Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0610

Byla C-610/11 P: 2011 m. lapkričio 29 d. Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

OJ C 80, 17.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/7


2011 m. lapkričio 29 d.Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-610/11 P)

2012/C 80/09

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Centrotherm Systemtechnik GmbH, atstovaujama advokatų A. Schulz ir C. Onken

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-434/09.

Panaikinti 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 6/2008-4 tiek, kiek jame patenkinamas prašymas panaikinti Bendrijos prekių ženklu Nr. 1 301 019 CENTROTHERM suteikiamas teises.

Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas pateiktas dėl Bendrojo Teismo sprendimo, kuriuo šis teismas atmetė apeliantės ieškinį dėl 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo, susijusio su teisių panaikinimo procedūra tarp centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG ir Centrotherm Systemtechnik GmbH.

Savo apeliaciniame skunde apeliantė remiasi šiais pagrindais:

1.

Skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes jame neteisingai įvertinta Anuliavimo skyriui pateiktos apelianto vadovo sąžiningumo deklaracijos įrodomoji galia. Priešingai, nei mano Apeliacinė taryba ir Bendrasis Teismas, ši sąžiningumo deklaracija, vadovaujantis ir Bendrojo Teismo praktika, yra priimtinas įrodymas, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 78 straipsnio 1 dalies f punktą.

2.

Taip pat Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį. Priešingai, nei teigė pirmiau nurodytos institucijos, remiantis aiškiai suformuluota Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į minėto reglamento sistemą, pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą vykstant teisių panaikinimo procedūrai taikomas tyrimo ex officio principas.

3.

Vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje apeliantės dokumentai negalėjo būti atmesti remiantis tuo, kad pateikti pavėluotai. Tai išplaukia, pirma, iš Reglamento (EB) Nr. 207/2009 sistemos, ypač iš nuostatų dėl teisių panaikinimo palyginimo su nuostatomis dėl protesto ir registracijos pripažinimo negaliojančia, ir antra, iš bendrųjų principų, reglamentuojančių įrodinėjimo naštos padalijimą.

Tokiomis aplinkybėmis Reglamento (EB) Nr. 2868/95 (2) 40 taisyklės 5 dalį reikia aiškinti teleologiškai.

4.

Jeigu Teisingumo Teismas atmestų teleologinį Reglamento (EB) Nr. 2868/95 40 taisyklės 5 dalies aiškinimą, ši dalis nebūtų taikoma, o tai prieštarautų Reglamento (EB) Nr. 207/2009 nuostatoms ir sistemai bei pažeistų bendrąjį teisinės valstybės proporcingumo principą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).

(2)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189).


Top