EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/ES: 2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vidaus žaliuzių Europos standartų EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir tam tikrų Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 sąlygų atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB bendrajam saugos reikalavimui ir dėl nuorodų į šiuos standartus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Tekstas svarbus EEE

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; panaikino 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. rugpjūčio 14 d.

dėl vidaus žaliuzių Europos standartų EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir tam tikrų Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 sąlygų atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB bendrajam saugos reikalavimui ir dėl nuorodų į šiuos standartus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/531/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 1 dalimi gamintojai įpareigojami pateikti rinkai tik saugius gaminius;

(2)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą gaminys turi būti laikomas saugiu (atsižvelgiant į pavojus ir pavojų kategorijas, kuriems taikomi atitinkami nacionaliniai standartai), kai jis atitinka neprivalomus nacionalinius standartus, kuriais perkeliami Europos standartai, kurių nuorodas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalį Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(3)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 1 dalį Europos standartus nustato Europos standartizacijos organizacijos (ESO) pagal Komisijos suteiktus įgaliojimus;

(4)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija skelbia nuorodas į tokius standartus;

(5)

2011 m. liepos 27 d. Komisija priėmė sprendimą 2011/477/ES (2). Tame sprendime nustatyta, kad, siekiant sumažinti pasismaugimo ir asfiksijos pavojų langų vidaus žaliuzių (ir virvinių langų užuolaidų) konstrukcija turi būti saugi, o prieinama (-os) virvė (-ės), grandinė (-ės), grandinėlė (-ės), jei jų yra, neturi sudaryti pavojingos kilpos. Be to, jei gaminio konstrukcija nepašalina pavojingos kilpos susidarymo pavojaus, gaminyje turi būti sumontuoti atitinkami pasismaugimo pavojų iki minimumo sumažinantys saugos įtaisai. Jei saugos įtaisai sumontuoti, jie turi būti neprieinami reguliuoti mažiems vaikams. Be to, saugos įtaisuose turi nebūti galinčių atsiskirti smulkių dalių, kurios galėtų sukelti vaiko asfiksijos pavojų, jie turi nekelti fizinių sužalojimų pavojaus vaikams dėl, pavyzdžiui, aštrių briaunų, galimybės suspausti pirštus ar kyšančių dalių, jie turi atlaikyti patvarumo ir atsparumo (dėvėjimosi) bandymus ir turi nesusidėvėti bėgant laikui dėl oro sąlygų;

(6)

2012 m. rugsėjo 4 d. Komisija Europos standartizacijos organizacijoms suteikė įgaliojimą M/505 parengti Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams;

(7)

2014 m. vasario 19 d. Europos standartizacijos komitetas pagal Komisijos suteiktą įgaliojimą pirmą kartą paskelbė vidaus žaliuzių Europos standartus EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir patikslintą Europos standartą EN 13120:2009+A1:2014;

(8)

Europos standartai EN 16433 ir EN 16434 ir tam tikros Europos standarto EN 13120+A1 sąlygos atitinka įgaliojimą M/505 ir Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą. Todėl nuorodos į juos turėtų būti atitinkamai paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Toliau nurodyti Europos standartai atitinka juose nurodytiems pavojams taikomą Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą:

a)

EN 16433:2014 „Vidaus žaliuzės. — Apsauga nuo suveržimo pavojaus. — Bandymo metodai“;

b)

EN 16434:2014 „Vidaus žaliuzės. — Apsauga nuo suveržimo pavojaus. — Saugos įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai“;

c)

Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 „Vidaus žaliuzės. —Eksploataciniai ir saugos reikalavimai“ 8.2 ir 15 sąlygos.

2 straipsnis

Nuorodos į standartus EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 8.2 ir 15 sąlygas skelbiamos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  2011 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas 2011/477/ES dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB turi būti įtraukti į Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams (OL L 196, 2011 7 28, p. 21).


Top