EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0604

2011 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 604/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 163, 23.6.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/604/oj

23.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 604/2011

2011 m. birželio 20 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Iš plieno pagaminta cilindrinė talpykla, kurios ilgis apytiksliai 30 cm, o skersmuo apytiksliai 3 cm (vadinamasis oro pagalvės pripūtimo įtaisas).

Jį sudaro kontaktinės elektros jungtys, uždegiklis, pirotechninės generuojančios medžiagos pripildyta kamera, dujų mišinio pripildyta kamera, filtrai ir dujų išmetimo antgalis.

Dujų mišinį sudaro azoto suboksidas, argonas ir helis.

Kai elektros signalas iš autotransporto priemonės jutiklio sistemos aktyvuoja uždegiklį, prasideda procesas, kuriam vykstant deganti pirotechninė generuojanti medžiaga įkaitina dujas ir sukuria aukštą slėgį. Po to pro antgalį išstumiamos dujos užpildo oro pagalvę.

Jis skirtas montuoti į autotransporto priemonių apsauginių oro pagalvių sistemą.

8708 95 99

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVII skyriaus 3 pastaba bei KN kodus 8708, 8708 95 ir 8708 95 99 atitinkančiais prekių aprašymais.

Įtaiso paskirtis – pripildyti oro pagalvę dujų, o ne sukurti pirotechnikos efektus, nurodytus 36 skirsnyje. Todėl įtaisas nepriskirtinas 3604 pozicijai.

Generatorinių dujų generatoriai – prekės, gaminančios dujinį kurą iš kokso, antracito ar kitos anglinės medžiagos. Dėl pirotechninių medžiagų greitųjų cheminių reakcijų (sprogimo) vykstantis dujų gaminimo procesas nepriskiriamas 8405 pozicijai. Todėl ir vadinamasis oro pagalvės pripūtimo įtaisas nepriskirtinas 8405 pozicijai. (Taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8405 pozicijos A ir B dalių paaiškinimus).

Kadangi įtaisas yra apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sistema dalis (taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8708 pozicijos O dalies paaiškinimus), todėl jis klasifikuotinas priskiriant KN kodą 8708 95 99.

2.

Iš plieno pagaminta cilindrinė talpykla, kurios ilgis apytiksliai 21 cm, o skersmuo apytiksliai 5 cm (vadinamasis oro pagalvės pripūtimo įtaisas).

Jį sudaro kontaktinės elektros jungtys, uždegiklis, pirotechninės generuojančios medžiagos pripildyta kamera, plėtimosi kamera, filtrai ir dujų išmetimo antgalis.

Kai elektros signalas iš autotransporto priemonės jutiklio sistemos aktyvuoja uždegiklį, prasideda procesas, kuriam vykstant deganti pirotechninė generuojanti medžiaga plėtimosi kamerą pripildo dujų ir sukuria aukštą slėgį. Po to pro antgalį išstumiamos dujos užpildo oro pagalvę.

Jis skirtas montuoti į autotransporto priemonių apsauginių oro pagalvių sistemą.

8708 95 99

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVII skyriaus 3 pastaba bei KN kodus 8708, 8708 95 ir 8708 95 99 atitinkančiais prekių aprašymais.

Įtaiso paskirtis – pripildyti oro pagalvę dujų, o ne sukurti pirotechnikos efektus, nurodytus 36 skirsnyje. Todėl įtaisas nepriskirtinas 3604 pozicijai.

Generatorinių dujų generatoriai – prekės, gaminančios dujinį kurą iš kokso, antracito ar kitos anglinės medžiagos. Dėl pirotechninių medžiagų greitųjų cheminių reakcijų (sprogimo) vykstantis dujų gaminimo procesas nepriskirtinas 8405 pozicijai. Todėl ir vadinamasis oro pagalvės pripūtimo įtaisas nepriskirtinas 8405 pozicijai. (Taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8405 pozicijos A ir B dalių paaiškinimus).

Kadangi įtaisas yra apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sistema dalis (taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8708 pozicijos O dalies paaiškinimus), todėl jis klasifikuotinas priskiriant KN kodą 8708 95 99.


Top