Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0510

Byla C-510/10: 2010 m. spalio 25 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DR ir TV2 Danmark A/S prieš NCB

OJ C 346, 18.12.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/36


2010 m. spalio 25 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DR ir TV2 Danmark A/S prieš NCB

(Byla C-510/10)

()

2010/C 346/63

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Atsakovė

:

NCB

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Direktyvos 2001/29/EB (1) 5 straipsnio 2 dalies d punkto formuluotę „savo pačių įranga“ ir šios direktyvos 41 konstatuojamosios dalies formuluotę „transliuojančiosios organizacijos vardu ir atsakomybe“ reikėtų aiškinti remiantis nacionaline ar Bendrijos teise?

2)

Ar turi būti laikoma, kad Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkto formuluotė, pavyzdžiui, versijomis danų, anglų ir prancūzų kalbomis, reiškia „transliuojančiosios organizacijos vardu ir atsakomybe“ ar, kaip, pavyzdžiui, versija vokiečių kalba, reiškia „transliuojančiosios organizacijos vardu ar atsakomybe“?

3)

Darant prielaidą, kad 1 klausime nurodytas formuluotes reikia aiškinti remiantis Bendrijos teise, pateikiamas šis klausimas: kokius kriterijus nacionaliniai teismai turėtų taikyti vertindami, ar trečiojo asmens (toliau — prodiuseris) padarytas įrašas, skirtas naudoti transliuojančiosios organizacijos transliacijoms, buvo padarytas „jų pačių įranga“ ir „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (arba)) atsakomybe“, ir todėl šiam įrašui taikoma 5 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta išimtis?

Pateikiant 3 klausimą, konkrečiai siekiama, kad būtų pateikti atsakymai į tokius klausimus:

a)

Ar Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkto sąvoką „savo įranga“ reikėtų suprasti taip, kad prodiuserio padarytam įrašui, skirtam naudoti transliuojančiosios organizacijos transliacijoms, 5 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta išimtis taikoma tik tuomet, jei transliuojančioji organizacija atsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio veiksmus ir neveikimą, susijusius su įrašu, taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi tuos veiksmus ar nesiėmusi jų?

b)

Ar sąlyga, kad įrašas turi būti padarytas „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (arba)) atsakomybe“, yra tenkinama tuomet, kai transliuojančioji organizacija pateikė prodiuseriui užsakymą padaryti įrašą tam, kad ši transliuojančioji organizacija galėtų transliuoti tą įrašą, remiantis prielaida, kad ji turi teisę jį transliuoti?

Prašoma paaiškinti, ar į toliau nurodomas aplinkybes gali ar turi būti atsižvelgiama, atsakant į 3 klausimo b punktą, ir, jei taip, kokia svarba joms teiktina:

i)

Ar transliuojančioji organizacija, ar prodiuseris, remiantis šių asmenų sudarytais susitarimais, turi priimti galutinį meninio ar redakcinio pobūdžio sprendimą dėl užsakytos programos turinio.

ii)

Ar transliuojančioji organizacija atsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio įsipareigojimus dėl įrašo taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi tuos veiksmus ar nesiėmusi jų.

iii)

Ar pagal susitarimą su transliuojančiąja organizacija prodiuseris yra įsipareigojęs pateikti transliuojančiajai organizacijai aptariamą programą už konkrečią kainą, už kurią turi padengti visas išlaidas, kurios gali būti susijusios su įrašu.

iv)

Ar transliuojančioji organizacija, ar prodiuseris turi prisiimti atsakomybę už įrašą prieš trečiuosius asmenis.

c)

Ar sąlyga, kad įrašas turi būti padarytas „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (ar)) atsakomybe“, tenkinama tuomet, kai transliuojančioji organizacija prodiuseriui pateikė užsakymą padaryti įrašą, kad transliuojančioji organizacija galėtų jį transliuoti, jeigu ji turi teisę transliuoti tą įrašą, o prodiuseris pagal susitarimą dėl įrašo su transliuojančiąja organizacija prisiėmė finansinę ir teisinę atsakomybę i) padengti visas su įrašu susijusias išlaidas mainais į iš anksto nustatyto dydžio mokestį, ii) nupirkti teises ir iii) už nenumatytas aplinkybes, įskaitant bet kokį su įrašu susijusį vėlavimą ir sutarties neįvykdymą, tačiau transliuojančioji organizacija neatsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio įsipareigojimus dėl įrašo taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi veiksmus ar nesiėmusi jų?


(1)  OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230.


Top