EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2008

Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2008 2021 m. lapkričio 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

ST/11440/2021/INIT

OJ L 407, 17.11.2021, p. 37–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2008/oj

2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/37


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/2008

2021 m. lapkričio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 46 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas, (1)

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2017/2315;

(2)

Sprendimo (BUSP) 2017/2315 4 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta, kad Taryba turi sudaryti projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, kuriuose atsispindėtų parama pajėgumų plėtojimui ir didelės paramos teikimas atsižvelgiant į priemones ir pajėgumus bendros saugumo ir gynybos politikos (toliau – BSGP) operacijoms ir misijoms, sąrašą;

(3)

2018 m. kovo 6 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/340 (2), kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas;

(4)

2018 m. kovo 6 d. Taryba taip pat priėmė Rekomendaciją dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (3) (toliau – Rekomendacija);

(5)

Rekomendacijos 9 punkte nurodyta, kad Taryba turėtų atnaujinti PESCO projektų sąrašą ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio mėn., kad būtų įtrauktas kitas projektų rinkinys, laikantis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnyje nustatytos procedūros, pagal kurią visų pirma numatyta, kad remdamasis PESCO sekretoriato pateiktais įvertinimais, atliktais po to, kai Europos Sąjungos karinis komitetas (toliau – ESKK) pateikia karines rekomendacijas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) gali pateikti rekomendaciją dėl PESCO projektų nustatymo ir vertinimo, kad Taryba galėtų priimti sprendimą;

(6)

2018 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/909 (4), kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys;

(7)

2018 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1797 (5), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(8)

2019 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė rekomendaciją, kurioje įvertinama dalyvaujančių valstybių narių padaryta pažanga įgyvendinant įsipareigojimus, prisiimtus vykdant PESCO (6);

(9)

2019 m. lapkričio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/1909 (7), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(10)

2020 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė išvadas dėl PESCO strateginės peržiūros 2020 m.;

(11)

2020 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1746 (8), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(12)

2021 m. rugsėjo 29 d. vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikė rekomendaciją dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(13)

2021 m. spalio 19 d. Politinis ir saugumo komitetas susitarė dėl rekomendacijų, išdėstytų ESKK karinėse rekomendacijose dėl vyriausiojo įgaliotinio rekomendacijos dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(14)

todėl Taryba turėtų iš dalies pakeisti bei atnaujinti Sprendimą (BUSP) 2018/340,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2018/340 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje pateiktas sąrašas papildomas šiais projektais:

„48.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC);

49.

ES karinė partnerystė (EU MilPart);

50.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“);

51.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV);

52.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC);

53.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR);

54.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje;

55.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW);

56.

Galia ore;

57.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC);

58.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF);

59.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT);

60.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI);

61.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA).“;

2)

I priede pateikiama lentelė papildoma šio sprendimo I priede išdėstytais įrašais;

3)

II priedo tekstas pakeičiamas šio sprendimo II priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 331, 2017 12 14, p. 57.

(2)  2018 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 65, 2018 3 8, p. 24).

(3)  2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacija dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (OL C 88, 2018 3 8, p. 1).

(4)  2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/909, kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys (OL L 161, 2018 6 26, p. 37).

(5)  2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1797, kuriuo iš dalies pakeičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 294, 2018 11 21, p. 18).

(6)  2019 m. gegužės 14 d. Tarybos rekomendacija, kuria įvertinama dalyvaujančių valstybių narių padaryta pažanga įgyvendinant įsipareigojimus, prisiimtus vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO) (OL C 166, 2019 5 15, p. 1).

(7)  2019 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1909, kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 293, 2019 11 14, p. 113).

(8)  2020 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1746, kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 393, 2020 11 23, p. 12).


I PRIEDAS

Projektas

Projekto nariai

48.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC)

Graikija, Prancūzija, Kipras

49.

ES karinė partnerystė (EU MilPart)

Prancūzija, Estija, Italija, Austrija

50.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“)

Ispanija, Italija, Portugalija

51.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV)

Estija, Prancūzija, Latvija, Rumunija

52.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC)

Vokietija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Slovėnija

53.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR)

Ispanija, Vokietija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija

54.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje

Italija, Prancūzija

55.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW)

Italija, Prancūzija

56.

Galia ore

Prancūzija, Graikija, Kroatija

57.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC)

Prancūzija, Vokietija, Švedija

58.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF)

Estija, Bulgarija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Suomija

59.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija

60.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI)

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Rumunija

61.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA)

Prancūzija, Vokietija, Italija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija


II PRIEDAS

SUVESTINIS ATNAUJINTAS KIEKVIENO ATSKIRO PROJEKTO NARIŲ SĄRAŠAS

Projektas

Projekto nariai

1.

Europos medicininės paramos vadavietė (EMC)

Vokietija, Belgija, Čekija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Švedija

2.

Europos apsaugotas programine įranga valdomas radijo ryšys (ESSOR)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Suomija

3.

Logistikos centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms

Vokietija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Lietuva, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija

4.

Karinis mobilumas

Nyderlandai, Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija

5.

Europos kariuomenėms skirtas Europos mokymo atestavimo centras

Italija, Graikija

6.

Energijos tiekimo funkcija (EOF)

Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija, Slovėnija

7.

Dislokuojami kariniai pagalbos nelaimės atveju pajėgumai (DM-DRCP)

Italija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Austrija

8.

Jūrų (pusiau) autonominės apsaugos nuo minų sistemos (MAS MCM)

Belgija, Graikija, Prancūzija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija

9.

Uostų ir jūrų stebėjimas ir apsauga (HARMSPRO)

Italija, Graikija, Lenkija, Portugalija

10.

Jūrų stebėjimo modernizavimas (UMS)

Graikija, Bulgarija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras

11.

Dalijimosi informacija apie reagavimą į kibernetines grėsmes ir incidentus platforma (CTISP)

Graikija, Italija, Kipras, Vengrija, Portugalija

12.

Greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus komandos ir savitarpio pagalba kibernetinio saugumo srityje (CRRT)

Lietuva, Estija, Kroatija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija

13.

Strateginio vadovavimo ir kontrolės (C2) sistema, skirta BSGP misijoms ir operacijoms (EUMILCOM)

Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Portugalija

14.

Šarvuotos pėstininkų kovos mašinos / Amfibinės puolamosios mašinos / Lengvieji šarvuočiai (AIFV/AAV/LAV)

Italija, Graikija, Slovakija

15.

Netiesioginė artilerijos parama („EuroArtillery“)

Slovakija, Italija, Vengrija

16.

EUFOR reagavimo į krizes operacijų centras (EUFOR CROC)

Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Austrija

17.

Sraigtasparnių mokymai aukštos temperatūros ir didelio aukščio sąlygomis (H3 mokymai)

Graikija, Italija, Rumunija

18.

Bendroji ES žvalgybos mokykla (JEIS)

Graikija, Kipras

19.

ES bandymų ir vertinimo centrai

Prancūzija, Švedija, Slovakija

20.

Integruota be operatoriaus veikianti antžeminė sistema (iUGS)

Estija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Latvija, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Suomija

21.

ES užhorizontinės (BLOS) sausumos mūšio lauko raketinės sistemos

Prancūzija, Belgija, Kipras

22.

Dislokuojamų modulinių povandeninių intervencinių pajėgumų rinkinys (DIVEPACK)

Bulgarija, Graikija, Prancūzija, Rumunija

23.

Europos vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistemos – MALE RPAS (Eurodrone)

Vokietija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Italija

24.

Europos atakos sraigtasparniai TIGER Mark III

Prancūzija, Vokietija, Ispanija

25.

Kovos su bepilotėmis orlaivių sistemomis priemonės (C-UAS)

Italija, Čekija

26.

Europos aukštųjų atmosferos sluoksnių dirižablių platforma (EHAAP). Nuolatiniai žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (ISR) pajėgumai

Italija, Prancūzija

27.

Viena dislokuojamų specialiųjų operacijų pajėgų (SOF) taktinio vadovavimo ir kontrolės (C2) vadavietė (CP) mažos apimties jungtinėms operacijoms (SJO) – (SOCC) skirta SJO

Graikija, Kipras

28.

Elektroninių kariavimo pajėgumų ir sąveikumo programa būsimam bendradarbiavimui bendros žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (JISR) srityje

Čekija, Vokietija

29.

Cheminis, biologinis, radiacinis ir branduolinis (CBRN) stebėjimas kaip paslauga (CBRN SaaS)

Austrija, Prancūzija, Kroatija, Vengrija, Slovėnija

30.

Bendras bazavimasis

Prancūzija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Nyderlandai

31.

Geometeorologinis ir okeanografinis „GeoMETOC“ paramos koordinavimo elementas (GMSCE)

Vokietija, Belgija, Graikija, Prancūzija, Liuksemburgas, Austrija, Portugalija, Rumunija

32.

ES radionavigacinis sprendimas (EURAS)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija, Lenkija

33.

Europos karinis stebėjimo tinklas informuotumui apie padėtį kosmose (EU-SSA-N)

Italija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai

34.

Integruotas Europos bendras mokymo ir modeliavimo centras (EUROSIM)

Vengrija, Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Slovėnija

35.

ES kibernetinis mokslinės kompetencijos ir inovacijų centras (ES CAIH)

Portugalija, Ispanija

36.

Specialiųjų operacijų pajėgų medicinos mokymo centras (SMTC)

Lenkija, Vengrija

37.

Cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (ChBRB) gynybos mokomasis poligonas (CBRNDTR)

Rumunija, Prancūzija, Italija

38.

Europos Sąjungos nardymo centrų tinklas (EUNDC)

Rumunija, Bulgarija, Prancūzija

39.

Jūrinė bepilotė kovos su povandeniniais laivais sistema (MUSAS)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Švedija

40.

Europos patrulinė korvetė (EPC)

Italija, Graikija, Ispanija, Prancūzija

41.

Aviacinis elektroninis smogiamasis pajėgumas (AEA)

Ispanija, Prancūzija, Švedija

42.

Kibernetinės ir informacinės srities koordinavimo centras (CIDCC)

Vokietija, Prancūzija, Vengrija, Nyderlandai

43.

Išankstinis perspėjimas ir perėmimas naudojant palydovinį kovos veiksmų lauko (TheatER) stebėjimą (TWISTER)

Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Suomija

44.

Medžiagos ir komponentai technologiniam ES konkurencingumui didinti (MAC-EU)

Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Portugalija, Rumunija

45.

ES bendradarbiaujamieji koviniai pajėgumai (ECoWAR)

Prancūzija, Belgija, Ispanija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Švedija

46.

Europos visuotinė nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) integravimo struktūros sistema (GLORIA)

Italija, Prancūzija, Rumunija

47.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC)

Graikija, Prancūzija, Kipras

48.

ES karinė partnerystė (EU MilPart)

Prancūzija, Estija, Italija, Austrija

49.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“)

Ispanija, Italija, Portugalija

50.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV)

Estija, Prancūzija, Latvija, Rumunija

51.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC)

Vokietija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Slovėnija

52.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR)

Ispanija, Vokietija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija

53.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje

Italija, Prancūzija

54.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW)

Italija, Prancūzija

55.

Galia ore

Prancūzija, Graikija, Kroatija

56.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC)

Prancūzija, Vokietija, Švedija

57.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF)

Estija, Bulgarija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Suomija

58.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija

59.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI)

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Rumunija

60.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA)

Prancūzija, Vokietija, Italija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija


Top