EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1827

Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1827 2019 m. spalio 30 d. kuriuo dėl koncesijos sutarčių vertės ribų iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7691

OL L 279, 2019 10 31, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1827/oj

31.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/23


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1827

2019 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl koncesijos sutarčių vertės ribų iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (3) (toliau – Sutartis), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/23/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams ir perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas tuo pačiu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Pagal Direktyvos 2014/23/ES 9 straipsnio 1 dalį Komisija kas dvejus metus turi patikrinti, ar tos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta koncesijos sutarties vertės riba atitinka Sutartyje nustatytą vertės ribą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvos 2014/23/ES 9 straipsnio 1 dalį apskaičiuota vertės riba skiriasi nuo tos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos vertės ribos, šią ribą būtina patikslinti;

(3)

todėl Direktyva 2014/23/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnio 1 dalyje „5 548 000 EUR“ pakeičiama į „5 350 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 2.


Top