EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2459

2015 m. gruodžio 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/2459, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

OJ L 339, 24.12.2015, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2459/oj

24.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/48


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2459

2015 m. gruodžio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2015 m. spalio 20 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), atnaujino vieno asmens tapatybės nustatymo informaciją savo sankcijų sąraše;

(3)

2015 m. gruodžio 17 d. Sankcijų komitetas įtraukė du asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/798/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

I.

Į Sprendimo 2013/798/BUSP priede pateiktą sąrašą įtraukiami šie asmenys:

7.   Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye

Pareigos: Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politinio koordinavimo biuro pranešėjas

Gimimo data: a) 1968 m. sausio 30 d., b) 1969 m. sausio 30 d.

Paso Nr.: Centrinės Afrikos Respublikos paso Nr. O00065772 (raidė O, po to 3 nuliai), galiojimas baigiasi 2019 m. gruodžio 30 d.

Adresas: Bangis, Centrinės Afrikos Respublika

Įtraukimo į sąrašą data: 2015 m. gruodžio 17 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haroun Gaye į sąrašą buvo įtrauktas 2015 m. gruodžio 17 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir f papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu Centrinės Afrikos Respublikoje“; ir „yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu“.

Papildoma informacija

HAROUN GAYE nuo 2014 m. pradžios yra vienas iš ginkluotos grupuotės, veikiančios Bangio rajone PK5, vadovų. Rajono PK5 pilietinės visuomenės atstovai teigia, kad H. Gaye ir jo ginkluota grupuotė kursto konfliktą Bangyje, priešinasi susitaikymui ir kliudo gyventojams judėti į trečiąjį Bangio rajoną ir iš jo. 2015 m. gegužės 11 d. H. Gaye ir 300 demonstrantų užblokavo priėjimą prie Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos, kad sutrikdytų paskutinės Bangio forumo dienos renginius. Pranešama, jog H. GAYE bendradarbiavo su „anti-Balaka“ pareigūnais, kad koordinuotų tą sutrikdymą.

2015 m. birželio 26 d. H. Gaye ir nedidelė jo palyda sužlugdė rinkėjų registracijos kampanijos Bangio rajone PK5 atidarymą ir dėl to ši registracijos kampanija buvo nutraukta.

2015 m. rugpjūčio 2 d. MINUSCA pamėgino suimti H. Gaye, laikantis Saugumo Tarybos rezoliucijos 2217 (2015) 32 punkto f papunkčio i papapunkčio nuostatų. H. Gaye, kuris turimais duomenimis buvo iš anksto informuotas apie mėginimą suimti, buvo tam pasirengęs ir turėjo bendrininkų, turinčių sunkiųjų ginklų. H. Gaye pajėgos pradėjo šaudyti į MINUSCA jungtinę specialiosios paskirties grupę. Per septynias valandas trukusį susišaudymą H. Gaye palaikantys kovotojai prieš MINUSCA pajėgas naudojo šaunamuosius ginklus, raketines granatas ir rankines granatas; jie nužudė vieną taikdarį ir sužeidė aštuonis. H. Gaye dalyvavo kurstant smurtinius protestus ir susirėmimus 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje; panašu, kad tai buvo mėginimas įvykdyti perversmą ir nuversti pereinamojo laikotarpio vyriausybę. Manytina, kad šiam mėginimui įvykdyti perversmą vadovavo buvusio prezidento F. Bozizé rėmėjai, sudarę jiems tuo metu parankią sąjungą su H. Gaye ir kitais FPRC vadovais. Atrodo, kad H. Gaye siekė išprovokuoti atsakomųjų išpuolių, kurie sukeltų grėsmę būsimiems rinkimams, ciklą. H. Gaye buvo atsakingas už veiksmų koordinavimą su „anti-Balaka“ grupuotės marginalizuotais elementais.

2015 m. spalio 1 d. rajone PK5 įvyko marginalizuotos „anti-Balaka“ grupės nario Eugène Barret Ngaïkosset ir H. Gaye susitikimas; jame buvo planuojamas bendras išpuolis Bangyje spalio 3 d., šeštadienį. H. Gaye grupuotė neleido rajone PK5 esantiems žmonėms iš jo išvykti, kad būtų sustiprintas gyventojų musulmonų bendras tapatybės jausmas ir taip būtų padidinta įtampa tarp etninių grupių ir išvengta susitaikymo. 2015 m. spalio 26 d. H. Gaye ir jo grupuotė pertraukė Bangio arkivyskupo ir Bangio centrinės mečetės imamo susitikimą ir grasino delegacijai; pastarajai teko pasitraukti iš Centrinės mečetės ir pabėgti iš rajono PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset, b) Eugene Ngaikoisset, c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse, e) Eugene Ngaikouesset; žemos kokybės alias.: f) „The Butcher of Paoua“ (Paoua žudikas), g) Ngakosset

Pareigos: a) buvęs kapitonas, CAR Prezidento gvardija, b) buvęs kapitonas, CAR karinės jūrų pajėgos.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (FACA) karinis identifikavimo numeris 911-10-77

Adresas: a) Bangis, Centrinės Afrikos Respublika

Įtraukimo į sąrašą data: 2015 m. gruodžio 17 d.

Kita informacija: Kapitonas Eugène Barret Ngaïkosset – buvusio Prezidento François Bozizé (CFi.001) buvęs prezidento gvardijos narys, susijęs su „anti-Balaka“ judėjimu. Po ekstradicijos iš Brazavilio 2015 m. gegužės 17 d. jis pabėgo iš kalėjimo ir sukūrė savo paties „anti-Balaka“ grupuotę, kurios nariais buvo ir buvę FACA kovotojai.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET į sąrašą buvo įtrauktas 2015 m. gruodžio 17 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir f papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu Centrinės Afrikos Respublikoje“; ir „yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu“.

Papildoma informacija

E. B. Ngaïkosset yra vienas iš pagrindinių smurtinių veiksmų, kurių protrūkis 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje kilo Bangyje, vykdytojų. E. B. Ngaïkosset ir kiti „anti-Balaka“ judėjimo nariai bendradarbiavo su marginalizuotais buvusios „Seleka“ nariais siekdami destabilizuoti CAR pereinamojo laikotarpio vyriausybę. Naktį iš 2015 m. rugsėjo 27 d. į 28 d. E. B. Ngaïkosset ir kiti nesėkmingai bandė šturmuoti „Izamo“ žandarmerijos stovyklą, norėdami pavogti ginklų ir šaudmenų. Rugsėjo 28 d. grupuotė apsupo CAR nacionalinio radijo patalpas.

2015 m. spalio 1 d. rajone PK5 įvyko E. B. Ngaïkosset ir Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) vadovo Haroun Gaye susitikimas; jame buvo planuojamas bendras išpuolis Bangyje spalio 3 d., šeštadienį.

2015 m. spalio 8 d. CAR teisingumo ministras paskelbė planus atlikti tyrimą E. B. Ngaïkosset ir kitų asmenų atžvilgiu dėl jų vaidmens 2015 m. rugsėjo mėn. Bangyje įvykusiame smurto protrūkyje. E. B. Ngaïkosset ir kiti buvo įvardyti kaip vykdę „pasibaisėtinus veiksmus, kuriais pažeistas valstybės vidaus saugumas, vykdytas sąmokslas ir kurstytas pilietinis karas, pilietinis nepaklusnumas, neapykanta, taip pat skatinta bendrininkauti nusikaltimuose.“ CAR teisėsaugos institucijoms buvo nurodyta pradėti tyrimą siekiant surasti ir suimti vykdytojus bei bendrininkus.

Manoma, kad 2015 m. spalio 11 d. E. B. Ngaïkosset nurodė savo vadovaujamiems „anti-Balaka“ kovotojams vykdyti žmonių grobimus, ypatingą dėmesį skiriant Prancūzijos piliečiams, tačiau taip pat CAR politiniams veikėjams ir JT pareigūnams, siekiant priversti pasitraukti pereinamojo laikotarpio Prezidentę Catherine Samba-Panza.

II.

Sprendimo 2013/798/BUSP priedo 6 įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous, b) Omar Younous, c) Oumar Sodiam, d) Oumar Younous M'Betibangui)

Pareigos: Buvęs „Seleka“ grupuotės generolas

Gimimo data: 1970 m. balandžio 2 d.

Pilietybė: Sudano, CAR diplomatinis pasas Nr. D00000898, išduotas 2013 m. balandžio 11 d. (galioja iki 2018 m. balandžio 10 d.)

Adresas: a) Bria (Brija), Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 75507560), b) Birao, Centrinės Afrikos Respublika, c) Tullus (Tulusas), pietų Darfūras, Sudanas (ankstesnė buvimo vieta)

Kita informacija: Yra deimantų kontrabandininkas, tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir buvusio CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis. Fizinis apibūdinimas: plaukai – juodi; ūgis – 180 cm; priklauso fulbių etninei grupei. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2015 m. rugpjūčio 20 d. (2015 m. spalio 20 d. atlikta pakeitimų)

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Oumar Younous į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto d papunktį, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus“ ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje“.

Papildoma informacija

Oumar Younous, kaip buvusios „Seleka“ grupuotės generolas ir deimantų kontrabandininkas, teikė paramą ginkluotai grupuotei neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, ir jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje.

2008 m. spalio mėn. Oumar Younous, buvęs deimantų supirkimo rūmų SODIAM vairuotojas, prisijungė prie sukilėlių grupuotės Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013 m. gruodžio mėn. Oumar Younous buvo identifikuotas kaip tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis.

O. Younous yra susijęs su deimantų prekyba tarp Brijos bei Sam Ouandjos ir Sudano. Šaltinių duomenimis, Oumar Younous dalyvavo surenkant Brijoje paslėptas deimantų siuntas ir pervežant jas į Sudaną pardavimo tikslais.


Top