EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0665

2012 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/665/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

OL L 299, 2012 10 27, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/665/oj

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/45


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/665/BUSP

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Sprendimu 2010/638/BUSP (1) Taryba nustatė ribojamąsias priemones Gvinėjos Respublikai;

(2)

remiantis Sprendimo 2010/638/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2013 m. spalio 27 d.;

(3)

reikia iš dalies pakeisti Sprendime 2010/638/BUSP numatytas priemones, susijusias su ginklų embargu;

(4)

todėl Sprendimas 2010/638/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/638/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įrašomas šis punktas:

„g)

sprogmenų ir susijusios įrangos, skirtos civiliniam naudojimui kasyboje, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, investicijoms į infrastruktūrą ir techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui, taip pat su tokiais objektais susijusiam finansavimo ir finansinės paramos teikimui, jeigu sprogmenų ir susijusios įrangos saugojimą, naudojimą bei paslaugų teikimą kontroliuoja ir tikrina nepriklausoma įstaiga ir yra nustatyti susijusių paslaugų teikėjai;“;

b)

pridedama ši pastraipa:

„Tais atvejais, kai taikomas g punktas, valstybė narė apie savo ketinimą pagal tą punktą suteikti leidimą praneša kitoms valstybėms narėms prieš dvi savaites.“

2.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. spalio 27 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 10.


Top