EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0358

2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 358/2010, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 172 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; netiesiogiai panaikino 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 358/2010

2010 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Dėl skysčių, aerozolių ir gelių, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys ir Sąjungos oro uostuose į kitus orlaivius persėdantys keleiviai, apribojimų trukdomas šių oro uostų darbas, o minėtieji keleiviai patiria nepatogumų.

(2)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), numatyta daryti šių apribojimų taikymo išimčių, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Patikrinusi, ar šios sąlygos įvykdytos tam tikrų trečiųjų šalių oro uostuose, taip pat ar tos šalys glaudžiai bendradarbiauja su Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis, Komisija padarė tokių išimčių.

(3)

Nuo 2010 m. balandžio 29 d. panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 820/2008, tos išimtys taip pat bus panaikintos. Tačiau skysčiams, aerozoliams ir geliams, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys ir Sąjungos oro uostuose į kitus orlaivius persėdantys keleiviai, apribojimai bus taikomi toliau, kaip numatyta 2010 m. balandžio 9 d. Reglamente (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (3).

(4)

Kol skysčiams, aerozoliams ir geliams, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys keleiviai, apribojimai taikomi toliau, turėtų būti pratęstas tokių apribojimų išimčių galiojimas, jei tik tos trečiosios šalys toliau vykdo sąlygas, pagal kurias buvo padarytos išimtys.

(5)

Todėl 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (4), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

2010 m. balandžio 9 d. Reglamentas (ES) Nr. 297/2010 bus taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d. Todėl šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, kad galėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį sudaryto Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 221, 2008 8 19, p. 8.

(3)  OL L 90, 2010 4 10, p. 1.

(4)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.


PRIEDAS

Priedo 4 skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

4.0 skirsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Šiame priede:

a)   skysčiai, aerozoliai ir geliai– pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos ir kiti panašios konsistencijos produktai;

b)   saugusis maišelis, kurio pažeidimus galima nustatyti,– maišelis, atitinkantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomenduojamas saugumo kontrolės gaires.“

2.

4.1.3 skirsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos nešasi keleiviai, gali būti netikrinami, jei tie skysčiai, aerozoliai ir geliai:

a)

yra ne didesnės kaip 100 mililitrų ar lygiaverčio dydžio talpos atskirose talpyklose, viename skaidriame ne didesnės kaip 1 litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti; į plastikinį maišelį sudėti daiktai lengvai telpa; maišelis sandariai uždarytas; arba

b)

skirti naudoti kelionės metu ir yra reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą. Paprašytas keleivis turi įrodyti skysčio, aerozolio arba gelio, kuriam taikoma išimtis, autentiškumą; arba

c)

įsigyti kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą dieną; arba

d)

įsigyti riboto patekimo zonose esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros; arba

e)

įsigyti kitame Sąjungos oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą dieną; arba

f)

įsigyti Bendrijos oro vežėjo orlaivyje, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas tame orlaivyje tą dieną; arba

g)

įsigyti 4-D priedėlio sąraše įrašytos trečiosios šalies oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje per praėjusias 36 valandas. Šiame punkte numatytos išimtys netenka galios 2011 m. balandžio 29 d.“

3.

Pridedamas 4-D priedėlis.

4-D PRIEDĖLIS

Oro uostas (-ai), iš kurio (-ų) vykdomi skrydžiai į Sąjungos oro uostus:

Kanada

Visi tarptautiniai oro uostai

Kroatijos Respublika:

Dubrovniko (DBV) oro uostas,

Pulos (PUY) oro uostas,

Rijekos (RJK) oro uostas,

Splito (SPU) oro uostas,

Zadaro (ZAD) oro uostas,

Zagrebo (ZAG) oro uostas.

Malaizija

Tarptautinis Kvala Lumpūro oro uostas (KUL)

Singapūro Respublika

Changi (SIN) oro uostas

Jungtinės Amerikos Valstijos

Visi tarptautiniai oro uostai“


Top