Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE1679

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pakeisto pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų COM(2008) 111 galutinis – 2006/0214 (COD)

OJ C 100, 30.4.2009, p. 144–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/144


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pakeisto pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų

COM(2008) 111 galutinis – 2006/0214 (COD)

2009/C 100/26

Europos Sąjungos Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 262 straipsniu, 2008 m. birželio 4 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pakeisto pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2008 m. rugsėjo 11 d. priėmė savo nuomonę. Vienintelis pranešėjas Xavier VERBOVEN.

448-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2008 m. spalio 22–23 d. (2008 m. spalio 22 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 102 nariams balsavus už, 0 – prieš ir 4 susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.   Komitetas iš esmės pritaria nagrinėjamam pasiūlymui ir ragina Komisiją atsižvelgti į pateiktas pastabas ir atitinkamai pakeisti konstatuojamųjų dalių tekstą ir pageidautų, kad pasiūlymą skubiai patvirtintų Europos Parlamentas ir Taryba (1).

2.   Paaiškinimas

2.1.   Pagrindinės Komisijos pasiūlymo nuostatos

2.1.1.   Šiuo pasiūlymu siekiama kodifikuoti 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Naujoji direktyva pakeis įvairius aktus, kurių nuostatos buvo į ją įtrauktos (2). Komisija teigia, kad šis pasiūlymas visiškai nekeičia kodifikuojamų teisės aktų turinio, nes jame tik sujungiami šie aktai, atliekant tik su kodifikavimo procedūra būtinus pakeitimus.

2.2.   Pastabos

2.2.1.   Saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis naudojant darbo įrenginius yra svarbus prevencijos priemonių aspektas. Nuo 1989 m. šios taisyklės derinamos minimaliai. 1989 m. lapkričio 30 d. direktyva buvo iš dalies pakeista keletą kartų, siekiant numatyti kuo daugiau galimų situacijų darbe (daugiausia dėl aukštutinių darbų) ir kad ji atspindėtų platesnį, ergonomikos principais pagrįstą požiūrį į darbuotojų sveikatą. Priėmus Direktyvą 2007/30/EB, valstybėms narėms teko pakeisti nacionalinių ataskaitų dėl Bendrijos sveikatos ir saugos teisės aktų taikymo rengimo tvarką. Dėl minėtų įvairių pakeitimų gali būti sunku šią direktyvą taikyti.

2.2.2.   Atliekant kodifikavimą negali būti jokių esminio pobūdžio pakeitimų: neturi būti keičiami nei direktyvų straipsniai, nei jų priedai arba konstatuojamosios dalys. Įvairių tipų direktyvos nuostatos sudaro nuoseklią ir tarpusavyje susijusią visumą. Net jeigu konstatuojamosios dalys ir nėra privalomos, jos padeda geriau aiškinti privalomas nuostatas, taigi, suteikia valstybėms narėms nuoseklaus jų taikymo kriterijus. Išnagrinėjęs pasiūlymą, Komitetas mano, kad svarstomame tekste bent jau kodifikuojant straipsnius ir priedus laikomasi šio pagrindinio principo, tačiau nuo jo nukrypstama konstatuojamųjų dalių atveju:

Komitetas mano, kad Direktyvos 2001/45/EB 7, 8, 9, 10 ir 11 konstatuojamosios dalys, taip pat Direktyvos 89/655/EEB 9 konstatuojamoji dalis nebuvo įtrauktos į kodifikuotą redakciją;

Ypač Direktyvos 2001/45/EB 10 ir 11 konstatuojamosiose dalyse atkreipiamas dėmesys, kad būtina specialiai apmokyti darbuotojus, kuriems tenka naudoti darbo įrengimus atliekant aukštutinius darbus. Komitetas pageidautų, kad pasiūlymo kodifikuoti teisės aktą konstatuojamosiose dalyse nebūtų praleista tokia rekomendacija;

Komiteto nuomone ir vadovaujantis 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu 2003/C 218/01, šis pasiūlymas turėtų būti pateiktas Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamajam komitetui. Tokia konsultacija turėtų būti paminėta direktyvos konstatuojamosiose dalyse vadovaujantis iki šiol taikyta praktika. Nuo kodifikavimo pradžios praėjo tiek laiko, kad akivaizdu, jog be didelių sunkumų būtų buvę galima pasikonsultuoti su patariamuoju komitetu.

2.2.3.   Be pirmiau minėtų pastabų Komitetas mano, kad Komisijos pasiūlymas racionaliai sujungia galiojančias nuostatas, todėl jos tampa aiškesnės ir nekyla esminių problemų.

2.2.4.   Komitetas iš esmės pritaria nagrinėjamam pasiūlymui, ragina Komisiją atsižvelgti į pateiktas pastabas ir atitinkamai pakeisti konstatuojamųjų dalių tekstą bei pageidauja, kad pasiūlymą skubiai patvirtintų Europos Parlamentas ir Taryba.

Briuselis, 2008 m. spalio 22 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkas

Mario SEPI


(1)  Taip pat žr. EESRK 2007 m. vasario 15 d. nuomonę dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (Direktyvos 89/391/EEB antroji atskiroji direktyva 16 straipsnio 1 dalies prasme (kodifikuota versija), pranešėjas Xavier Verboven (OL C 97 2007 m. 4 28 d.).

(2)  Tarybos direktyva 89/655/EEB, Tarybos direktyva 95/63/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/45/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB.


Top