Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0416

Byla C-416/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 91/628/EEB ir 93/119/EB — Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 — Gyvūnų apsauga juos vežant ir skerdžiant arba užmušant — Struktūrinis ir bendras Bendrijos normų pažeidimas)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 267/10


2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-416/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyvos 91/628/EEB ir 93/119/EB - Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 - Gyvūnų apsauga juos vežant ir skerdžiant arba užmušant - Struktūrinis ir bendras Bendrijos normų pažeidimas)

2009/C 267/17

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Tserepa-Lacombe ir F. Erlbacher

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama S. Charitaki, S. Papaïoannou ir E.-M. Mamouna

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 91/628/EEB dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir iš dalies keičiančios Direktyvas 90/425/EEB ir 91/496/EEB (OL L 340, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 12 t., p. 133) 5, 8 ir 9 straipsnių, 18 straipsnio 2 dalies pažeidimas — 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005, p. 1) 5 straipsnio 4 dalies, 6 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 25 ir 26 straipsnių bei 27 straipsnio 1 dalies pažeidimas — 1993 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 93/119/EB dėl gyvūnų apsaugos juos skerdžiant arba užmušant (OL L 340, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 15 t., p. 421) 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiėmusi būtinų priemonių tam, kad:

kompetentingos institucijos galėtų atlikti privalomą maršruto planų kontrolę,

keltų uostuose ar prie jų būtų gyvūnų poilsio po jų iškėlimo iš laivų įrenginiai,

transporto priemonės ir gyvūnai būtų iš tikrųjų tikrinami,

būtų užtikrintas normų dėl gyvūnų apsvaiginimo juos skerdžiant laikymasis ir

būtų užtikrintas tinkamas skerdyklų tikrinimas ir kontrolė,

Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 91/628/EEB dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir iš dalies keičiančios Direktyvas 90/425/EEB ir 91/496/EEB, iš dalies pakeistos 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003, 5 straipsnio A skirsnio 2 dalies d punkto i papunkčio pirmą įtrauką ir 8 straipsnį bei pagal šios direktyvos priedo VII skyriaus 48 skirsnio 7 punkto b papunktį ir 1993 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 93/119/EB dėl gyvūnų apsaugos juos skerdžiant arba užmušant 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies d punktą, 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Graikijos Respublika padengia du trečdalius bylinėjimosi išlaidų. Europos Bendrijų Komisija padengia trečdalį bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 283, 2007 11 24.


Top