EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0544

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 544/2013 dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Biomin GmbH“ ) Tekstas svarbus EEE

OJ L 163, 15.6.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 157 - 158

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/544/oj

15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 544/2013

2013 m. birželio 14 d.

dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Biomin GmbH“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo išdavimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. lapkričio 14 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti mėsinių viščiukų produktyvumas. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(12):2965.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV (1) kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1890

„Biomin GmbH“

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913

 

Priedo sudėtis

Preparatas, kuris yra toliau nurodytų medžiagų mišinys:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, kurios sudėtyje yra mažiausiai 3 × 109 KSV/g priedo

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, kurios sudėtyje yra mažiausiai 1 × 109 KSV/g priedo

 

Enterococcus faecium DSM 21913, kurios sudėtyje yra mažiausiai 6 × 109 KSV/g priedo

Kietas preparatas (santykis 3:1:6)

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 gyvybingos ląstelės

 

Analizės metodai  (2)

Skaičiavimas:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15785)

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787)

 

Enterococcus faecium DSM 21913: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15788)

Identifikavimas:

impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai viščiukai

1 × 108

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Priedą galima naudoti su pašarais, kurių sudėtyje yra šių kokcidiostatų: amonio maduramicino, diklazurilo arba robenidino hidrochlorido.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. liepos 5 d.


(1)  Bendrame mišinio kiekyje.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top