Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0248

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą COM (2004) 772 galutinis — 2004/0269 (CNS)

OJ C 234, 22.9.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/25


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą

COM (2004) 772 galutinis — 2004/0269 (CNS)

(2005/C 234/06)

2005 m. sausio 20 d. Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 37 straipsniu, nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą.

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbą šiuo klausimu, 2005 m. vasario 17 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas — p. Konstantinidis.

Savo 415-osios plenarinės sesijos metu, įvykusios 2005 m. kovo 9-10 d. (2005 m. kovo 9 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę, 127 nariams balsavus „už“ ir 7 nariams susilaikius.

1.   Komisijos pasiūlymo turinys

1.1

Šiuo pasiūlymu siekiama paskirstyti 2005/2006 m. ir 2006/2007 prekybos metams skirtą kvotą bulvių krakmolą gaminančioms valstybėms narėms remiantis Komisijos ataskaita Tarybai dėl bulvių krakmolo gamybos kvotos, taip iš dalies pakeičiant Reglamentą (EB) Nr. 1868/94.

1.2

Šią kvotą siūloma išlaikyti ateinančius dvejus metus.

1.3

Komisija siūlo nekeisti bulvių krakmolo kvotos ateinančius dvejus metus dėl to, kad būtų pernelyg anksti įvertinti BŽP reformos (t. y. atskyrimo) ir ES plėtros poveikį bulvių krakmolo sektoriui. Iš esmės, daugelyje bulvių krakmolą gaminančių valstybių narių BŽP reforma bus įgyvendinta tik iki 2006 m. (t. y. 2006-2007 m. prekybos metais).

1.4

Dėl to, Komisija, iki 2006 m. rugsėjo 30 d., pateiks naują ataskaitą, prie kurios bus pridėtas naujas pasiūlymas.

2.   Bendros pastabos

2.1

Pagal Komisijos ataskaitą ES bulvių krakmolo gamyba beveik atitiko nustatytą kvotą, o bendras grūdų ir bulvių krakmolo eksportas išlieka santykinai stabilus. Bulvių krakmolo dalis visoje bulvių krakmolo gamyboje mažėja, apie 20 %. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, Komisija siūlo skirti 2004/2005 m. nustatytas kvotas. Dauguma Europos bulvių krakmolo gamintojų (išskyrus lenkų, lietuvių ir čekų žemdirbius) remia Komisijos pasiūlymą, nors jie verčiau pasisakytų už tai, kad kvotų sistema būtų pratęsta kaip įprasta (trejiems metams).

2.2

EESRK, nors ir remia Komisijos pasiūlymą, tačiau, kaip ir bulvių krakmolo gamintojai, nerimauja, kad laiko, skirto Komisijos pasiūlymui aptarti ir priimti, mažėja, ypač atsižvelgiant į tai, kad ūkininkai 2005 m. kovo mėn. pradės sodinti sėklines bulves. Dėl to Komitetas kviečia Europos Parlamentą ir Tarybą svarstant šį pasiūlymą atsižvelgti į šiuos terminus.

3.   Išvados

3.1

EESRK remia Komisijos pasiūlymą pratęsti dabartines kvotas 2005/2006 ir 2006/2007 prekybos metams ir rekomenduoja griežtai laikytis būsimo pasiūlymo vertinimui nustatyto termino.

2005 m. kovo 9 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkė

Anne-Marie SIGMUND


Top