EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1158

2016 m. gruodžio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 220/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1158]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1158/oj

23.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 220/2016

2016 m. gruodžio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1158]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/842, kuriuo dėl leidimo turėtojo pavadinimo ir kokcidiostato prekinio pavadinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 167/2008 (1);

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl pašarų. Teisės aktai dėl pašarų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas Lichtenšteinui netaikomas;

(3)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo II skyriaus 1zzzzm punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 167/2008) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32016 R 0842: 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/842 (OL L 141, 2016 5 28, p. 47).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/842 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 3 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 47.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top