Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0630(01)

2012 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriama pusė Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių ir iš dalies keičiamas 2010 m. birželio 24 d. sprendimas

OJ C 192, 30.6.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

30.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 192/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 18 d.

kuriuo skiriama pusė Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių ir iš dalies keičiamas 2010 m. birželio 24 d. sprendimas

2012/C 192/01

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos Tarybai pateiktą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pareikštą nuomonę,

kadangi:

(1)

labai svarbu užtikrinti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA) nepriklausomumą, aukštą mokslinę kokybę, skaidrumą ir veiksmingumą. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis taip pat būtinas;

(2)

pusė EFSA valdančiosios tarybos narių savo kadenciją baigia 2012 m. birželio 30 d. Trys iš šių narių yra iš vartotojus ir kitus maisto grandinės dalyvius atstovaujančių organizacijų;

(3)

siekiant paskirti septynis naujus EFSA valdančiosios tarybos narius, Komisijos pateiktas sąrašas buvo išnagrinėtas remiantis Komisijos pateiktais dokumentais ir atsižvelgiant į Europos Parlamento pareikštą nuomonę. Tuo siekiama, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai, patirtis įvairiose srityse, pavyzdžiui, valdymo ir viešojo administravimo srityse, ir kuo didesnis geografinis pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje;

(4)

nagrinėdama Komisijos pateiktą sąrašą Taryba atsižvelgė į faktą, kad Komisija nedelsdama turi siekti pakeisti neseniai atsistatydinusį EFSA valdančiosios tarybos narį taikydama atskirą procedūrą ir tuo tikslu turi pateikti kandidatų sąrašą Reglamento (EB) Nr. 178/2002 25 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;

(5)

Taryba taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad vienas iš dabartinių EFSA valdančiosios tarybos narių, kurio kadencija baigiasi 2014 m. birželio 30 d., dėl pasikeitusių jo pareigų galėtų būti laikomas nariu iš kitus maisto grandinės dalyvius atstovaujančių organizacijų;

(6)

todėl 2010 m. birželio 24 d. sprendimas, kuriuo skiriama pusė Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių (2), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šie asmenys skiriami Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos nariais laikotarpiui nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIȘ CHEȚAN

 

Jiří RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

2 straipsnis

2010 m. birželio 24 d. sprendimo 1 straipsnyje ženklas „(**)“ pridedamas prie įrašo „Jan MOUSING“.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. GJERSKOV


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL C 171, 2010 6 30, p. 3.

(3)  Narys iš vartotojus atstovaujančių organizacijų.

(4)  Dabartinis EFSA valdančiosios tarybos narys.


Top