EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0315

2011/315/ES: 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas dėl lėšų, nepanaudotų vykdant devintojo ir ankstesnių Europos plėtros fondų projektus, skyrimo vystomajam bendradarbiavimui Pietų Sudane

OJ L 142, 28.5.2011, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 219 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/315/oj

28.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/61


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 23 d.

dėl lėšų, nepanaudotų vykdant devintojo ir ankstesnių Europos plėtros fondų projektus, skyrimo vystomajam bendradarbiavimui Pietų Sudane

(2011/315/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis (1), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tikimasi, kad Pietų Sudanas, atsižvelgdamas į referendumo dėl apsisprendimo, surengto pagal 2005 m. Visuotinį taikos susitarimą, rezultatus, savo nepriklausomybę nuo Šiaurės Sudano oficialiai paskelbs 2011 m. liepos 9 d.

(2)

Paskelbus nepriklausomybę, naujai susikūrusi Pietų Sudano valstybė (toliau – Pietų Sudanas), turėdama mažesnius valdymo pajėgumus ir tvyrant politiniam nestabilumui, turės įveikti daug humanitarinių ir socialinių bei ekonominių sunkumų. Tikėtina, kad šiomis aplinkybėmis dar padidės išorės pagalbos svarba padedant Pietų Sudanui kovoti su didžiuliu skurdu, suteikiant vietos bendruomenėms teisių ir siekiant, kad gyventojai per trumpą laiką pajustų teigiamus dėl taikos pasiektus pokyčius.

(3)

Tikimasi, kad netrukus po nepriklausomybės paskelbimo Pietų Sudanas pateiks prašymą prisijungti prie 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo (2) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 23 d. Ouagadougou (3). Tačiau dešimtojo Europos plėtros fondo (EPF) projektai nebus pradėti vykdyti iškart po prisijungimo, todėl kyla finansavimo spragos tuo laikotarpiu pavojus.

(4)

2010 m. liepos 12 d. Taryba Sprendimu 2010/406/ES dėl lėšų, nepanaudotų vykdant devintojo ir ankstesnių Europos plėtros fondų (EPF) projektus, skyrimo siekiant patenkinti pažeidžiamiausių Sudano gyventojų poreikius (4) nusprendė pirmuosius 150 mln. EUR skirti pažeidžiamiausių Sudano gyventojų poreikiams patenkinti. Iš tos sumos Pietų Sudanui jau numatyti 85 mln. EUR. Vis dėlto manoma, kad tokios sumos nepakanka didžiuliams valstybės poreikiams patenkinti ir pajėgumams didinti, taip pat daugumos gyventojų vystymosi poreikiams.

(5)

Siekiant užpildyti likusią finansinę spragą, Pietų Sudano gyventojams ir valstybinėms institucijoms turėtų būti skirta daugiau lėšų, nepanaudotų vykdant devintojo ir ankstesnių EPF projektus.

(6)

Tos nepanaudotos lėšos turėtų būti naudojamos Trejų metų Pietų Sudano vystymosi planui (2011–2013 m.) įgyvendinti, atsižvelgiant į finansavimo sprendimus, kuriuos turi priimti Komisija. Taip pat reikėtų įtraukti nuostatą, kuria būtų numatyta padengti su paramos priemonėmis susijusias išlaidas.

(7)

Siekiant supaprastinimo, lėšos turėtų būti administruojamos pagal dešimtajam EPF taikomas įgyvendinimo priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Vystomajam bendradarbiavimui Pietų Sudane skiriama 200 mln. EUR iš lėšų, nepanaudotų vykdant devintojo ir ankstesnių Europos plėtros fondų (EPF) projektus, ir 3 % tos sumos Komisija skiria rėmimo išlaidoms.

2.   1 dalyje nurodytos lėšos administruojamos pagal dešimtajam EPF taikomas įgyvendinimo priemones.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(3)  OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(4)  OL L 189, 2010 7 22, p. 14.


Top