EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/ES: 2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu

OL L 204, 2012 7 31, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OL L 204, 2012 7 31, p. 18–18 (GA)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/131


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu

(2012/419/ES)

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 355 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 355 straipsnio 6 dalį Europos Vadovų Taryba gali atitinkamos valstybės narės iniciatyva, pasikonsultavusi su Komisija, vieningai priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas to straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos Danijos, Prancūzijos ar Nyderlandų šalies ar teritorijos statusas Sąjungos atžvilgiu;

(2)

2011 m. spalio 26 d. Prancūzijos Prezidento laišku Prancūzijos Respublika (toliau – Prancūzija) pateikė prašymą Europos Vadovų Tarybai priimti sprendimą, kad Majotas, kuris šiuo metu turi užjūrio šalies ar teritorijos statusą, kaip apibrėžta SESV 355 straipsnio 2 dalyje, ir todėl yra įtrauktas į tos Sutarties II priedą, galėtų įgyti atokiausio regiono statusą, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje;

(3)

Prancūzijos prašymu išreiškiamas Majoto gyventojų pasirinkimas laipsniškai priartėti prie žemyninės Prancūzijos, patvirtintas 2009 m. kovo 29 d. referendume, kuriame 95,2 % rinkėjų balsavo už pasiūlymą, kad Majotas taptų departamentu. Todėl 2011 m. kovo 31 d. Majotas tapo šimtas pirmuoju Prancūzijos departamentu ir penktuoju Prancūzijos užjūrio departamentu;

(4)

Majoto socialinės ir ekonominės struktūros padėtis bei geografinė padėtis turi visas atokiausio regiono savybes, nurodytas SESV 349 straipsnyje, kaip apibrėžta toje nuostatoje. Todėl nuorodą į Majotą reikėtų įtraukti į SESV 349 straipsnį, kad tas straipsnis būtų jam taikytinas visas, ir į SESV 355 straipsnio 1 dalį;

(5)

Majoto statuso Sąjungos atžvilgiu pakeitimas atsižvelgiant į demokratiškai išreikštą prašymą turėtų būti laikomas žingsniu, atitinkančiu Majoto įgytą žemyninei Prancūzijai artimą statusą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotas nebėra užjūrio šalis ar teritorija, kuriai taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ketvirtosios dalies nuostatos, bet tampa atokiausiu regionu, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje.

2 straipsnis

SESV iš dalies keičiama taip:

1.

349 straipsnio pirmoje pastraipoje po žodžio „Martinikos“ įterpiamas žodis „Majoto“.

2.

355 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Martinikai“ įterpiamas žodis „Majotui“.

3.

II priede išbraukiama šešta įtrauka.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 11 d.

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

H. VAN ROMPUY


Top