Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE1684

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą (EB), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos COM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

OJ C 100, 30.4.2009, p. 154–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/154


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą (EB), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

COM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

2009/C 100/30

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 262 straipsniu, 2008 m. spalio 8 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

Kadangi darbas skubus, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 448-ojoje plenarinėje sesijoje, kuri įvyko 2008 m. spalio 22–23 d. (2008 m. spalio 23 d. posėdis), pagrindiniu pranešėju paskyrė Georgios DASSIS ir priėmė šią nuomonę 45 nariams balsavus už ir 1 susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.   EESRK susipažino su Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį ir džiaugiasi, kad tokiu būdu nuo šiol bus palengvinta administracinė našta.

1.2.   EESRK pritaria šiam pasiūlymui.

2.   Pagrindimas

2.1.   Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 55 straipsniu apibrėžta valdymo tvarka ir nuostatos dėl šių fondų indėlio į projektus, iš kurių gaunamos pajamos. 55 straipsniu taip pat nustatyta 200 000 EUR riba, kurią viršijus turi būti taikomos minėtos nuostatos.

2.2.   Šiose nuostatose nebuvo atsižvelgta į Europos socialinio fondo, kuris paprastai finansuoja nematerialiuosius veiksmus, bendrai finansuojamų projektų atvejį; jomis taip pat numatyta neproporcingai didelė finansinė našta, tenkanti ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems smulkiems veiksmams.

2.3.   Kadangi 55 straipsniu numatytos finansinės naštos klausimo nebuvo galima išspręsti pateikiant jo aiškinimą, po neoficialių konsultacijų su valstybėmis narėmis Komisija buvo priversta pasiūlyti iš dalies pakeisti 55 straipsnį, kad jo nuostatos nuo šiol būtų taikomos tik ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių sąmata viršija 1 mln. EUR. Komisijos nuomone, šis techninio pobūdžio pakeitimas leis iš esmės supaprastinti minėtų projektų valdymą.

Briuselis, 2008 m. spalio 23 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkas

Mario SEPI


Top