EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0718

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/718 2021 m. balandžio 30 d. kuriuo dėl leidimo naudoti dimetilglicino natrio druską kaip pašarų priedą turėtojo pavadinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/2910

OJ L 151, 3.5.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2023; netiesiogiai panaikino 32023R1682

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/718/oj

2021 5 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/718

2021 m. balandžio 30 d.

kuriuo dėl leidimo naudoti dimetilglicino natrio druską kaip pašarų priedą turėtojo pavadinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

bendrovė „Taminco BVBA“ pateikė prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį, siūlydama pakeisti leidimo turėtojo pavadinimą Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 371/2011 (2). Pareiškėjas tvirtino, kad Belgija reformavo savo Bendrovių ir asociacijų kodeksą (toliau – „Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen“), o tai lėmė visų Belgijos subjektų pokyčius. Pakeitus teisės aktus, bendrovės tipas „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“ (BVBA), pagal kurį „Taminco“ vykdo verslą, pakeistas į „besloten vennootschap“ (BV). Pagal Belgijos įstatymus bendrovė ir toliau yra uždaroji akcinė bendrovė. Tai reiškia, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. bendrovė „Taminco“ prekiaus naudodama „Taminco BV“ pavadinimą. Kartu su prašymu buvo pateikti atitinkami jį pagrindžiantys duomenys;

(3)

pasiūlytasis leidimo sąlygų pakeitimas yra tik administracinio pobūdžio, todėl nėra būtinybės iš naujo vertinti atitinkamo pašarų priedo. Apie šį prašymą pranešta Europos maisto saugos tarnybai;

(4)

siekiant, kad bendrovei būtų leidžiama naudotis pašarų priedo rinkodaros teisėmis pavadinimu „Taminco BV“, būtina pakeisti leidimo sąlygas;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

saugos priežasčių, dėl kurių reikėtų nedelsiant pradėti taikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 371/2011 pakeitimą, padarytą šiuo reglamentu, nėra, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų sunaudotos turimos atsargos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 371/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 iš dalies keičiamas taip:

(1)

pavadinime žodžiai „leidimo turėtojas – Taminco N.V.“ pakeičiami žodžiais „leidimo turėtojas – „Taminco BV““;

(2)

priedo antroje skiltyje „Leidimo turėtojo pavadinimas“ žodžiai „Taminco BVBA“ pakeičiami žodžiais „„Taminco BV““.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Turimas priedo atsargas, atitinkančias iki šio reglamento įsigaliojimo taikomas nuostatas, galima toliau tiekti rinkai ir naudoti iki jos išsibaigs.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 dėl leidimo dimetilglicino natrio druską naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Taminco N.V.) (OL L 102, 2011 4 16, p. 6).


Top