EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1154

2016 m. gruodžio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 216/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1154]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1154/oj

23.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/1


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 216/2016

2016 m. gruodžio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1154]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1101, kuriuo dėl Vokietijos Reino krašto-Pfalco, Saro krašto federalinių žemių ir Arnsbergo, Detmoldo ir Miunsterio administracinių apygardų statuso kaip neužkrėstų infekciniu galvijų rinotracheitu iš dalies keičiami Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai (1);

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl gyvų gyvūnų, išskyrus žuvis ir akvakultūros gyvūnus. Su minėtais klausimais susiję teisės aktai netaikomi Islandijai, kaip nurodyta EEE susitarimo I priedo I skyriaus įžanginės dalies 2 punkte. Todėl šis sprendimas Islandijai netaikomas;

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl veterinarijos klausimų. Teisės aktai dėl veterinarijos klausimų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas Lichtenšteinui netaikomas;

(4)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo I skyriaus 4.2 dalyje 80 punktas (Komisijos sprendimas 2004/558/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 D 1101: 2016 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1101 (OL L 182, 2016 7 7, p. 51).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/1101 tekstas norvegų kalba yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 3 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OL L 182, 2016 7 7, p. 51.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top