EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1131

2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1131/2011, kuriuo dėl steviolio glikozidų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 295, 12.11.2011, p. 205–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 292 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1131/oj

12.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/205


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1131/2011

2011 m. lapkričio 11 d.

kuriuo dėl steviolio glikozidų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1333/2008 nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) įvertino iš Stevia rebaudiana Bertoni augalo lapų ekstrahuotų steviolio glikozidų kaip saldiklių naudojimo saugą ir 2010 m. kovo 10 d. (2) paskelbė nuomonę. Tarnyba nustatė, kad leistina steviolio glikozido paros norma (LPN), išreikšta steviolio ekvivalentais, yra 4 mg, apskaičiuoti vienam kilogramui kūno svorio per dieną. Remiantis kukliausiu steviolio glikozidų poveikio suaugusiesiems ir vaikams vertinimu, tikėtina, kad suvartojus didžiausią numatomą normą, LPN būtų viršyta;

(3)

atsižvelgdami į Tarnybos išvadą, 2010 m. rugsėjo mėn. pareiškėjai pateikė informaciją apie patikslintas naudojimo paskirtis ir paprašė Tarnybos jas apsvarstyti. 2011 m. sausio mėn. (3) buvo paskelbtas pranešimas apie naują poveikio vertinimą. Nors naudojimo paskirtys buvo patikslintos, gauta labai panaši išvada, t. y. kad daug šių medžiagų suvartojančių vartotojų – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – LPN gali būti viršyta. Prie numatomo bendro su steviolio glikozidais susijusio poveikio labiausiai prisideda aromatizuoti nealkoholiniai gėrimai (gaivieji gėrimai);

(4)

atsižvelgiant į būtinybę pateikti rinkai naujų gaminių, turinčių mažiau kalorijų, steviolio glikozidus turėtų būti leista naudoti kaip saldiklius, neviršijant atitinkamo didžiausio kiekio. Atsižvelgiant į tai, kad didelė steviolio glikozidų dozė gali būti gauta vartojant gaiviuosius gėrimus, reikėtų nustatyti mažesnį nei Tarnybos anksčiau apsvarstytasis siūlomas suvartojamas kiekis, apskaičiuotas aromatizuotiems gėrimams;

(5)

Komisija prašys steviolio glikozidų gamintojų ir naudotojų pateikti informacijos apie faktinį šio maisto priedo naudojimą suteikus leidimą. Komisija šią informaciją pateiks valstybėms narėms. Prireikus Komisija prašys Tarnybos atlikti naują patikslintą poveikio vertinimą, atsižvelgiant į realų steviolio glikozidų naudojimą įvairių pakategorių maisto gaminiuose ir į normalių gaminių ir gaminių, turinčių mažiau kalorijų, vartojimo palyginimą;

(6)

Tarnybos nuomonėje steviolio glikozidų LPN išreikšta steviolio ekvivalentais. Su maistu suvartojamų steviolio glikozidų kiekis taip pat išreikštas steviolio ekvivalentais. Todėl tikslinga didžiausią leistiną suvartojamą kiekį taip pat išreikšti steviolio ekvivalentais. Didžiausias leistinas steviolio glikozidų kiekis yra išreikštas kaip visų įvardytų ir specifikacijose nurodytų steviolio glikozidų suma ir gali būti perskaičiuotas į steviolio ekvivalentus naudojant specifikacijose nurodytus perskaičiavimo koeficientus;

(7)

šiame reglamente pateiktos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Nukrypstant nuo 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą (4), 2 straipsnio 1 dalies, steviolio glikozidų (E 960) įrašai Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo B ir E dalyse galioja nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 11 d..

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupės parengta mokslinė nuomonė apie steviolio glikozidų kaip maisto priedo naudojimą. EFSA leidinys (2010 m.), 8(4):1537.

(3)  EFSA pranešimas „Patikslintas steviolio glikozidų, numatomų naudoti kaip maisto priedas, poveikio vertinimas“. EFSA leidinys (2011 m.), 9(01):1972.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B2 dalyje po įrašo„E 959“ įterpiamas šis įrašas „E 960“:

„E 960

Steviolio glikozidai“

2)

E dalyje atitinkamose maisto gaminių kategorijose eilės tvarka įterpiami šie su E 960 susiję įrašai:

E DALIS.   LEIDŽIAMI NAUDOTI MAISTO PRIEDAI IR JŲ NAUDOJIMO ĮVAIRIŲ KATEGORIJŲ MAISTO PRODUKTUOSE SĄLYGOS

Kategorija

E numeris

Pavadinimas

Didžiausias kiekis (mg/l arba mg/kg)

Išnašos

Apribojimai / išimtys

01.4

Aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

E 960

Steviolio glikozidai

100

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

03.

Valgomieji ledai

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais

04.2.2

Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje arba sūrime

E 960

Steviolio glikozidai

100

(60)

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

04.2.4.1

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus kompotą

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik turintys mažiau kalorijų

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

04.2.5.1

Aukščiausios rūšies džemai ir aukščiausios rūšies želė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys džemai, želė ir marmeladai

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

04.2.5.2

Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys džemai, želė ir marmeladai

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

04.2.5.3

Kiti panašūs vaisių arba daržovių užtepai

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik sumuštinių aptepai iš džiovintų vaisių, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

05.1

Kakavos ir šokolado produktai, kuriems taikoma Direktyva 2000/36/EB

E 960

Steviolio glikozidai

270

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

05.2

Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles

E 960

Steviolio glikozidai

270

(60)

Tik iš kakavos arba džiovintų vaisių, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

E 960

Steviolio glikozidai

330

(60)

Tik sumuštinių aptepai iš kakavos, pieno, džiovintų vaisių arba riebalų, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

E 960

Steviolio glikozidai

350

(60)

Tik konditerijos gaminiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 960

Steviolio glikozidai

2 000

(60)

Tik burnos kvapo gaivinamosios pastilės, į kurias nepridėta cukraus

E 960

Steviolio glikozidai

670

(60)

Tik stipriai aromatizuotos gaivinamosios pastilės, į kurias nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

05.3

Kramtomoji guma

E 960

Steviolio glikozidai

3 300

(60)

Tik į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

05.4

Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus

E 960

Steviolio glikozidai

330

(60)

Tik konditerijos gaminiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 960

Steviolio glikozidai

270

(60)

Tik iš kakavos arba džiovintų vaisių, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

06.3

Pusryčių javainiai

E 960

Steviolio glikozidai

330

(60)

Tik pusryčių javainiai, kuriuose yra daugiau kaip 15 % maistinių skaidulų ir ne mažiau kaip 20 % sėlenų, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

07.2

Smulkūs konditerijos kepiniai

E 960

Steviolio glikozidai

330

(60)

Tik essoblaten (vafliniai paplotėliai)

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

09.2.

Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

Tik saldžiarūgščiai žuvies ir žuvies marinatų, vėžiagyvių ir moliuskų prezervai ir pusiau prezervai

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

11.4.1

Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

E 960

Steviolio glikozidai

quantum satis

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

11.4.2

Miltelių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

E 960

Steviolio glikozidai

quantum satis

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

11.4.3

Tablečių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

E 960

Steviolio glikozidai

quantum satis

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

12.5

Sriubos ir sultiniai

E 960

Steviolio glikozidai

40

(60)

Tik mažiau kalorijų turinčios sriubos

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

12.6

Padažai

E 960

Steviolio glikozidai

120

(60)

Išskyrus sojų pupelių padažą (fermentuotą ar nefermentuotą)

E 960

Steviolio glikozidai

175

(60)

Tik sojų pupelių padažas (fermentuotas ar nefermentuotas)

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

13.2

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB (išskyrus 13.1.5 kategorijai priskiriamus maisto produktus)

E 960

Steviolio glikozidai

330

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

13.3

Dietiniai maisto produktai kūno svoriui kontroliuoti, kuriais pakeičiamas (visiškai ar iš dalies) visos dienos maistas ar atskiras valgis

E 960

Steviolio glikozidai

270

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

14.1.3

Vaisių nektarai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/112/EB, taip pat daržovių nektarai ir panašūs produktai

E 960

Steviolio glikozidai

100

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

14.1.4

Aromatizuoti gėrimai

E 960

Steviolio glikozidai

80

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

14.2.1

Alus ir salyklo gėrimai

E 960

Steviolio glikozidai

70

(60)

Tik nealkoholinis alus arba alus, ne stipresnis kaip 1,2 %; „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (pirmoji misa, ne stipresnė kaip 6 %), išskyrus „Obergäriges Einfachbier“; minimalaus (30 miliekvivalentų) rūgštingumo, išreikšto NaOH, alaus rūšys; „Oud bruin“ tipo tamsaus alaus rūšys

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

14.2.8

Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 proc.

E 960

Steviolio glikozidai

150

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

15.1

Bulvių, grūdų, miltų ar krakmolo užkandžiai

E 960

Steviolio glikozidai

20

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

15.2

Perdirbti riešutai

E 960

Steviolio glikozidai

20

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

16.

Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus

E 960

Steviolio glikozidai

100

(60)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

17.1

Kietieji maisto papildai, įskaitant kapsules, tabletes ir panašius pavidalus

E 960

Steviolio glikozidai

670

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

17.2

Skystieji maisto papildai

E 960

Steviolio glikozidai

200

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.

17.3

Maisto papildai (sirupai ar kramtomieji)

E 960

Steviolio glikozidai

1 800

(60)

 

(60): Išreikšta steviolio ekvivalentais.


Top