EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0035R(03)

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), klaidų ištaisymas (OL L 12, 2015 1 17)

OJ L 339, 24.12.2015, p. 66–67 (SV)
OJ L 339, 24.12.2015, p. 66–72 (ET)
OJ L 339, 24.12.2015, p. 66–70 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/35/corrigendum/2015-12-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/66


2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 12, 2015 m. sausio 17 d. )

2 puslapis, turinys, 6 skirsnio antraštė:

yra:

„6 SKIRSNIS

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos submodulis“,

turi būti:

„6 SKIRSNIS

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulis“;

7 puslapis, 24 konstatuojamosios dalies antras sakinys:

yra:

„Pagrindinės rizikos pobūdis gali pateisinti segmentavimą, kuris skirsis nuo draudimo veiklos skirstymo į gyvybės draudimo veiklą ir ne gyvybės draudimo veiklą, taip pat skirsis nuo ne gyvybės draudimo klasių, nustatytų Direktyvos 2009/138/EB I priede, ir nuo gyvybės draudimo klasių, nustatytų Direktyvos 2009/138/EB II priede;“,

turi būti:

„Pagrindinės rizikos pobūdis gali pateisinti segmentavimą, kuris skirsis nuo draudimo veiklos skirstymo į gyvybės draudimo veiklą ir ne gyvybės draudimo veiklą, taip pat skirsis nuo ne gyvybės draudimo grupių, nustatytų Direktyvos 2009/138/EB I priede, ir nuo gyvybės draudimo grupių, nustatytų Direktyvos 2009/138/EB II priede;“;

22 puslapis, 1 straipsnio 32 dalis:

yra:

„tvirta rinka“,

turi būti:

„gili rinka“;

22 puslapis, 1 straipsnio 35 dalies a punkto i papunktis:

yra:

„nurodytos rūšies sutarties“,

turi būti:

„nurodytos rūšies sutarčių“;

33 puslapis, 22 straipsnio 3 dalies a punktas:

yra:

„(a)

pagal jį nustatomos turto kainos, atitinkančios finansų rinkose stebimas turto kainas;“,

turi būti:

„(a)

juo generuojamos turto kainos, atitinkančios finansų rinkose stebimas turto kainas;“;

33 puslapis, 22 straipsnio 3 dalies b punktas:

yra:

„(b)

pagal jį daroma arbitražo galimybių nebuvimo prielaida;“,

turi būti:

„(b)

jis pagrįstas arbitražo galimybių nebuvimo prielaida;“;

35 puslapis, 28 straipsnio g punktas:

yra:

„antrinį panaudojimą“,

turi būti:

„likutinį turtą“;

39 puslapis, 40 straipsnio 3 dalis:

yra:

„tvirtoje, likvidžioje ir skaidrioje rinkoje.“,

turi būti:

„gilioje, likvidžioje ir skaidrioje rinkoje.“;

40 puslapis, 43 straipsnio b punktas:

yra:

„tvirtoje, likvidžioje ir skaidrioje finansų rinkoje.“,

turi būti:

„gilioje, likvidžioje ir skaidrioje finansų rinkoje.“;

41 puslapis, 44 straipsnio 2 dalis:

yra:

„Kiekvienai valiutai ir terminams, kai tvirtų, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų palūkanų normos apsikeitimo sandorių normų nėra, pagrindinėms nerizikingoms palūkanų normoms nustatyti naudojamos ta valiuta išleistų Vyriausybės obligacijų normos, patikslintos atsižvelgiant į Vyriausybės obligacijų kredito riziką, jeigu tokios Vyriausybės obligacijų normos yra iš tvirtų, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų.“,

turi būti:

„Kiekvienai valiutai ir terminams, kai gilių, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų palūkanų normos apsikeitimo sandorių normų nėra, pagrindinėms nerizikingoms palūkanų normoms nustatyti naudojamos ta valiuta išleistų Vyriausybės obligacijų normos, patikslintos atsižvelgiant į Vyriausybės obligacijų kredito riziką, jeigu tokios Vyriausybės obligacijų normos yra iš gilių, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų.“;

41 puslapis, 45 straipsnio antras sakinys:

yra:

„tvirtų, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų.“,

turi būti:

„gilių, likvidžių ir skaidrių finansų rinkų.“;

41 puslapis, 46 straipsnio 1 dalies antras sakinys:

yra:

„tvirtoje, likvidžioje ir skaidrioje rinkoje,“,

turi būti:

„gilioje, likvidžioje ir skaidrioje rinkoje,“;

43 puslapis, 50 straipsnio antraštė:

yra:

Svyravimų korekcijos pagrindinio skirtumo apskaičiavimo formulė“,

turi būti:

Skirtumo, pagal kurį nustatoma svyravimų korekcija, apskaičiavimo formulė“;

74 puslapis, 116 straipsnio 5 dalies a punktas:

yra:

„nedraudžiamaisiais įvykiais“,

turi būti:

„ne draudimo įvykiais“;

75 puslapis, 118 straipsnio 1 dalies b punktas:

yra:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių skaičius, naudotas apskaičiuojant techninius atidėjinius.“,

turi būti:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių, naudotų apskaičiuojant techninius atidėjinius, skaičius.“;

90 puslapis, 142 straipsnio 6 dalies c punktas:

yra:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių skaičius, naudotas apskaičiuojant techninius atidėjinius.“,

turi būti:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių, naudotų apskaičiuojant techninius atidėjinius, skaičius.“;

93 puslapis, 147 straipsnio 5 dalies a punktas:

yra:

„nedraudžiamaisiais įvykiais“,

turi būti:

„ne draudimo įvykiais“;

97 puslapis, 150 straipsnio 1 dalies b punktas:

yra:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių skaičius, naudotas apskaičiuojant techninius atidėjinius.“,

turi būti:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių, naudotų apskaičiuojant techninius atidėjinius, skaičius.“;

101 puslapis, 159 straipsnio 6 dalies b punktas:

yra:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių skaičius, naudotas apskaičiuojant techninius atidėjinius.“,

turi būti:

„draudimo arba perdraudimo sutarčių, naudotų apskaičiuojant techninius atidėjinius, skaičius.“;

124 puslapis, 6 skirsnio antraštė:

yra:

„6 SKIRSNIS

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos submodulis “,

turi būti:

„6 SKIRSNIS

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulis “;

124 puslapis, 189 straipsnio 2 dalies c punktas:

yra:

„persidraudžiančių įmonių indėliais,“,

turi būti:

„indėliais persidraudžiančiosiose įmonėse,“;

125 puslapis, 189 straipsnio 3 dalies d punktas:

yra:

„persidraudžiančiųjų įmonių indėlius,“,

turi būti:

„indėlius persidraudžiančiosiose įmonėse,“;

127 puslapis, 192 straipsnio 6 dalis:

yra:

„persidraudžiančiosios įmonės indėliu,“,

turi būti:

„indėliu persidraudžiančiojoje įmonėje,“;

133 puslapis, 201 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa:

yra:

„Vinter yra lygi:“,

turi būti:

„Vintra yra lygi:“;

133 puslapis, 202 straipsnio a punktas:

yra:

„iš visų tarpininkų gautinų sumų,“,

turi būti:

„visų iš tarpininkų gautinų sumų,“;

150 puslapis, 236 straipsnio 1 dalies b punktas:

yra:

„tariami valdymo veiksmai“,

turi būti:

„valdymo veiksmų prielaidos“;

165 puslapis, 260 straipsnio 4 dalis:

yra:

„vienodose rizikos grupėse.“,

turi būti:

„vienodos rizikos grupėse.“;

168 puslapis, 268 straipsnio 2 dalis:

yra:

„kolektyvo nariu“,

turi būti:

„darbuotoju“;

173 puslapis, 275 straipsnio 2 dalies e punktas:

yra:

„(e)

veiklos rezultatų vertinimas, kaip kintamojo atlyginimo nustatymo pagrindas, apima vertės sumažinimą pagal dabartinės ir būsimos rizikos pozicijas, atsižvelgiant į įmonės rizikos pobūdį ir kapitalo sąnaudas;“,

turi būti:

„(e)

veiklos rezultatų vertinimas, kaip kintamojo atlyginimo nustatymo pagrindas, yra sumažinamas dėl dabartinės ir būsimos rizikos pozicijos, atsižvelgiant į įmonės rizikos pobūdį ir kapitalo sąnaudas;“;

272–282 puslapiai, visame XVII priede atsižvelgiant į tinkamą gramatinę formą (38 atvejai):

yra:

„žalos padarymo metai“,

turi būti:

„įvykio metai“;

273 puslapis, XVII priedo B dalies 4 punkto d papunktis:

yra:

„logaritminio pokyčio koeficientą,“,

turi būti:

„logaritminį variacijos koeficientą,“;

274 puslapis, XVII priedo B dalies 6 punkto pirmas sakinys:

yra:

„logaritminio pokyčio koeficientas“,

turi būti:

„logaritminis variacijos koeficientas“;

275 puslapis, XVII priedo C dalies 4 punkto d papunktis:

yra:

„logaritminio pokyčio koeficientą,“,

turi būti:

„logaritminį variacijos koeficientą,“;

276 puslapis, XVII priedo C dalies 6 punkto pirmas sakinys:

yra:

„logaritminio pokyčio koeficientas“,

turi būti:

„logaritminis variacijos koeficientas“;

276 puslapis, XVII priedo D dalies 2 punkto h papunkčio ii papunktis:

yra:

„papildomos reikalavimų sumos“,

turi būti:

„nekaupiamųjų reikalavimų sumos“;

278 puslapis, XVII priedo E dalies 2 punkto e papunkčio i papunktis:

yra:

„skirstinio didelių nuokrypių zoną;“,

turi būti:

„skirstinio kraštą;“;

278 puslapis, XVII priedo E dalies 2 punkto e papunkčio ii papunktis:

yra:

„skirstinio didelių nuokrypių zoną;“,

turi būti:

„skirstinio kraštą;“;

280 puslapis, XVII priedo E dalies 8 punkto b papunktis:

yra:

„sumos sudėtinių dalių“,

turi būti:

„sumos dėmenų“;

280 puslapis, XVII priedo F dalies 2 punkto h papunktis:

yra:

„skirstinio didelių nuokrypių zoną.“,

turi būti:

„skirstinio kraštą.“;

281 puslapis, XVII priedo F dalies 5 punktas:

yra:

„(5)

Įvertintas neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas lygus:

NP' =

Formula

,

jei taikomas 3 punkto f papunktis.

Formula

 

jei μ2 , ω1 ir ω2 parametrai nustatyti 6 punkte.“,

turi būti:

„(5)

Įvertintas neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas lygus:

NP' =

Formula

,

jei taikomas 3 punkto f papunktis,

Formula

kitais atvejais.

jei μ2 , ω1 ir ω2 parametrai nustatyti 6 punkte.“


Top