EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0258(01)

2013/258/ES: 2013 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi turi būti priimta AKR ir ES ministrų taryboje dėl Somalio Federacinės Respublikos statuso, susijusio su Partnerystės susitarimu tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių

OL L 150, 2013 6 4, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/258(2)/oj

4.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. gegužės 27 d.

dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi turi būti priimta AKR ir ES ministrų taryboje dėl Somalio Federacinės Respublikos statuso, susijusio su Partnerystės susitarimu tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių

(2013/258/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto (2)2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge iš dalies pakeisto (3) ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu iš dalies pakeisto (4) Partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (toliau – AKR ir ES susitarimas) 94 straipsnyje nustatyta, kad valstybės prašymas dėl prisijungimo prie susitarimo turi būti pateiktas AKR ir ES ministrų tarybai ir jos patvirtintas;

(2)

2013 m. vasario 25 d. Somalio Federacinė Respublika pateikė prašymą dėl prisijungimo prie AKR ir ES susitarimo pagal jo 94 straipsnį;

(3)

Sąjunga turėtų pritarti AKR ir ES ministrų tarybos sprendimui patvirtinti Somalio Federacinės Respublikos prisijungimą;

(4)

Somalio Federacinė Respublika turėtų deponuoti prisijungimo aktą AKR ir ES susitarimo depozitarams – Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir AKR valstybių sekretoriatui;

(5)

todėl reikėtų nustatyti poziciją, kuri Sąjungos vardu turėtų būti priimta AKR ir ES ministrų taryboje dėl Somalio Federacinės Respublikos statuso, susijusio su AKR ir ES susitarimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta AKR ir ES ministrų taryboje dėl Somalio Federacinės Respublikos prašymo dėl stebėtojo statuso suteikimo ir vėlesnio prisijungimo prie 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge iš dalies pakeisto ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu iš dalies pakeisto Partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių grindžiama AKR ir ES ministrų tarybos sprendimo projektu, pridėtu prie šio sprendimo.

Formalūs ir nereikšmingi pridėto AKR ir ES ministrų tarybos sprendimo projekto pakeitimai gali būti sutarti nekeičiant šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su pataisymais OL L 385, 2004 12 29, p. 88.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.

(4)  OL L 287, 2010 11 4, p. 3.


PROJEKTAS

AKR IR ES MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. …/…

… m. … … d.

dėl Somalio Federacinės Respublikos prašymo dėl stebėtojo statuso suteikimo ir vėlesnio prisijungimo prie Partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių

AKR IR ES MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (1), 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge iš dalies pakeistą (2) ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu iš dalies pakeistą (3) Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (toliau – AKR ir ES susitarimas), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. kovo 8 d. AKR ir ES Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 1/2005 dėl AKR ir EB Ministrų Tarybos darbo tvarkos taisyklių priėmimo (4), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Kotonu susitarimo 93 straipsnio 3 dalį jis įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d. Jis pirmą kartą iš dalies pakeistas 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, antrą kartą – 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu. Antrą kartą atlikti pakeitimai laikinai galioja nuo 2010 m. spalio 31 d. (5);

(2)

AKR ir ES susitarimo 94 straipsnyje nustatyta, kad valstybės prašymas dėl prisijungimo prie susitarimo turi būti pateiktas AKR ir ES ministrų tarybai ir jos patvirtintas;

(3)

2013 m. vasario 25 d. Somalio Federacinė Respublika pateikė prašymą dėl stebėtojo statuso suteikimo ir vėlesnio prisijungimo prie AKR ir ES susitarimo pagal jo 94 straipsnį;

(4)

Somalio Federacinė Respublika turėtų deponuoti prisijungimo aktą AKR ir ES susitarimo depozitarams – Europos Sąjungos Ministrų Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir AKR valstybių sekretoriatui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prašymo dėl prisijungimo prie susitarimo ir stebėtojo statuso suteikimo patvirtinimas

Somalio Federacinės Respublikos prašymas leisti prisijungti prie 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto, 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge iš dalies pakeisto ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu iš dalies pakeisto Partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių patvirtinamas.

Somalio Federacinė Respublika deponuoja prisijungimo aktą AKR ir ES susitarimo depozitarams – Europos Sąjungos Ministrų Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir AKR valstybių sekretoriatui.

Iki prisijungimo Somalio Federacinė Respublika gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose stebėtojos teisėmis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta

AKR ir ES ministrų tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  EB OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (ES OL L 209, 2005 8 11, p. 27).

(3)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (ES OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(4)  ES OL L 95, 2005 4 14, p. 44.

(5)  2010 m. birželio 21 d. AKR ir ES Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2010 (ES OL L 287, 2010 11 4, p. 68).


Top