EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0009

2011/9/ES: 2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su tam tikrų struktūrinių reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikymu Rumunijos įmonėms iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/89/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 9695) Tekstas svarbus EEE

OJ L 6, 11.1.2011, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 210 - 214

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/9(1)/oj

11.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 10 d.

kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su tam tikrų struktūrinių reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikymu Rumunijos įmonėms iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/89/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 9695)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/9/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1), ypač į jo 12 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), ypač į jo 9 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimu dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su tam tikrų struktūrinių reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikymu tam tikroms Rumunijos mėsos, žuvininkystės ir kiaušinių produktų sektorių įmonėms ir šaldymo sandėliams (3) nustatyta, kad tuose reglamentuose nustatyti tam tikri struktūriniai reikalavimai taikomi tik tam tikroms tos valstybės narės įmonėms ir šaldymo sandėliams. Minėtos pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

(2)

Sprendime 2010/89/ES taip pat nustatyta, kad produktai, gaminami ir laikomi to sprendimo I–IV prieduose išvardytose įmonėse, turi būti tiekiami tik vietos rinkai arba naudojami tolesniam perdirbimui tose įmonėse.

(3)

2010 m. spalio mėn. Rumunija pranešė Komisijai, kad šalies veterinarijos tarnyboms atlikus vertinimą nustatyta, kad tam tikros minėtame sprendime išvardytos įmonės baigė savo modernizavimo programas ir buvo patvirtintos, o kai kurios įmonės buvo uždarytos. Todėl reikia atnaujinti Sprendimo 2010/89/ES prieduose pateiktus sąrašus. Todėl minėto sprendimo priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Rumunija mano, kad iš 117 įmonių, kuriose vykdomos modernizavimo programos, 36 mėsos ir trims žuvininkystės įmonėms bei vienam šaldymo sandėliui nepavyks baigti savo programų iki 2010 m. gruodžio 31 d., nors jie jau ir pasiekė aukštą atitikties lygį.

(5)

Rumunija mano, kad susijusios įmonės reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 nustatytus atitinkamus struktūrinius reikalavimus turėtų visiškai atitikti iki 2011 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į vykstančius struktūrinius patobulinimus, Sprendime 2010/89/ES nustatytų pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo laikotarpį reikia pratęsti iki minėtos datos.

(6)

Padėtį toje valstybėje narėje reikėtų iš naujo įvertinti iki 2011 m. gruodžio 31 d. Todėl Rumunija iki 2011 m. spalio 31 d. turėtų pateikti Komisijai susijusių įmonių ir šaldymo sandėlių modernizavimo pažangos ataskaitą.

(7)

Todėl Sprendimo 2010/89/EB taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

(8)

Be to, siekiant užtikrinti šių pereinamojo laikotarpio priemonių tęstinumą ir išvengti pramonės veiklos sutrikdymo, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

(9)

Todėl Sprendimas 2010/89/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/89/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. gruodžio 31 d.“;

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginiame sakinyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. gruodžio 31 d.“;

b)

c punktas išbraukiamas;

3)

4 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Produktai, gaminami I arba II prieduose išvardytose įmonėse arba laikomi IV priede išvardytose įmonėse, gali būti tik:“;

4)

5 straipsnio 2 dalyje data „2010 m. spalio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. spalio 31 d.“;

5)

6 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. gruodžio 31 d.“;

6)

priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 40, 2010 2 13, p. 55.


PRIEDAS

Sprendimo 2010/89/ES priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I ir II priedai pakeičiami taip:

I PRIEDAS

MĖSOS ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

Veikla

SH

CP

PP

MM/MP

1

AB 2771

SC MONTANA POPA SRL

Blaj, str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

X

X

X

X

2

AB 3263

SC TRANSEURO SRL

Ighiu, str. Principală, nr. 205 A, jud. Alba, 517360

X

X

X

X

3

AG 008 IC

SC CARMEN SRL

Bascov, jud. Argeș, 117045

X

X

X

X

4

BC 5196

SC MIRALEX SRL

Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, 600293

 

 

X

 

5

BH 3001

SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL

Sârbi, nr. 469, jud. Bihor, 417520

 

X

X

 

6

BH 5185

SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL

Mihai Bravu, nr. 169, jud. Bihor, 417237

X

 

 

 

7

BR 574

SC ELECTIV PROD SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

X

 

 

 

8

BR 774

SC ROFISH GROUP (1)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

 

 

X

 

9

BT 140

SC RAFFAELLO SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

 

 

X

 

10

BT 144

SC AGROCARN COMPANY SRL

Botoșani, str. Pod de Piatră, nr. 89, jud. Botoșani, 710350

 

 

X

 

11

BT 198

SC EMANUEL COM SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

X

X

X

 

12

BZ 115

SC FERM COM PROD SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

X

 

 

 

13

BZ 110

SC CARMOZIMBRUL SRL

Râmnicu Sărat, str. Lt. Sava Roșescu, nr. 140, jud. Buzău, 125300

X

 

 

 

14

BZ 112

SC TRI 94 PROD COM SRL

Comuna Berca, sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

 

X

X

X

15

CS 40

SC PALALOGA CARNEPREP SRL

Bocșa, str. Binișului, nr. 1, jud. Caraș-Severin, 325300

X

X

 

 

16

CT 19

SC CARNOB SRL

Lumina, str. Lebedelor, nr. 1A, jud. Constanța, 907175

X

 

 

 

17

DB 3457

SC NEVAL SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

X

 

 

 

18

GJ 5

SC LEXI STAR SRL

Comuna Dănești, sat Bucureasa, jud. Gorj, 217200

X

X

X

X

19

GL 3330

SC KAROMTEC SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 48, jud. Galați, 805300

 

 

X

X

20

GL 4121

SC ROMNEF SRL

Munteni, jud. Galați, 807200

X

 

 

 

21

HR 73

SC ELAN TRIDENT SRL

Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc, nr. 90, jud. Harghita, 535600

 

 

X

 

22

HR 153

SC ARTEIMPEX SRL

Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 211, jud. Harghita, 535500

X

 

 

 

23

HR 263

SC AVICOOPEX SRL

Cristuru Secuiesc, str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

 

 

X

 

24

NT 33

SC CORD COMPANY SRL

Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 111, jud. Neamț, 611160

X

 

 

 

25

PH 3618

SC BRUTUS IMPEX SRL

Mănești, jud. Prahova, 107375

X

 

 

 

26

SV 5661

SC HARALD PROD SRL

Măzănăiești, jud. Suceava, 727219

X

X

X

X

27

SV 5963

SC DANILEVICI SRL

Gura Humorului, str. Fundătura Ghiocei, nr. 2, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

28

SV 6071

SC ANCAROL SRL

Gura Humorului, bd. Bucovina, FN, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

29

TL 782

SC PROD IMPORT CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

X

X

 

 

30

TM 378

SC VEROMEN SRL

Timișoara, jud. Timiș, 300970

 

X

X

X

31

TM 4187

SC FEMADAR SRL

Giroc, str. Gloria, nr. 4, jud. Timiș, 307220

 

X

X

X

32

TR 36

SC AVICOLA COSTESTI SRL

Roșiori de Vede, str. Vadu Vezii, nr. 1, jud. Teleorman, 145100

X

 

 

 

33

TR 93

SC MARA PROD COM SRL

Alexandria, str. Abatorului, nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

 

X

X

X

34

VN 3045

SC VANICAD SRL

Milcov, jud. Vrancea, 627205

X

 

 

 

35

VS 2300

SC CARACUL SRL

Vaslui, jud. Vaslui, 730233

X

X

 

 

36

CJ 109

SC ONCOS IMPEX SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

X

X

 

 

SH

skerdyklos.

CP

(iš)pjaustymo įmonės.

PP

perdirbimo įmonės.

MM/MP

smulkinta mėsa/mėsos pusgaminiai.

II PRIEDAS

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

Veikla

PP

FFPP

1

BR 184

SC ROFISH GROUP SRL (2)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

X

 

2

BR 185

SC ROFISH GROUP SRL (2)

Brăila, str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila, 810015

X

 

3

PH 1817

SC DIVERTAS SRL.

Comuna Fântânele, nr. 578, jud. Prahova, 107240

X

X

PP

perdirbimo įmonė

FFPP

šviežios žuvies perdirbimo įmonė

2.

III priedas išbraukiamas.

3.

IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

ŠALDYMO SANDĖLIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

Veikla

CS

1

BC 1034

SC AGRICOLA INT. SRL

Bacău, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bacău, 600352

X

CS

šaldymo sandėliai“


(1)  SC TAZZ TRADE SRL pavadinimas pakeistas į SC ROFISH GROUP SRL.

SH

skerdyklos.

CP

(iš)pjaustymo įmonės.

PP

perdirbimo įmonės.

MM/MP

smulkinta mėsa/mėsos pusgaminiai.

(2)  SC TAZZ TRADE SRL pavadinimas pakeistas į SC ROFISH GROUP SRL.

PP

perdirbimo įmonė

FFPP

šviežios žuvies perdirbimo įmonė


Top