Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/147/17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 147, 27.6.2009, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 147/28


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 147/17

1.

2009 m. birželio 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Fortis Private Equity Holding Nederland B.V.“ (toliau – „Fortis Private Equity“, Nyderlandai), kontroliuojama „Fortis Bank Nederland N.V.“ (toliau – „Fortis Bank Nederland“, Nyderlandai), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Kuiken N.V.“ (toliau – „Kuiken“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Fortis Bank Nederland“: bankų grupė, vykdanti mažmeninės bankininkystės, investicinės bankininkystės ir privačiosios bankininkystės veiklą;

„Fortis Private Equity“: „Fortis Bank Nederland“ patronuojamoji įmonė, investuojanti privatų kapitalą vidutinio dydžio įmonėse Nyderlanduose;

„Kuiken“: kontroliuojančioji įmonių grupė, užsiimanti statybose, vykdant krovos darbus ir žemės ūkyje naudojamos sunkiosios įrangos platinimu.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 2 2964301 arba 2967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Top