EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1258

2012 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1258/2012 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

OJ L 361, 31.12.2012, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 258 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1258/oj

31.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 361/85


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1258/2012

2012 m. lapkričio 28 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 31/2008 dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (1) (toliau – partnerystės susitarimas);

(2)

naujasis partnerystės susitarimo protokolas (toliau – naujasis protokolas) buvo parafuotas 2012 m. gegužės 10 d. Naujuoju protokolu ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Madagaskaras turi suverenias teises ar kurie priklauso jo jurisdikcijai žuvininkystės srityje;

(3)

2012 m. lapkričio 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/826/ES (2) dėl naujojo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo;

(4)

turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas naujojo protokolo taikymo laikotarpiu;

(5)

remiantis 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse (3), jei paaiškėja, kad Sąjungai pagal naująjį protokolą skirti žvejybos leidimai arba žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudojami, Komisija apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares. Jei iki termino, kurį nustato Taryba, atsakymas negaunamas, tai laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai nevisiškai išnaudoja savo žvejybos galimybes tuo laikotarpiu. Minėtą terminą reikėtų nustatyti;

(6)

kadangi numatyta protokolą laikinai taikyti nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2013 m. sausio 1 d., reikėtų, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo taip nustatytos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Žvejybos galimybės, nustatytos pagal Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas), valstybėms narėms paskirstomos taip:

Laivo tipas

Valstybė narė

Žvejybos galimybės

Tunų žvejybos seineriai

Ispanija

21

Prancūzija

18

Italija

1

Ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa didesnė nei 100 GT

Ispanija

17

Prancūzija

9

Portugalija

5

Jungtinė Karalystė

3

Ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa yra 100 GT arba mažesnė

Prancūzija

22

2.   Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 taikomas nedarant poveikio partnerystės susitarimui.

3.   Jei 1 dalyje nurodytos valstybės narės pateikia nepakankamai žvejybos leidimų paraiškų, kad būtų išnaudotos protokole numatytos žvejybos galimybės, Komisija svarsto kitos valstybės narės pateiktas žvejybos leidimų paraiškas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnyje.

4.   Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, per kurį valstybės narės turi patvirtinti, kad neišnaudoja visų suteiktų žvejybos galimybių, yra 10 darbo dienų nuo dienos, kai Komisija jas informuoja, kad visos žvejybos galimybės nėra išnaudojamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo protokolo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 15, 2008 1 18, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.

(3)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.


Top