EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0125

2013/125/ES: 2013 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo

OJ L 69, 13.3.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 213 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/125(1)/oj

13.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. vasario 25 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo

(2013/125/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su tam tikromis kitomis Pasaulio prekybos organizacijos narėmis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį, į Europos Sąjungą stojant Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai;

(2)

Komisija vedė derybas vadovaudamasi Tarybos patvirtintais derybų nurodymais;

(3)

užbaigus derybas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (toliau – susitarimas) 2011 m. gruodžio 21 d. parafavo Europos Sąjungos atstovas ir 2012 m. vasario 17 d. – Jungtinių Amerikos Valstijų atstovas;

(4)

susitarimas pasirašytas 2012 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, remiantis Tarybos sprendimu 2012/644/ES (1);

(5)

šis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu tvirtinamas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (toliau – susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pateikti susitarime numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 287, 2012 10 18, p. 2.

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

2012 m. gruodžio 7 d., Ženeva

Gerb. pone,

Baigus derybas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašų pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, turiu garbės patvirtinti šį susitarimą:

1.

Europos Sąjunga į savo 27 ES valstybių narių muitų teritorijoje galiojantį įsipareigojimų PPO sąrašą įtraukia 25 ES valstybių narių muitų teritorijoje galiojančiame įsipareigojimų sąraše numatytas nuolaidas su šiame laiške išdėstytais pakeitimais ir įpareigoja jų laikytis.

4 680 tonų padidinti šaliai (JAV) skirtą ES tarifinę kvotą „naminių paukščių mėsai ir valgomiesiems subproduktams, šviežiems, atšaldytiems arba užšaldytiems“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

200 tonų padidinti šaliai (JAV) skirtą ES tarifinę kvotą „užšaldytiems kumpiams ir nugarinėms be kaulų“, toliau taikant kvotai galiojančią 250 EUR/t muito normą (tarifo subpozicijos ex ex 0203 1955 ir ex ex 0203 2955);

nustatyti šaliai (JAV) skirtą 1 550 tonų tarifinę kvotą „maisto produktams“, taikant kvotai „žemės ūkio elemento“ muito normą (tarifo subpozicija 2106 9098);

600 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „naminių kiaulių dalims, šviežioms, atšaldytoms arba užšaldytoms, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą nugarinę“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

500 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „vištų skerdenėlių dalims, šviežioms, atšaldytoms arba užšaldytoms“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

400 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „naminių paukščių skerdenėlių dalims“, toliau taikant kvotai galiojančią 795 EUR/t muito normą (tarifo subpozicija 0207 1410);

580 tonų padidinti (erga omnes) ES tarifinę kvotą „kalakutų mėsai, šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai“, toliau taikant kvotai galiojančias muitų normas (tarifo subpozicijos 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

jei visos vidinės procedūros, būtinos, kad ES įtrauktų į savo įsipareigojimų PPO sąrašą šiame laiške išdėstytus pakeitimus ir įpareigotų jų laikytis, nėra baigtos likus 60 dienų iki laikotarpio, per kurį Jungtinės Valstijos gali pasinaudoti savo teise panaikinti iš esmės lygiavertes nuolaidas, kaip numatyta GATT XXVIII straipsnyje, pabaigos, ES paprašo, kad PPO Prekybos prekėmis taryba nepasibaigus tam laikotarpiui patvirtintų laikotarpio pratęsimą. Toks pratęstas laikotarpis turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta, jog visos ES vidinės procedūros būtų baigtos 60 dienų iki laikotarpio, per kurį Jungtinės Valstijos gali pasinaudoti savo teisėmis pagal GATT XXVIII straipsnį, pabaigos.

2.

Atsižvelgdamos į derybas dėl minėtų pakeitimų ir Europos Sąjungos muitų teritorijos išplėtimą įtraukiant Bulgarijos Respubliką ir Rumuniją, Jungtinės Amerikos Valstijos per 21 dieną nuo šio susitarimo įsigaliojimo pateikia skelbti Federaliniame registre pranešimą apie Jungtinių Valstijų suderinto muitų tarifų sąrašo 4 skyriaus JAV papildomose 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 25 pastabose Europos Sąjungai nustatytų tarifinių importo kvotų sūriams pakeitimą siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos muitų teritorijos išplėtimą įtraukiant Bulgariją ir Rumuniją.

3.

Konsultacijos, bet kuriai šaliai paprašius, gali vykti bet kuriuo metu dėl visų minėtų klausimų.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui. Tokiu atveju šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas kartu sudarytų Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą pasikeičiant laiškais (toliau – susitarimas).

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos viena kitai raštu praneša apie vidinių procedūrų, būtinų šiam susitarimui įsigalioti, užbaigimą. Šis susitarimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo paskutinio pranešimo gavimo.

Su didele pagarba

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

2012 m. gruodžio 7 d., Ženeva

Gerb. pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavome Jūsų šiandienos laišką, kuriame rašoma:

„Baigus derybas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašų pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, turiu garbės patvirtinti šį susitarimą:

1.

Europos Sąjunga į savo 27 ES valstybių narių muitų teritorijoje galiojantį įsipareigojimų PPO sąrašą įtraukia 25 ES valstybių narių muitų teritorijoje galiojančiame įsipareigojimų sąraše numatytas nuolaidas su šiame laiške išdėstytais pakeitimais ir įpareigoja jų laikytis.

4 680 tonų padidinti šaliai (JAV) skirtą ES tarifinę kvotą „naminių paukščių mėsai ir valgomiesiems subproduktams, šviežiems, atšaldytiems arba užšaldytiems“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

200 tonų padidinti šaliai (JAV) skirtą ES tarifinę kvotą „užšaldytiems kumpiams ir nugarinėms be kaulų“, toliau taikant kvotai galiojančią 250 EUR/t muito normą (tarifo subpozicijos ex ex 0203 1955 ir ex ex 0203 2955);

nustatyti šaliai (JAV) skirtą 1 550 tonų tarifinę kvotą „maisto produktams“, taikant kvotai „žemės ūkio elemento“ muito normą (tarifo subpozicija 2106 9098);

600 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „naminių kiaulių dalims, šviežioms, atšaldytoms arba užšaldytoms, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą nugarinę“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

500 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „vištų skerdenėlių dalims, šviežioms, atšaldytoms arba užšaldytoms“, toliau taikant kvotai galiojančias muito normas (tarifo subpozicijos 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

400 tonų padidinti ES tarifinę kvotą (erga omnes) „naminių paukščių skerdenėlių dalims“, toliau taikant kvotai galiojančią 795 EUR/t muito normą (tarifo subpozicija 0207 1410);

580 tonų padidinti (erga omnes) ES tarifinę kvotą „kalakutų mėsai, šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai“, toliau taikant kvotai galiojančias muitų normas (tarifo subpozicijos 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

jei visos vidinės procedūros, būtinos, kad ES įtrauktų į savo įsipareigojimų PPO sąrašą šiame laiške išdėstytus pakeitimus ir įpareigotų jų laikytis, nėra baigtos likus 60 dienų iki laikotarpio, per kurį Jungtinės Valstijos gali pasinaudoti savo teise panaikinti iš esmės lygiavertes nuolaidas, kaip numatyta GATT XXVIII straipsnyje, pabaigos, ES paprašo, kad PPO Prekybos prekėmis taryba nepasibaigus tam laikotarpiui patvirtintų laikotarpio pratęsimą. Toks pratęstas laikotarpis turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta, jog visos ES vidinės procedūros būtų baigtos 60 dienų iki laikotarpio, per kurį Jungtinės Valstijos gali pasinaudoti savo teisėmis pagal GATT XXVIII straipsnį, pabaigos.

2.

Atsižvelgdamos į derybas dėl minėtų pakeitimų ir Europos Sąjungos muitų teritorijos išplėtimą įtraukiant Bulgarijos Respubliką ir Rumuniją, Jungtinės Amerikos Valstijos per 21 dieną nuo šio susitarimo įsigaliojimo pateikia skelbti Federaliniame registre pranešimą apie Jungtinių Valstijų suderinto muitų tarifų sąrašo 4 skyriaus JAV papildomose 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 25 pastabose Europos Sąjungai nustatytų tarifinių importo kvotų sūriams pakeitimą siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos muitų teritorijos išplėtimą įtraukiant Bulgariją ir Rumuniją.

3.

Konsultacijos, bet kuriai šaliai paprašius, gali vykti bet kuriuo metu dėl visų minėtų klausimų.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui. Tokiu atveju šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas kartu sudarytų Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą pasikeičiant laiškais (toliau – susitarimas).

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos viena kitai raštu praneša apie vidinių procedūrų, būtinų šiam susitarimui įsigalioti, užbaigimą. Šis susitarimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo paskutinio pranešimo gavimo“.

Turiu garbės pranešti, kad mano Vyriausybė pritaria šiam laiškui.

Su didele pagarba

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


Top