EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0392

2010/392/: 2010 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo baigiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos ir Malaizijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių

OJ L 180, 15.7.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/392/oj

15.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 14 d.

kuriuo baigiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos ir Malaizijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių

(2010/392/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   Procedūra

(1)

2009 m. birželio 30 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo skundą dėl tam tikrų Indijos ir Malaizijos (toliau – nagrinėjamosios šalys) kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių vykdomo tariamai žalingo dempingo.

(2)

Skundą pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 25 %) visų nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių Sąjungoje, vardu pateikė Europos pramoninių tvirtinimo detalių institutas (angl. European Industrial Fasteners Institute (EIFI)).

(3)

Skunde pateikta dempingo ir jo daromos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako antidempingo tyrimui inicijuoti.

(4)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbusi pranešimą (2) Komisija inicijavo antidempingo tyrimą dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70.

(5)

Tą pačią dieną Komisija inicijavo antisubsidijų tyrimą dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių (3).

(6)

Komisija Sąjungos pramonei ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms, nagrinėjamųjų šalių eksportuotojams ir (arba) gamintojams, visoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, importuotojams, visoms žinomoms importuotojų asociacijoms ir nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijoms nusiuntė klausimynus. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį raštu pareikšti nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

B.   Skundo atsiėmimas ir tyrimo baigimas

(7)

2010 m. balandžio 1 d. Komisijai pateikusi raštą EIFI oficialiai atsiėmė skundą.

(8)

Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį tyrimas gali būti baigiamas, jei atsiimamas skundas ir jei baigiant tyrimą neprieštaraujama Sąjungos interesams.

(9)

Komisija nusprendė, kad šį tyrimą reikėtų baigti, nes jį atliekant nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, kad baigus tyrimą būtų pažeisti Sąjungos interesai. Apie tai buvo pranešta suinteresuotosioms šalims ir suteikta galimybė teikti pastabas. Pastabų, kuriose būtų nurodyta, kad baigus tyrimą būtų pažeisti Sąjungos interesai, negauta.

(10)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antidempingo tyrimas dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių turėtų būti baigtas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos ir Malaizijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70, baigiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL C 190, 2009 8 13, p. 27.

(3)  OL C 190, 2009 8 13, p. 32.


Top