EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0428

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 428/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

OJ L 132, 23.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/428/oj

23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 428/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

remdamosi Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu dėl prekybos vynu (2) Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė, kad šios valstybės pavadinimas būtų įtrauktas į Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (3) XV priedo B punkto stulpelį, kuriame nurodomos šalys, galinčios naudoti vienos iš vyninių vynuogių veislių, kurios gali būti nurodytos vynų etiketėje pagal 62 straipsnio 4 dalį, pavadinimą. Patikrinus, ar minėto reglamento 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir 62 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos tenkinamos, reikėtų Jungtines Amerikos Valstijas įtraukti į atitinkamą to priedo stulpelį prie vyninių vynuogių veislių pavadinimo, susijusio su šiuo prašymu;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 607/2009 XV priedo B dalies 58 eilutė pakeičiama taip:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 87, 2006 3 24, p. 2.

(3)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


Top