EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0404

2013 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2013 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo II priede nustatytų kilmės taisyklių taikymo išimčių, taikomų laikantis tam tikriems Peru kilmės produktams nustatytų kvotų

OJ L 121, 3.5.2013, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 194 - 198

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/404/oj

3.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2013

2013 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo II priede nustatytų kilmės taisyklių taikymo išimčių, taikomų laikantis tam tikriems Peru kilmės produktams nustatytų kvotų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2012/735/ES dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2012/735/ES Taryba leido Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimą (toliau – Susitarimas). Pagal Sprendimą 2012/735/ES Susitarimas turi būti taikomas laikinai, kol bus užbaigtos jo sudarymo procedūros. Susitarimas laikinai taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d.;

(2)

Susitarimo II priedas susijęs su sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais. Kai kuriems produktams to priedo 2A ir 5 priedėliuose numatytos priede nustatytų kilmės taisyklių taikymo išimtys, taikomos laikantis metinių kvotų. Todėl būtina nustatyti tų išimčių taikymo iš Peru importuojamiems produktams sąlygas;

(3)

Susitarimo II priedo 2A ir 5 priedėliuose nurodytas kvotas Komisija turėtų administruoti vadovaudamasi pirmumo principu pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2);

(4)

teisė naudotis muitų tarifų nuolaidomis turėtų būti suteikta, kai muitinei pateikiamas atitinkamas prekių kilmės įrodymas, kaip numatyta Susitarime;

(5)

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (3) su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 927/2012 (4), I priede nurodyti nauji KN kodai, kurie skiriasi nuo Susitarime nurodytų kodų. Todėl šio reglamento priedo B dalyje turėtų būti nurodyti naujieji kodai;

(6)

kadangi Susitarimas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) II priedo 2A priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės taikomos šio reglamento priedo A dalyje išvardytiems produktams.

2.   Susitarimo II priedo 5 priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės taikomos šio reglamento priedo B dalyje išvardytiems produktams.

2 straipsnis

Kad priede išvardytiems produktams galėtų būti taikoma 1 straipsnyje nurodyta išimtis, prie tų produktų turi būti pridėtas Susitarimo II priede nurodytas kilmės įrodymas.

3 straipsnis

Priede išvardytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a–308c straipsnius.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2012 12 21, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(4)  OL L 304, 2012 10 31, p. 1.


PRIEDAS

Peru

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio, o lengvatų sistemos aprėptis, atsižvelgiant į šį priedą, nustatoma pagal šio reglamento priėmimo metu galiojančius KN kodus. Kai nurodomi ex KN kodai, lengvatų sistemos aprėptis turi būti nustatoma KN kodą taikant kartu su atitinkamu aprašymu.

A   DALIS

Eilės Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Kvotos laikotarpis

Metinės kvotos dydis

(neto masė tonomis, jeigu nenurodyta kitaip)

09.7170

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

15 000

09.7171

ex 5607 50 (1) ir 5608

Virvės ir tinklai

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

650

09.7172

6108 22 00

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės, megztos arba nertos, iš cheminių pluoštų

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

200

09.7173

6112 31

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumėliai (kelnaitės), megzti arba nerti, iš sintetinių pluoštų

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

25

09.7174

6112 41

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumėliai, megzti arba nerti, iš sintetinių pluoštų

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

100

09.7175

6115 10

Laipsniškai kintančio suspaudimo kompresinės kojinės (pavyzdžiui, kojinės, skirtos sergantiems varikoze), megztos arba nertos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

25

09.7176

6115 21 00

Kitos pėdkelnės ir triko, iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso; megztos arba nertos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

40

09.7177

6115 22 00

Kitos pėdkelnės ir triko, iš sintetinių pluoštų, Iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso; megztos arba nertos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

15

09.7178

6115 30

Kitos moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso, megztos arba nertos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

25

09.7179

6115 96

Kiti, iš sintetinių pluoštų, megztos arba nertos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

175

09.7192

7321

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės (įskaitant virykles su papildomais centrinio šildymo katilais), mėsos keptuvai (barbecues), žarijų indai, dujų degikliai, plokšti šildytuvai ir panašūs neelektriniai buitiniai prietaisai bei jų dalys iš geležies arba iš plieno

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

20 000 vienetų

09.7193

7323

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies arba iš plieno; geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

50 000

09.7194

7325

Kiti lietiniai geležies arba plieno gaminiai

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

50 000


B   DALIS

Eilės Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Kvotos laikotarpis

Metinės kvotos dydis

(metrinėmis tonomis)

09.7195

0303 54 10

Scomber scombrus arba Scomber japonicus rūšių užšaldytos skumbrės

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

4 000

09.7196

0303 89 45

Užšaldyti ančiuviai (Engraulis spp.).

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

120

09.7197

0303 55 10

Atlanto paprastosios stauridės (Trachurus trachurus), užšaldytos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

60

0303 55 90 (2)

Paprastosios stauridės (Trachurus trachurus), užšaldytos

09.7198

0307 49 59

Užšaldyti kalmarai (Ommastrephes spp., išskyrus Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. Ir Sepioteuthis spp.), su kiautais arba be kiautų

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

4 200

09.7199

0307 49 99

Kalmarai (Ommastrephes spp., išskyrus Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. Ir Sepioteuthis spp.), džiovinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, su kiautais arba be kiautų

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

2 500

09.7200

1604 15 11

Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrių filė, paruošta ar konservuota

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

2 000

09.7201

1604 15 19

Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrės, paruoštos ar konservuotos, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos, išskyrus filė

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

800

09.7202

1604 15 90

Scomber australasicus rūšies skumbrės, paruoštos ar konservuotos, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

20

09.7203

1604 16 00

Ančiuviai, paruošti ar konservuoti, sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

400

09.7204

1604 20 40

Paruošti ar konservuoti ančiuviai, išskyrus sveikus arba supjaustytus į gabalus

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

30

09.7205

0307 19 10

0307 29 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10 (3)

1605 53 90 (4)

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

Moliuskai, paruošti ar konservuoti, išskyrus Mytilus spp. and Perna spp. rūšių midijas

Nuo kovo 1 d. iki vasario mėn. pabaigos

500


(1)  TARIC kodai 5607501110, 5607501910, 5607503010 ir 5607509091.

(2)  TARIC kodas 0303559010.

(3)  TARIC kodas 1605531095.

(4)  TARIC kodas 1605539095.


Top