EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0317

2011/317/ES: 2011 m. gegužės 27 d. Komisijos sprendimas dėl Europos patariamojo statistikos komiteto nario skyrimo Tekstas svarbus EEE

OJ L 142, 28.5.2011, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/317/oj

28.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/64


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 27 d.

dėl Europos patariamojo statistikos komiteto nario skyrimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/317/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 234/2008/EB, įsteigiantį Europos patariamąjį statistikos komitetą ir panaikinantį Tarybos sprendimą 91/116/EEB (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Taryba,

pasikonsultavusi su Europos Parlamentu,

kadangi:

(1)

Europos patariamąjį statistikos komitetą (toliau – EPSK) sudaro 24 nariai.

(2)

Pagal Sprendimo Nr. 234/2008/EB 4 straipsnio 1 dalį 12 EPSK narių turi būti skiriami Komisijos, jai pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Taryba.

(3)

Sprendimu 2009/304/EB (2) Komisija paskyrė 12 EPSK narių.

(4)

Vienam šių narių atsistatydinus Komisija, tinkamai pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, turi skirti naują EPSK narį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kris DEGROOTE skiriamas EPSK nariu penkerių metų laikotarpiui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 73, 2008 3 15, p. 13.

(2)  OL L 84, 2009 3 31, p. 44.


Top