Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0537

Byla C-537/09: 2009 m. gruodžio 21 d. Upper Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor prieš Secretary of State for Work and Pensions

OJ C 63, 13.3.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/29


2009 m. gruodžio 21 d.Upper Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor prieš Secretary of State for Work and Pensions

(Byla C-537/09)

2010/C 63/48

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor

Atsakovas: Secretary of State for Work and Pensions

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar su judumu susijusi neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos dalis, numatyta 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų įstatymo 71–76 skirsniuose, laikotarpiu, kuriuo taikoma 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (1) redakcija, galiojusi prieš pat 2005 m. gegužės 5 d., gali būti kvalifikuojama atskirai nuo neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos, vertinamos kaip viena išmoka, kaip socialinės apsaugos išmoka šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies prasme arba specialia neįmokine išmoka šio reglamento 4 straipsnio 2a dalies prasme ar turi būti kvalifikuojama kitaip?

b)

Jeigu atsakymas į a klausimą būtų teigiamas, kokiai konkrečiai kategorijai ji priklauso?

c)

Jeigu atsakymas į a klausimą būtų neigiamas, kokiai konkrečiai kategorijai priklauso neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpa?

d)

Jeigu atsakymas į b ar c klausimus būtų toks, kad su judumu susijusi dalis priklauso socialinės apsaugos išmokų kategorijai, ar aptariama išmoka yra ligos išmoka 4 straipsnio 1 dalies a punkto prasme ar neįgalumo išmoka 4 straipsnio 1 dalies b punkto prasme?

e)

Ar atsakymams į minėtus klausimus turi įtakos Teisingumo Teismo sprendimo Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą (byla C-299/05, Rink. p. I-8695) rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytas ribojimas laiko atžvilgiu?

2.

a)

Ar su judumu susijusi neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos dalis, numatyta 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų įstatymo 71–76 skirsniuose, laikotarpiu, kuriuo taikoma 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (pakeisto 2005 m. balandžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005 (2)) redakcija, galiojusi nuo 2005 m. gegužės 5 d., gali būti kvalifikuojama atskirai nuo neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos, vertinamos kaip viena išmoka, kaip socialinės apsaugos išmoka šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies prasme arba specialia neįmokine išmoka šio reglamento 4 straipsnio 2a dalies prasme ar turi būti kvalifikuojama kitaip?

b)

Jeigu atsakymas į a klausimą būtų teigiamas, kokiai konkrečiai kategorijai ji priklauso?

c)

Jeigu atsakymas į a klausimą būtų neigiamas, kokiai konkrečiai kategorijai priklauso neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpa?

d)

Jeigu atsakymas į b ar c klausimus būtų toks, kad su judumu susijusi dalis priklauso socialinės apsaugos išmokų kategorijai, ar aptariama išmoka yra ligos išmoka 4 straipsnio 1 dalies a punkto prasme ar neįgalumo išmoka 4 straipsnio 1 dalies b punkto prasme?

3.

Jeigu pateikus atsakymus į pirmesnius klausimus, matyti, kad su judumu susijusi dalis teisingai turi būti kvalifikuojama kaip speciali neįmokinė išmoka, ar egzistuoja kita ES teisės norma ar principas, pagal kuriuos būtų galima atsakyti, ar šios bylos aplinkybėmis Jungtinė Karalystė turi teisę remtis viena iš neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpai gauti taikomų gyvenamosios vietos ar buvimo šalyje sąlygų, numatytų 1991 m. Socialinės apsaugos (neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpa) taisyklių 2 taisyklės 1 dalies a punkte?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

(2)  2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 647/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL L 117, p. 1).


Top