Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0499

Byla T-499/12: 2012 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje HSH Investment Holdings Coinvest-C ir HSH Investment Holdings FSO prieš Komisiją

OJ C 26, 26.1.2013, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/59


2012 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje HSH Investment Holdings Coinvest-C ir HSH Investment Holdings FSO prieš Komisiją

(Byla T-499/12)

2013/C 26/119

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Liuksemburgas), atstovaujamos advokatų H. Niemeyer ir H. Ehlers

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. rugsėjo 20 d. atsakovės sprendimą byloje C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šiais pagrindais, kuriais ginčija mažumos akcininkams nustatytas sąlygas:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: atskiros valstybės pagalbos mažumos akcininkams nebuvimas

Ieškovės tvirtina, kad Komisija klaidingai taikė SESV 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos valstybės pagalbos sąvoką, nes neteisingai nustatė, kad ieškovės yra valstybės pagalbos gavėjos. Mažumos akcininkų dalies vertės padidėjimas yra tik ekonominė HSH Nordbank suteiktos valstybės pagalbos pasekmė, o ne tiesioginė pagalba mažumos akcininkams.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: nepakankamas išvados, kad ieškovės gavo naudą, pagrindimas

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą motyvuoti, nes tinkamai nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškovės tariamai gavo netiesioginę valstybės pagalbą ir tariamai neteisingai buvo nustatyta HSH Nordbank įmonės vertė. Be to, Komisija nenurodė mažumos akcininkams tariamai suteiktos valstybės pagalbos dydžio ir šios pagalbos vertinimą suplakė su įsipareigojimų paskirstymo vertinimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: neteisingai nustatyti faktai vertinant, ar ieškovės gavos finansinės naudos

Šiuo ieškinio pagrindu teigiama, kad Komisija neteisingai nustatė faktines aplinkybes. Ieškovių nuomone, HSH Nordbank vertinusi bendrovė apskaičiavo ne per didelę HSH Nordbank įmonės vertę, nustatė ne per aukštą naujų paprastųjų akcijų emisijos kainą, o įvertinimą atliko taikydama pripažintus vertinimo metodus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: neatsižvelgimas į ieškovių išankstinius mokėjimus paskirstant įsipareigojimus

Ieškovės tvirtina, kad Komisija klaidingai taikė iš SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie restruktūrizavimą (1) išplaukiančius reikalavimus įsipareigojimų paskirstymui, nes vertindama, ar ieškovės pakankamai įtrauktos į įsipareigojimų paskirstymą, ji neatsižvelgė į ieškovių atliktus išankstinius mokėjimus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 659/1999 (2) 7 straipsnio 1 dalies ir teisinio tikrumo principo pažeidimas dėl formalios tikrinimo procedūros užbaigimo nesilaikant nustatytos tvarkos

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 1 dalį ir teisinio tikrumo principą, nes dėl ieškovių pradėtą formalią tikrinimo procedūrą užbaigė nepriėmusi Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnyje numatyto sprendimo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 4 dalies, SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie restruktūrizavimą pažeidimas nustačius netinkamas sąlygas

Šiuo ieškinio pagrindu teigiama, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 4 dalį ir Pranešimą apie restruktūrizavimą, nes nustatė sąlygas, kurios nebuvo susijusios su HSH Nordbank restruktūrizavimu, tačiau faktiškai reiškė užslėptą leidimą teikti netiesioginę pagalbą nustatytomis sąlygomis.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas: proporcingumo principo pažeidimas ieškovėms nustačius neproporcingai didelius įpareigojimus

Ieškovės nurodo, kad Komisija pažeidė proporcingumo principą, nes paskirstydama įsipareigojimų naštą ieškovėms nustatė neproporcingai didelius įpareigojimus.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas: vienodo požiūrio principo pažeidimas dėl ieškovių diskriminavimo

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio principą, nes savo sprendime joms nustatė sąlygas, kurių nenustatydavo kitais palyginamais atvejais.

Be to, grįsdamos ieškinį dėl ginčijamo sprendimo ieškovės remiasi šiais pagrindais:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie sumažėjusios vertės turtą (3) pažeidimas klaidingai apskaičiavus nesuderinamą valstybės pagalbos elementą

Šiuo ieškinio pagrindu tvirtinama, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir Pranešimą apie sumažėjusios vertės turtą, nes klaidingai apskaičiavo vadinamąjį nesuderinamą valstybės pagalbos elementą, susijusį su HSH Nordbank skirta garantija.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: nepakankamas faktinės ekonominės vertės nustatymo pagrindimas

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija nepakankamai pagrindė, kaip ji nustatė faktinę ekonominę portfelio, kuriam taikoma garantija, vertę.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie sumažėjusios vertės turtą pažeidimas klaidingai apskaičiavus susigrąžintinas lėšas

Ieškovės nurodo, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir Pranešimą apie sumažėjusios vertės turtą, nes klaidingai apskaičiavo susigrąžintinas lėšas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: vienodo požiūrio principo pažeidimas apskaičiuojant susigrąžintinas lėšas

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu šiuo atžvilgiu nurodoma, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio principą, nes apskaičiuodama susigrąžintinas lėšas ji HSH Nordbank vertino nepalankiau nei kitais palyginamais atvejais.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir proporcingumo principo pažeidimas leidimo suteikimą susiejus su sąlyga neproporcingai dideliu mastu sumažinti balanso dydį

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigė, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir proporcingumo principą, nes leidimo suteikimą HSH Nordbank susiejo su sąlyga neproporcingai dideliu mastu sumažinti balanso dydį.


(1)  Komisijos komunikatas dėl finansų sektoriaus gyvybingumo atkūrimo ir restruktūrizavimo priemonių vertinimo pagal valstybės pagalbos taisykles dabartinės krizės sąlygomis (OL C 195, 2009, p. 9).

(2)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).

(3)  Komisijos komunikatas dėl sumažėjusios vertės turto tvarkymo Bendrijos bankų sektoriuje (OL C 72, 2009, p. 1).


Top