

20 langelis

Užpildyti remiantis atitinkamą bendrojo rinkos organizavimo sektorių reglamentuojančiomis Sąjungos taisyklėmis.

Pavyzdžiui: „Aukštos kokybės galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008“.

III.   Eksportui skirtos formos

7 langelis

1.

Nurodyti paskirties šalį ar šalių grupę yra būtina, jei taip numatyta Sąjungos taisyklėse.

2.

Eksportui skirtuose licencijose arba sertifikatuose, kuriuose nurodoma iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka, šiame langelyje turi būti nurodytas paskirties šalies arba, kur tinka, paskirties srities pavadinimas.

Nurodžius paskirties šalį ar, kur tinka, sritį, ši netampa privaloma.

3.

Jei pagal Sąjungos taisykles paskirtis yra privaloma, langelis prieš žodį „taip“ turi būti pažymėtas ir produkto paskirtis turi būti tokia, kokia nurodyta licencijoje arba sertifikate.

4.

Kai, taikant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 47 straipsnį, šiame langelyje nurodoma šalis arba paskirtis, pagal licenciją arba sertifikatą privaloma eksportuoti į tą šalį ar paskirtį.

5.

Kitais atvejais nurodyti šalį ar paskirtį nėra būtina. Ši nuoroda gali būti reikalinga taikant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 39 straipsnį dėl force majeure atvejų.

14, 15 ir 16 langeliai

1.

Pildomi taip pat, kaip ir importo atveju. Specialiais atvejais, kai pagal Sąjungos taisykles numatoma galimybė nurodyti keletą kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų, tokia galimybė neatleidžia nuo prievolės atliekant eksporto formalumus muitinėje deklaruoti produktą pagal vieną kompensacijoms taikomos nomenklatūros antraštę.

2.

Kai sertifikatuose nurodoma iš anksto nustatyta kompensacija, kompensacijoms gauti taikomos nomenklatūros produktų kodas iš 12 skaitmenų turi būti įrašytas 16 langelyje, jei nenurodyta kitaip.

Tačiau produktų kategorijoms ar grupėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 376/2008 13 straipsnyje, tos pačios kategorijos ar tos pačios grupės produktų kodai gali būti kartu įrašomi licencijos arba sertifikato paraiškoje ir pačioje licencijoje arba sertifikate.

19 langelis

1.

Pildyti laikantis Sąjungos taisyklių dėl atitinkamam produktui leidžiamų paklaidų.

2.

Kai licencijose arba sertifikatuose nėra numatyta leistina paklaida pertekliniams kiekiams, 19 langelyje įrašomas nulis (0).

3.

Kai toje pačioje licencijoje arba sertifikate yra numatyta leistina paklaida pertekliniams kiekiams eksportuoti, bet neleidžiama paklaida pertekliniams kiekiams kompensacijai gauti, leistina paklaida pertekliniams kiekiams eksportuoti įrašoma 19 langelyje, o informacija apie tai, kad nėra leidžiama paklaida pertekliniams kiekiams kompensacijai gauti, įrašoma 22 langelyje.

20 langelis

1.

Pildyti laikantis konkrečių Sąjungos taisyklių, taikomų atitinkamam produktų sektoriui.

2.

Kai galioja Reglamento (EB) Nr. 376/2008 47 straipsnis, daromas vienas iš šių įrašų:

a)

„Крайната дата за подаване на офертите …“,

„Поканата за подаване на оферти е издадена от … (име на агенцията)“;

b)

„Fecha limite para la presentación de las ofertas …“,

„La licitación procede de … (nombre del organismo)“;

c)

„Konečný termín pro podání nabídek …“,

„Oznámení o nabídkovém řízení vydané … (názov orgánu)“;

d)

„Frist for indgivelse af tilbud …“,

„Licitation fra … (institutionens navn)“;

e)

„Frist zur Angebotsabgabe …“,

„Ausschreibung vom … (Bezeichnung der Stelle)“;

f)

„Πρoθεσμία υπoβoλής τωv πρoσφoρώv …“,

„Η δημoπρασία πρoέρχεται από … (όvoμα τoυ oργαvισμoύ)“;

g)

„Pakkumiste esitamise tähtaeg …“,

„Enampakkumise kutse väljastas … (asutuse nimi)“;

h)

„Closing date for the submission of tenders …“,

„The invitation to tender is issued by … (name of agency)“;

i)

„Date limite du dépôt des offres …“,

„L'adjudication émane de … (nom de l'organisme)“;

j)

„Rok za podnošenje ponuda …“,

„Poziv za podnošenje ponuda izdala … (naziv agencije)“;

k)

„Data limite per il deposito delle offerte …“,

„Gara indetta da … (denominazione dell'organismo)“;

l)

„Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai …“,

„Konkursu izsludina … (organizācijas nosaukums)“;

m)

„Galutinė paraiškų pateikimo data …“,

„Konkursą skelbia … (institucijos pavadinimas)“;

n)

„Ajánlattételi határidő: …“,

„A pályázatot a(z) … (ügynökség neve) bonyolítja.“;

o)

„Data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-offerti …“,

„Is-sejħa għall-offerti hija maħruġa minn … (isem l-aġenzija)“;

p)

„Indieningstermijn aanbiedingen eindigt op …“,

„Openbare inschrijving van … (naam instanties)“;

q)

„Ostateczny termin składania ofert …“,

„Procedura przetargowa jest prowadzona przez: … (nazwa jednostki)“;

r)

„Data limite para a apresentação das propostas …“,

„O concurso emana de … (nome do organismo)“;

s)

„Termenul de depunere a ofertelor …“,

„Invitația de participare la licitație este emisă de … (denumirea agenției)“;

t)

„Konečný termín predloženia ponúk …“,

„Oznámenie o výberom konaní vydané … (názov orgánu)“;

u)

„Datum oddaje ponudb …“,

„Javni razpis objavi … (ime organa)“;

v)

„Sista dag för inlämnande av anbud …“,

„Anbudsinfordran utfärdas av … (organets namn)“;

w)

„Tarjousten viimeinen jättöpäivä …“,

„Tarjouskilpailun on julistanut … (toimielimen nimi)“.


(1)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(2)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.


Top