Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(07)

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo Tekstas svarbus EEE (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

OJ C 338, 18.11.2011, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 338/56


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2011/C 338/02

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi spausdinimo ir popieriaus gaminių mašinų projektavimui ir konstravimui. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2011 6 8

EN 1010-1:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 8)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 2 dalis. Spausdinimo ir blizginimo mašinos, įskaitant litografinių formų gamybos įrangą

2011 2 4

EN 1010-2:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 2 28)

CEN

EN 1127-1:2011

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindinės sąvokos ir metodika

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 1127-1:2007

2.1 pastaba

2014 7 31

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 2 dalis. Pagrindinės sąvokos ir kasyklose taikomos metodikos

2008 8 20

EN 1127-2:2002

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Požeminių kasyklų įrenginiai ir komponentai, naudotini potencialiai sprogiose atmosferose

2008 8 20

EN 1710:2005

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Pramoninių krautuvų sauga. Eksploatavimas potencialiai sprogiose atmosferose. Naudojimas degiose dujose, garuose, rūke ir dulkėse

2010 4 16

EN 1755:2000

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 4 16)

CEN

EN 1834-1:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 1 dalis. II grupės varikliai, naudojami degiųjų dujų ir garų atmosferoje

2001 7 21

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 2 dalis. I grupės varikliai, naudojami dirbant požemyje, kur yra kasyklų dujų ir (arba) degiųjų dulkių

2001 7 21

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 3 dalis. II grupės varikliai, naudojami degiųjų dulkių atmosferoje

2001 7 21

 

 

CEN

EN 1839:2003

Dujų ir garų sprogumo ribų nustatymas

2004 8 12

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Dengimo įrenginiai. Skystųjų organinių dengimo medžiagų nardinamojo dengimo ir elektrocheminio nusodinimo mašinos. Saugos reikalavimai

2010 9 17

EN 12581:2005

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Slėginiai dengimo medžiagų tiekimo ir apytakos įrenginiai. Saugos reikalavimai

2010 9 17

EN 12621:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Dengiamųjų medžiagų maišytuvai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Maišytuvai, naudojami automobilių kėbulams perdažyti

2010 9 17

EN 12757-1:2005

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 13012:2001

Benzino pripildymo stotys. Automatinių tūtų, naudojamų kuro dozatoriuose, konstrukcija ir darbo charakteristikos

2002 1 22

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Nuotėkio aptikimo sistemos. 1 dalis. Bendrieji principai

2003 8 14

 

 

CEN

EN 13237:2003

Potencialiai sprogios atmosferos. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogiose atmosferose, terminai ir apibrėžimai

2003 8 14

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 1dalis. Pagrindiniai metodai ir reikalavimai

2010 4 16

EN 13463-1:2001

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 2 dalis. Apsauga srauto apribojimo gaubtu „fr“

2005 11 30

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 3 dalis.

2005 11 30

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 5 dalis. Apsauga taikant konstrukcinę c saugą

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13463-5:2003

2.1 pastaba

2014 7 31

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 6 dalis. Apsauga, kontroliuojant užsidegimo šaltinį „b“

2005 11 30

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 8 dalis. Apsauga, panardinant į skystį „k“

2004 8 12

 

 

CEN

EN 13616:2004

Skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo prevencijos priemonės

2006 3 9

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2010 7 7

EN 13617-1:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 13617-2:2004

Degalinės. 2 dalis. Apsauginių išjungiklių, naudojamų dozuojamuosiuose siurbliuose ir įpylimo įtaisuose, konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2005 11 30

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Degalinės. 3 dalis. Sklandinių jungčių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2005 11 30

 

 

CEN

EN 13760:2003

Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių automobilinių suskystintų naftos dujų (SND) pripildymo sistemos. Čiaupai, matmenys ir bandymo reikalavimai

2004 1 24

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potencialiai sprogios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. Dulkių ir oro mišinių mažiausios uždegimo energijos nustatymas

2003 5 20

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 1 dalis. Dulkių debesų didžiausio sprogimo slėgio pmax nustatymas

2011 6 8

EN 14034-1:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 7 31)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 2 dalis. Dulkių debesų sprogimo slėgio kilimo didžiausios spartos (dp/dt)max nustatymas

2011 6 8

EN 14034-2:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 7 31)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 3 dalis. Apatinės dulkių debesų sprogumo ribos (ASR) nustatymas

2011 6 8

EN 14034-3:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 7 31)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Dulkių debesų sprogumo charakteristikų nustatymas. 4 dalis. Dulkių debesų ribinės deguonies koncentracijos (RDK) nustatymas

2011 6 8

EN 14034-4:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 7 31)

CEN

EN 14373:2005

Sprogimo slopinimo sistemos

2006 3 9

 

 

CEN

EN 14460:2006

Sprogimui atsparūs įrenginiai

2006 12 15

 

 

CEN

EN 14491:2006

Apsauginės sprogiųjų dujų ventiliavimo sistemos

2006 7 20

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 1 dalis. Varikliniai suktuvai

2010 4 16

EN 14492-1:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 4 30)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvai.

2010 4 16

EN 14492-2:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 4 16)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Dujų ir garų savaiminio užsidegimo temperatūros nustatymas

2005 11 30

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Apsaugos sistemos. 1 dalis. 2 barų sprogimui atsparus ventiliacijos statinys

2006 3 9

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga nuo sprogimo požeminėse kasyklose. Apsaugos sistemos. 2 dalis. Pasyviosios vandens uždangos

2007 12 12

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo šachtose. Apsaugos sistemos. 4 dalis. Automatinės sprogimo, kurį sukelia prakasamasis kombainas, slopinimo sistemos

2007 12 12

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Mašinų sauga. Antrinė metalurgija. Skystojo plieno apdorojimo mašinos ir įranga

2008 8 20

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. SND automobilinių degalinių įranga. 1 dalis. Įpylimo kolonėlės

2010 4 16

EN 14678-1:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 4 16)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami elektros lanko krosnių plieno gamybos mašinoms ir įrangai

2011 6 8

EN 14681:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 8)

CEN

EN 14756:2006

Degiųjų dujų ir garų ribinės deguonies koncentracijos (RDK) nustatymas

2007 12 12

 

 

CEN

EN 14797:2006

Sprogimo slėgio mažintuvai

2007 12 12

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Konvejerių juostos, naudojamos požeminiuose įrenginiuose. Elektros saugos ir atsparumo ugniai reikalavimai

2010 7 7

EN 14973:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 14983:2007

Sprogimo prevencija ir apsauga požeminėse kasyklose. Kasyklų dujų drenažo sistemos įranga ir apsaugos sistemos

2007 12 12

 

 

CEN

EN 14986:2007

Ventiliatorių, dirbančių potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimas

2007 12 12

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ventiliacinės apsauginės sistemos nuo dujų sprogimo

2007 12 12

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sprogimo izoliavimo sistemos

2010 4 16

 

 

CEN

EN 15188:2007

Dulkių sankaupų savaiminio užsidegimo charakteristikų nustatymas

2007 12 12

 

 

CEN

EN 15198:2007

Sprogiosiose atmosferose naudojamos neelektrinės įrangos ir komponentų užsidegimo pavojaus įvertinimo metodai

2007 12 12

 

 

CEN

EN 15233:2007

Apsauginių sistemų, naudojamų potencialiai sprogiose atmosferose, funkcinės saugos įvertinimo metodika

2007 12 12

 

 

CEN

EN 15268:2008

Degalinės. Saugos reikalavimai, keliami panardinamųjų siurblių sąrankų konstrukcijai

2009 1 27

 

 

CEN

EN 15794:2009

Degiųjų skysčių sprogimo taškų nustatymas

2010 4 16

 

 

CEN

EN 15967:2011

Dujų ir garų didžiausio sprogimo slėgio ir didžiausios slėgio didėjimo spartos nustatymas

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

2.1 pastaba

2012 2 29

CEN

EN 16009:2011

Beliepsniai sprogimo slėgio mažintuvai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 16020:2011

Sprogimo kreiptuvai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Liepsnos stabdikliai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymo metodai ir naudojimo ribos (ISO 16852:2008, įskaitant Cor 1:2008 ir Cor 2:2009)

2010 9 17

EN 12874:2001

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektriniai aparatai, naudojami potencialiai sprogiose atmosferose. Elektrostatinė rankinė purškimo įranga

2008 8 20

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Deguonies aptikimo ir matavimo elektriniai aparatai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai

2011 2 4

EN 50104:2002

ir jo keitinys

2.1 pastaba

2013 6 1

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionarioji lengvai užsidegančių skystųjų dengimo medžiagų elektrostatinio purškimo įranga. Saugos reikalavimai

2010 4 16

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionarioji dangų iš lengvai užsidegančių miltelių elektrostatinio purškimo įranga. Saugos reikalavimai

2010 4 16

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionarioji lengvai užsidegančių pūkų elektrostatinio dengimo įranga. Saugos reikalavimai

2010 9 17

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Reikalavimai atviro optinio kelio aparatams, naudojamiems degiosioms arba nuodingosioms dujoms ir garams aptikti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymų metodai

1999 11 6

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

2004 8 12

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2004 8 12)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Reikalavimai atviro optinio kelio aparatams, naudojamiems degiosioms arba nuodingosioms dujoms ir garams aptikti. 2 dalis. Reikalavimai naudojamų degiosioms dujoms aptikti aparatų veikimo charakteristikoms

1999 11 6

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms arba deguoniui aptikti ir matuoti. Aparatų, kuriuose naudojama programinė įranga ir (arba) skaitmeninės technologijos, reikalavimai ir bandymai

2011 2 4

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriniai aparatai, naudojami esant degiųjų dulkių. 2-1 dalis. Bandymo metodai. Mažiausios dulkių užsidegimo temperatūros nustatymo metodai

1999 11 6

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Pavojingose kasyklų dujų ir (arba) anglies dulkių atmosferose galintys veikti I grupės M1 kategorijos įrenginiai

2001 2 16

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Kilnojamosios vėdinamos patalpos su vidiniu skleidžiančiuoju šaltiniu arba be jo

2006 3 9

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Saugos įtaisai saugiam įrangos veikimui užtikrinti atsižvelgiant į sprogimo riziką

2010 9 17

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai

IEC 60079-0:2007

2010 4 16

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

2.1 pastaba

2012 6 1

Cenelec

EN 60079-1:2007

Sprogiosios atmosferos. 1 dalis. Įrangos apsauga vidiniam sprogimui atspariais gaubtais „d“

IEC 60079-1:2007

2008 8 20

EN 60079-1:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 7 1)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Sprogiosios atmosferos. 2 dalis. Įrangos apsauga, naudojant slėginį „p“ gaubtą

IEC 60079-2:2007

2008 8 20

EN 60079-2:2004

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 1)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Sprogiosios atmosferos. 5 dalis. Įrangos apsauga užpildant „q“ milteliais

IEC 60079-5:2007

2008 8 20

EN 50017:1998

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 1)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Sprogiosios atmosferos. 6 dalis. Įrangos apsauga „o“ panardinant į alyvą

IEC 60079-6:2007

2008 8 20

EN 50015:1998

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 5 1)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Sprogiosios atmosferos. 7 dalis. Įrangos apsauga padidintąja sauga „e“

IEC 60079-7:2006

2008 4 11

EN 60079-7:2003

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 10 1)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Sprogiosios atmosferos. 11 dalis. Įrangos apsauga būdingąja sauga „i“

IEC 60079-11:2006

2008 4 11

EN 50020:2002

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 10 1)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Sprogiosios atmosferos. 15 dalis. Įrangos apsauga, naudojant „n“ apsaugą

IEC 60079-15:2010

2011 6 8

EN 60079-15:2005

2.1 pastaba

2013 5 1

Cenelec

EN 60079-18:2009

Sprogiosios atmosferos. 18 dalis. Įrangos apsauga, naudojant „m“ sandarinimą

IEC 60079-18:2009

2010 7 7

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

2.1 pastaba

2012 10 1

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Sprogiosios atmosferos. 20-1 dalis. Medžiagų charakteristikos dujoms ir garams klasifikuoti. Bandymo metodai ir jo duomenys

IEC 60079-20-1:2010

2010 9 17

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Sprogiosios atmosferos. 25 dalis. Vidinės saugos elektrinės sistemos

IEC 60079-25:2010

2011 6 8

EN 60079-25:2004

2.1 pastaba

2013 10 1

Cenelec

EN 60079-26:2007

Sprogiosios atmosferos. 26 dalis. Įranga, atitinkanti įrangos apsaugos lygį (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

2008 8 20

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Sprogiosios atmosferos. 27 dalis. Objekto magistralės vidinės saugos koncepcija (FISCO)

IEC 60079-27:2008

2010 4 16

EN 60079-27:2006

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 1)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Sprogiosios atmosferos. 28 dalis. Įrangos ir perdavimo sistemų, kuriose naudojama optinė spinduliuotė, apsauga

IEC 60079-28:2006

2008 4 11

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Sprogiosios atmosferos. 29-1 dalis. Dujų aptiktuvai. Degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikuotas)

2008 8 20

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 1)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Sprogiosios atmosferos. 29-4 dalis. Dujų aptiktuvai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami atvirojo kelio optiniams degiųjų dujų aptiktuvams

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikuotas)

2011 6 8

EN 50241-1:1999

ir jo keitinys

+ EN 50241-2:1999

2.1 pastaba

2013 4 1

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Sprogiosios atmosferos. 30-1 dalis. Elektrinis varžinis vamzdynų šildymas. Bendrieji ir bandymų reikalavimai

IEC 60079-30-1:2007

2008 8 20

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Sprogiosios atmosferos. 31 dalis. Įrangos apsauga nuo dulkių užsidegimo „t“ apgaubu

IEC 60079-31:2008

2010 7 7

EN 61241-1:2004

2.1 pastaba

2012 10 1

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Sprogiosios atmosferos. 35-1 dalis. Šalmų lempos, naudojamos šachtose, kuriose yra kasyklų dujų. Bendrieji reikalavimai. Konstrukcija ir bandymai, susiję su sprogimo pavojumi

IEC 60079-35-1:2011

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 62013-1:2006

2.1 pastaba

2014 6 30

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Elektriniai aparatai, naudojami esant degiųjų dulkių. 4 dalis. „pD“ apsauga

IEC 61241-4:2001

2008 8 20

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Elektriniai aparatai, naudojami esant degiųjų dulkių. 11 dalis. Apsauga būdingąja sauga „iD“

IEC 61241-11:2005

2008 4 11

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Šalmų lempos, naudojamos kasyklose, kuriose yra kasyklų dujų. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Konstrukcija ir bandymai, susiję su sprogimo pavojumi

IEC 62013-1:2005

2008 8 20

EN 62013-1:2002

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 2 1)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Sprogiosios atmosferos. 34 dalis. Kokybės sistemų taikymas įrangos gamybai

ISO/IEC 80079-34:2011 (Modifikuotas)

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13980:2002

2.1 pastaba

2014 5 25

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


Top